Od 3.3.2023

 • Začínajú jarné prázdniny. Oratko tento týždeň nebude. Nebudú tu ani sv. omše.
 • Teraz z piatka na sobotu bude v oratku chlapčenská nocovačka. Ráno sa vraj
  chystajú na východ slnka, tak na nich myslime. :)
 • Od piatka 3.3. do stredy 8.3. budú dva turnusy duchovných cvičení, jeden pre
  rodičov a jeden animátorský. Prosíme o modlitbovú podporu.
 • V piatok 10.3. bude v oratku animátorský večer. Začne sv. omšou o 17:00.
 • Cez pôstne nedele chodíme na krížové cesty na Kvetnicu. Začíname o 15:00 pri
  kostole sv. Heleny, modlíme sa cestou ku kaplnke na Krížovej. Pozvaní sú všetci,
  mládežníci, deti aj rodičia.
 • Kto by chcel podporiť našu činnosť 2% z dane, potrebné info sú na našom webe
  salezianipoprad.sk. Tlačivá sú tiež na stolíku pri dverách. Aj naďalej celé naše
  stredisko zverujeme do vašich modlitieb.
 • Vďační saleziáni a animátori. :)