14. nedeľa v cezročnom období (C)

  • Liturgický prehľad
 Pondelok4.7. Sv. Alžbety Portugalskej  Ľubovoľ. spomienka
 Utorok5.7. Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov Slávnosť
 Streda6.7. Sv. Márie Goretti, panny a mučenice  Ľubovoľ. spomienka
 Štvrtok7.7.Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza;  (1.štvrtok)  Ľubovoľ. spomienka
 Piatok8.7. —  Féria
 Sobota9.7. Sv. Augustína Zhao Rongha, kňaza a spoločníkov mučeníkov  Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa10.7.  15. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
  • Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca vyniesla minulú nedeľu 798,97, eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh zaplať.
  • Sv. omše na Slávnosť sv. Cyrila a Metoda budú o 7:00 a o 18:30.
  • Ohlášky: Na prijatie sviatosti manželstva sa pripravujú(3)Tomáš Klembara pochádzajúci z Popradu-Matejoviec a Zuzana Glajzová z Popradu-Veľkej. Podobne (2): Martin MečárDominika Galliková momentálne bývajúci v Malom Slavkove. Za snúbencov sa modlime a kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

—  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti —

Všetkým prajeme požehnaný čas prázdnin a dovoleniek, nezabúdajme sa modliť, aby sme konali všetko pre dobro duší a oslavu Pána. Nepatríme sebe, ale Jemu. (porov. 1. Kor 6, 12-20)

  • Vtip: (Pozor na spontánne reakcie :-) ) Malý Janko išiel s otcom na rybačku. Príde domov a zúfalo plače.

– Čo sa stalo? – pýta sa mama. „

Ako sme boli s otcom na rybačke, otcovi sa podarilo chytiť naozaj veľkú rybu. Ale keď ju začal vyťahovať, ryba vyskočila a odplávala.

– No tak, Janko, toto nie je dôvod na plač. Mal by ste sa tomu radšej zasmiať.

– A to som urobil, mami.