12. nedeľa v cezročnom období (C)

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 20.6. — Féria
 Utorok 21.6. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníkaSpomienka
 Streda 22.6. Sv. Pavla z Noly, biskupa alebo sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Mórusa, mučeníkov  Ľubovoľ. spomienky
 Štvrtok 23.6. Narodenie sv. Jána Krstiteľa Slávnosť
 Piatok 24.6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Slávnosť
 Sobota 25.6. Nepoškvrnené Srdce preblahoslavenej Panny Márie Spomienka
 Nedeľa 26.6.  13. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Sv. omše 23.6. ráno o 7:00 aj večer o 18:30 budú zo Slávnosti sv. Jána Krstiteľa a sv. omše 24.6. ráno 7:00 a večer o 18:30 budú zo Slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
 • Ďakujeme Bohu známym dobrodincom za milodar na kostol v hodnote 50 eur. Vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
 • Budúcu nedeľu (26.6.) bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
 • Ohlášky: Na prijatie sviatosti manželstva sa pripravujú(1)Tomáš Klembara pochádzajúci z Popradu-Matejoviec a Zuzana Glajzová z Popradu-Veľkej. Za snúbencov sa modlime a kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.
 • 3. júnová nedeľa (19.6.) patrí oslave Dňa otcov. Ockovia, všetko najlepšie, nech je Nebeský Otec na vás hrdý, lebo tento dar máte od Neho. 

—-  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti —

 • Rozlúčka s don Palim Niznerom. 29.6. 2022 na Slávnosť sv. Petra a Pavla sa pri večernej sv. omši v našej farnosti lúči don Pavol Nizner, ktorý odchádza do saleziánskej komunity v Novej Dubnici. Vďaka za jeho pôsobenie a prítomnosť.
 • 11-tka cez prázdniny nebude. Cez prázdniny sväté omše od 1.7. do 31.8. budú tak, ako cez rok okrem nedeľnej sv. omše, ktorá býva o 11:00.
 • Sv. omše online nateraz nevysielame. Výnimky resp. zmenu oznámime cez oznamy.
 • Už ste videli kaplnku v noviciáte vo Veľkej? TU je niečo o nej. Viac, saleziáni osobne ?.
 • Namiesto vtipu tip (, aby si sa mohol smiať po dovolenke a prázdninách):