DRUHÝ TURNUS DUCHOVNÝCH CVIČENÍ

Mladí animátori sa hneď po ukončení prímesťáku vydali na chatu neďaleko Klenovca, aby strávili čas v tichu so svojím Nebeským Otcom. Po rušnom a náročnom školskom roku to bolo príjemné osvieženie pre dušu. 

Prednášal im don Pali Nizner, ktorý prednášky a zamyslenia výborne prispôsobil obom skupinám. V objatí nádhernej prírody sa zamysleli nad tým ako vyzeral ich život, hodnoty, a najmä kam chcú kráčať ďalej. Významnou časťou duchovných cvičení je aj príprava na svätú spoveď a samotná sviatosť zmierenia. Veľa ľudí využije príležitosť a tiché prostredie na generálnu svätú spoveď. Aj toto je veľkou posilou do ďalšieho životného obdobia. 

Každý účastník sa stíšil, zamyslel nad svojím životom a hlavne strávil kvalitný čas v modlitbe. Veríme, že ovocie duchovných cvičení budú vnímať rodiny a všetci ľudia v okolí našich animátorov.