1. Vianočná nedeľa

Liturgický prehľad slávení

 Pondelok  26.12. Sv. Štefana, prvého mučeníka Sviatok
 Utorok  27.12. Sv. Jána apoštola a evanjelistu Slávnosť
 Streda  28.12. Sv. Neviniatok, mučeníkov Sviatok
 Štvrtok  29.12. Piaty deň v oktáve Narodenia Pána Sviatok
 Piatok  30.12. Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa Sviatok
 Sobota  31.12. Siedmy deň oktávy, Sv. Silvestra, pápeža (spomienka) Sviatok
 Nedeľa  1.1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky   Slávnosť

Oznamy

 • Srdečne ďakujeme účastníkom hmotnej zbierky s názvom „Krabičky plné lásky“. Aj týmto môžeme priniesť radosť a prejav Božej lásky 50-tim konkrétnym seniorom v našej farnosti. Podobne ďakujeme za vaše milodary na kostol (spolu za 250 eur). Srdečné Pán Boh vám odmeň.
 • Online sv. omše z nášho kostola budú pre chorých a zdravotne krehkých 25.12. o 9:30, 27.12. o 17:00, 1.1. o 9:30, 6.1. o 9:30 a 8.1. o 9:30. Odkazy nájdete v 2. časti tohto textu oznamov na našej stránke. Ďakujeme ochotným technikom, ktorí darovali svoj čas do tejto služby.
 • 25.12. a 1.1. bude ofera po svätých omšiach na komunitu saleziánov vo Veľkej. Všetkým vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň.
 • Sv. omše 26.12. budú ako v nedeľu (7:00, 9:30, 11:00, 18:30).
 • Koledovanie Dobrej noviny bude 26.12. – v 2. vianočný sviatok. V kostole bude po sv. omšiach o 9.30 a 11.00 a po domoch od 14:00 – 18:00.
 • Utorok 27.12. máme v našej farnosti odpust. Hlavným patrónom kostola a farnosti je sv. Ján apoštol a evanjelista. Sv. omša bude ráno o 7:00 a tiež večer o 17:00 so slávnostným kazateľom – príde vdp. Štefan Vitko – p. farár zo Svitu.
 • V stredu 28.12. o 17:00 bude lektorský kurz v orlovni. Pozývame všetkých, ktorí by sa chceli alebo mohli zapojiť do čítaní Božieho slova pri svätých omšiach, aby sme mohli rásť v ohlasovaní a v službe.
 • Vo štvrtok 29.12. bude adorácia na spôsob chvál – po večernej sv. omši.
 • Na Silvestra 31.12. je sv. omša o 17:00. Pri slávnostnom poďakovaní a prednesení Te Deum je možnosť získať aj úplné odpustky. Nočná adorácia bude od 23:00 do polnoci.
 • Trojkráľové požehnávanie príbytkov. Kto by mal záujem o požehnanie príbytku kňazom, môže sa zapísať do zoznamu v sakristii.
 • Úradné hodiny vo farskej kancelárii cez prázdniny nebudú. V prípade potreby zavolajte na číslo farskej kancelárie +421 (0)919 147 900 (presmerované bude na kňaza, ktorý bude mať službu).
 • Darček – Farské zvesti a saleziánsky misijný kalendár sú pre vás pripravené na stolíku vzadu pod chórom.

To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi) —

 • 24.12. Betlehemské svetlo nájdete pri kostole pred kaplnkou Lurdskej Panny Márie.
 • Koleda – V Betléme od skupiny Smaily – pre Vás ? (tu je odkaz)
 • 2.1. – stretnutie tímu animátorov pre birmovancov 2.1. bude o 16:30 v orlovni (predbežne).
 • 5.1.2023 – sánkovačka na Hrebienku – pozývame deti a rodiny (odchod električkou o 10:00 zo stanice)
 • Požehnávanie Trojkráľovej vody bude 6.1.pri svätých omšiach. Požehnanú vodu si budete môcť zobrať po sv. omšiach. Nezabudnite si priniesť svoju fľašu.
  • Kto by mal záujem o Trojkráľové požehnanie príbytku kňazom, nech sa zapíše do zoznamu v sakristii kostola. Ak by vám vyhovoval iba určitý čas, či termín, nezabudnite ho napísať.
 • Vtip  (pozor na slová): Pred štedrou večerou hovorí mama Jožkovi: „Jožko, zapáľ vianočný stromček.“ Za chvíľu príde Jožko a hovorí: „Aj sviečky?“