2. pôstna nedeľa

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok  6.3. — Feria
 Utorok  7.3. — Feria
 Streda  8.3. — Feria
 Štvrtok  9.3. — Feria
 Piatok  10.3. — Feria
 Sobota  11.3. — Feria
 Nedeľa  12.3. 3. pôstna nedeľa   Slávnosť

Oznamy:

 • Zbierka na charitu vyniesla minulú nedeľu 1605,- eur a na kostol prispeli Bohu známi darcovia sumou 150 eur, srdečné Pán Boh odmeň všetkým darcom.
 • Úmysly sv. omší na máj zapisujeme v utorok v kancelárii farského úradu od 15:00-17:00 a potom po sv. omšiach.
 • Popoludnie pre deti bude v stredu o 14:00 v orlovni. V rámci jarných prázdnin si animátori pripravili popoludnie hier, na ktoré vás srdečne pozývajú.
 • Krížové cesty sú v piatky o 17:50 a v nedele o 14:30. Pozrite si vo vchode do kostola, ktoré skupiny farnosti sú pozvané animovať krížovú cestu. Kto by bol ochotný spolupracovať na príprave, nech sa zapíše, alebo skontaktuje so správcom farnosti. V piatok 10.3. sa predmodlievajú miništranti a v nedeľu 12.3. rodiny a spoločenstvá.
 • Stretnutie s rodičmi a prvoprijímajúcimi bude v nedeľu 12.3. o 16:00 (po krížovej ceste).
 • Tehlička je saleziánska pôstna zbierka, ktorá sa nesie v tomto roku v hesle „Vzdelaním proti chudobe a za lepším životom“. Tento ročník má za cieľ pomoc novému saleziánskemu stredisku v Huambo (v Angole), v ktorom potrebujú rozšíriť školu a skvalitniť vyučovanie. Pokladnička pod chórom je v našom kostole určená práve na túto pomoc.  Zaujímavé informácie o krajine, ale aj rôzne aktivity na prežívanie pôstu nájdete pri východe z kostola v brožúrke s názvom Angola.
 • Do pozornosti dávame aj časopis Don Bosco dnes, ktorý sa okrem aktuálnej Tehličky a života saleziánskej rodiny venuje zaujímavým témam: jarné upratovanie, stopy po surfovaní na internete, alebo únave, za ktorou sa skrýva lenivosť,… Zoberte si ho vo vchode do kostola, je pripravený pre vás (zdarma 😊).

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Deň otvorených dverí Základnej školy sv. Jána Pavla II. v Poprade bude 15.3. od 15:00-16:30. Budúci prváci sú srdečne pozvaní. Viac informácii nájdete vo výveskách kostola a alebo na stránke školy (TU).
 • Podnety na pôst, modlitbu a almužnu (prosme Ducha Svätého, aby nás viedol):
  • Zapojiť sa do Tehličky pre misie. Tento rok pomáhame misii v Angole. Viac sa môžete dozvedieť o tejto krajine, ale aj o mnohých inšpiráciách, čo robiť na prehĺbenie radosti a nádeje TU v online brožúrke.
 • Informácia o našich bohoslovcoch. Naša farnosť má momentálne dvoch bohoslovcov. Jedného poznáme osobne – Andreja Dominika a druhého sprostredkovane Kobenana Constanta Cra. Náš adoptovaný bohoslovec Kobenan Contant bol po pastoračnej stáži vysvätený za diakona a pokračuje v štúdiách a príprave na kňazstvo. Andrej Dominik bude ordinovaný na diakona 15.6. 2023. Podporujme ich modlitbou a pomocou, aby na ceste svojho povolania vytrvalo rástli.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ).
  • Vo vchode do kostola – kde sú časopisy, nájdete hárky na 2% pre Slovenskú katolícku charitu a ďalšie právnické subjekty.
 • Modlitbový úmysel na marec
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.
 • Vtip: „Rozprávajú sa dvaja zverolekári, ktorí skončili operáciu slona. Prvý hovorí: – Dnes nám to išlo skvele. Dokonca sme si tam nezabudli ani žiadne chirurgické nástroje. Druhý hovorí: – Áno, nezabudli… ale kde je sestrička?
 • Hádanka: Od vekov je na nebi a predsa ani rok nemá. (caisem)