Dobrá novina 2022

Dobrá novina je celoslovenská kolednícka akcia vo vianočnom období. Organizuje ju eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V rámci koledovania prebieha verejná zbierka určená na podporu humanitárnych a rozvojových projektov v subsaharskej Afrike.

Aj keď vo Veľkej nemáme eRko, máme Domku (Združenie Saleziánskej mládeže) a ľudí, ktorí sú ochotní zapojiť sa do niečoho, čo prepája dary, dobré srdcia a charizmy – ktoré sú vždy pre služby tým, ktorí pomoc potrebujú. Tvoríme spolu jednu veľkú Božiu rodinu (Cirkev). Preto sa každoročne zapájame do tejto výzvy, aby sme rástli v delení sa o dobro i radosť z našej viery. A skutočne, dobro i viera rozdávaním – delením rastie.

Tohtoročný Advent bol trochu prajnejší pre našich koledníkov – vzhľadom na pandémiu, hoci tohtoročná mnohých nechala mnohých odpočívať doma. Radosť nám urobilo 5 prípravných tímov, z ktorých nakoniec vznikli tri. Skupina Smaily s prevažným zastúpením rodiny Karkoszkovcov sprevádzala detské sv. omše a zaspievali koledu po sv. omšiach na Štefana (26.12.) po 9:30 a po 11:00. Rodinná skupina Fričovcov a skupina mladých animátorov s deťmi ponavštevovali popoludní rodiny koledníkov a tých, ktorí sa prihlásili.

Pre koho sme koledovali tento rok?

Tu si môžete pozrieť info video: Dobrá novina 2022 – Chlapec, ktorý sadí stromy

Komunitné záhrady spojené s ekologickým farmárčením prinášajú zmeny nielen v miestnej pôde, ale aj v srdciach či mysliach ľudí. Zmeniť púšť na záhradu síce vyžaduje veľa snahy, spolupráce a vytrvalosti, no stojí to za to. Ďakujeme, že ste sa už 28. rok zapojili s nami. Spoločne sme priniesli požehnanie do životov ľudí na Slovensku aj v Keni. Pre projekt tohtoročnej Dobrej noviny sa spolu sa vyzbieralo 1140 eur.

DV

Svedectvo zo skupinky detí, ktoré sa pripravovali i koledovali

Aj tento rok sa naše detské stretko zapojilo do koledovania Dobrej noviny spojeného so zbierkou pre komunitné rodiny v Afrike. Sme veľmi radi, že sme toho mohli byť súčasťou. Na stretkách sme deťom priblížili situáciu v Afrike, vysvetlili im, kam pôjdu vyzbierané peniaze a následne sme ich pripravili na samotné koledovanie. Mali sme zopár skúšok, na ktoré sa nepodarilo všetkým prísť, keďže chorobnosť je teraz vysoká. Nakoniec sme sa však všetci zišli 26.12. v Orlovni, kde sme sa prezliekli do tradičných krojov, za pastierov a typické dedinské dievčatá minulosti. Po ďalších skúškach a doladeniach sme sa vybrali na to. Koledovali sme v 7 domoch. Vzdialenosť medzi nimi bola niekedy väčšia. No v každom dome nás čakalo niečo na posilnenie. (Za to všetkým veeeľmi pekne ďakujeme). Navštívili sme hlavne rodiny koledníkov ale aj iných farníkov. V počte 11 sme každé jedno vystúpenie zvládli na výbornú. Po ceste sme zakoledovali aj okoloidúcim, ktorí si nás s radosťou vypočuli. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a dúfame, že na ďalší rok sa vidíme (znova) u vás :))

NK