5. Veľkonočná nedeľa

Liturgický prehľad:

 Pondelok   8.5. Féria Ľubov. spomienka
 Utorok   9.5. Féria Spomienka
 Streda  10.5. Sv. Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi Ľubov. spomienka
 Štvrtok  11.5. Bl. Sáry Salkházyovej, panny a mučenice Ľubov. spomienka
 Piatok  12.5. Sv. Nerea a Achila, alebo sv. Pankráca Ľubov. spomienky
 Sobota  13.5. Bl. Panny Márie Fatimskej Ľubov. spomienka
 Nedeľa  14.5. 6. Veľkonočná nedeľa  Slávnosť

Oznamy:

 • Ďakujeme za milodar 200,- eur na kostol a potreby farnosti rodine Grünärmelovej, Lukačovskej, Zembovej a ďalším Bohu známym darcom.
 • Zbierka na kňazský seminár minulú nedeľu vyniesla 1000 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.
 • Máj mesiac Panny Márie. Pred sv. omšou o 18:20 sa modlievame litánie k Panne Márii. Pripomíname si tituly dobra a lásky, ktoré naša nebeská Mama v spolupráci s Bohom rozvíjala pričom ju prosíme, aby aj nás viedla v živote na ceste ku svätosti.
 • Úmysly sv. omší na júl budeme písať v utorok 9.5. o 15:00 v kancelárii na fare a potom po večerných sv. omšiach v sakristii.
 • Deň Dominika Sávia, tento rok oslávime v pondelok 8.5. (pozor zmena miesta!) v oratóriu na sídlisku Juh (Ul. mládeže 2690/36, 058 01 Poprad). Začíname o 11:00 svätou omšou a potom na Vás čaká zábavný program, kde si môžete odmerať zručnosti a sily na súťažných stanovištiach. Bude aj občerstvenie 😊
 • Celodenná adorácia bude 11.5. (štvrtok). Začiatok bude o 8:30 a ukončenie o 18:20. Prosíme, aby ste sa zapísali do zoznamu vo vchode do kostola, aby sme mohli zabezpečiť celý deň. Môžeme ju obetovať okrem svojich úmyslov za prvoprijímajúce deti, za birmovancov, za dar pre našich farníkov a rodiny a pokoj vo svete. (Pre tých, čo nemôžte prísť, môžete sa s nami spojiť cez youtube saleziani poprad )
 • Púť detí a rodín do Levoče bude v sobotu 13.5.. Tento deň je aj výročie fatimských zjavení – budeme prosiť za pokoj vo svete, ktorý začína v rodinách. Nácvik piesní detí bude v nedeľu po sv. omši (na chvíľu),
 • Budúcu nedeľu 14.5. je deň matiek. Skúsme im pripraviť niečo pekné, čo im môže urobiť radosť.
 • V nedeľu 14.5. bude o 14:30 stretnutie s birmovancami.
 • Darček pre našu Nebeskú mamu – Pannu Máriu. Farnosť je rodinou rodín. Ježiš nám daroval svoju mamu za našu. Pozývame rodiny s deťmi, aby si pripravili darček kyticu kvietkov – dobrých skutkov, ktoré jej môžeme podarovať na jej sviatok 24.5.. Ako na to, nájdete na tomto linku. Túto kyticu budú zbierať aj deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie,  – oni ju však prinesú na slávnosť 1. sv. prijímania, ktorá bude 21.5..

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov

 • Personálne zmeny v komunite saleziánov od leta 2023 (POPRAD): Direktorom komunity bude don Martin Kačmáry, don Ľuboš Stebnický odchádza do komunity v Humennom, kde bude aj direktorom, don Pavol Piatrov odchádza do Ruska do Aldanu,  do našej komunity pribudnú noví spolubratia: koadjútor Ján Drgoň a novokňaz Miroslav Podstavek.
 • Pondelok 15.5. je deň rodiny. – čo tak sa stretnúť po večernej sv. omši? V orlovni alebo vo farskej záhrade? Môžeme sa podeliť o nejakú dobrotu, niečo pekné si aj zahrať, alebo sa aspoň stretnúť a porozprávať.
 • Prehľad letných táborov, ktoré budú organizovať saleziáni v Poprade nájdete na našej stránke v článku Letné prázdniny.
 • Film o pomoci Ukrajine CHLIEB A MIER SK (Spišská charita UA cca 27 min.) Je dobré, ak sme vďační za to, čo máme a vieme sa podeliť, tak ako vieme… Nebyť ľahostajným…
 • Info o púti do Medžugoria nájdete TU v našich oznamoch alebo vo výveske. Plánujeme ju na september od 10.9.-16.9.2023. Prihlasovanie je v sakristii kostola.
 • Modlitbový úmysel na máj
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za cirkevné hnutia a spoločenstvá, aby čoraz viac objavovali svoje evanjelizačné poslanie a aby vlastné charizmy dávali do služieb celého sveta.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sa v rodinách rozvíjali evanjeliové́ hodnoty lásky a spoločenstva.
 • Vtip: (susedský z bytovky): – „Sused, požičiaš mi na víkend vŕtačku?“ – „Samozrejme! A na čo ju potrebuješ?“ – „Aby som si trochu pospal!“