Deviatnik k sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Deväťdňovou modlitbou – od 29. novembra do 7. decembra – sa chceme pripravovať na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Tento rok nás deviatnikom prevedú sny dona Bosca s Pannou Máriou.