2. ADVENTNÁ NEDEĽA – ROK B (6.12.2020)

Pondelok7.12.Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvispomienka
Utorok8.12.NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIESlávnosť
Streda9.12.Sv. Jána Diegaľub. spomienka
Štvrtok10.12.Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskejľub. spomienka
Piatok11.12.Sv. Damaza, pápežaľub. spomienka
Sobota12.12.Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskejľub. spomienka
Nedeľa13.12.TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (NEDEĽA GAUDETE)slávnosť
  • V utorok je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše sú ráno o 6:00 a večer o 17:00 a o 18:30. Ranná sv. omša o 7:00 s úmyslom je posunutá na 6:00, a bude mať charakter slávnosti tohto dňa.
  • V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni.Obsah zimných kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Odporúčame novú knihu Piliere rodinnej spirituality i jej autorskú prezentáciu na Youtube.
  • V adventnom období sú  „rorátne“ sväté omše v utorok a v piatok ráno o 6:00 h. Pozývame na tieto sväté omše aj rodičov s deťmi. Keďže je zvykom sláviť tieto sv. omše ešte pred svitaním (t. j. za tmy), prineste si so sebou aj lampáše.
  • Adventný predaj kníh bude u nás prebiehať na dnešnú a budúcu adventnú nedeľu po svätých omšiach dopoludnia. Srdečne Vás pozývame do Orlovne.
  • Aj tento rok sa v našej farnosti počas vianočného obdobia uskutoční koledovanie detí Dobrá novina v rámci hygienických opatrení. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii a zapísať sa do zoznamu. 
  • Stretnutie detí a rodičov prvoprijímajúcich budeme mať budúcu nedeľu 13.12. Stretneme sa v našom kostole o 16:30 – budeme mať sv. omšu, počas ktorej si pripomenieme aj našu prípravu.
  • Zbierka na jesennú charitu činila 1092,22 €. Na „adoptovaného“ seminaristu sa vyzbierala potrebná suma 600 €. Tiež chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky „Darujme úsmev“ – vyzbieralo sa toľko darčekových krabičiek, že sa ich nepodarilo odviesť naraz :-) Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!        
  • Do pozornosti dávame pre deti a mladých hru „Cesta okolo sveta“. O tom, či je práve pre Vás si pozrite na plagátiku vo výveske alebo cez náš web salezianipoprad.sk    
  • Cirkevné gymnázium sv. Jána Pavla II. v Poprade organizuje online DOD (deň otvorených dverí). Pozývame žiakov deviatakov aj ich rodičov, aby spoznali školu a aby sa zaregistrovali na stránke školy scspp.sk do stredy (9.12.). DOD online bude v piatok 11.12. 2020 o 16.00 hod. (Žiaci sa dostanú na DOD aj po termíne registrácie) DOD bude trvať len cca 15 minút a žiak môže vyhrať tablet a iné ceny. Plagátik je vyvesený vo výveske pred kostolom, alebo si pozrite odkaz na našej stránke salezianipoprad.sk