Aktuálne farské oznamy týkajúce sa farnosti Poprad – Veľká

25. nedeľa v cezročnom období (19.9.2021)

25. nedeľa v cezročnom období

Pondelok20.9.Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkovSpomienka
Utorok21.9.Sv. Matúša, apoštola a evanjelistuSviatok
Streda22.9.Feria
Štvrtok23.9.Sv.: Pia z Pietrelčiny, kňazaSpomienka
Piatok24.9.Feria
Sobota25.9.Panny Márie v sobotuĽub.spomienka
Nedeľa26.9.26. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Pozvánka na obnovu. Budúcu nedeľu 26.9. vás pozývame na duchovnú obnovu rodín a dospelých. Tieto stretnutia budú bývať spravidla každú 4. nedeľu o 15:00 v kostole. Čerpať budeme  zo série katechéz pápeža Františka na tému „Rodinná láska: povolanie a cesta k svätosti“. Vstup bude pre plne zaočkovaných, obnovu však bude možné sledovať aj online. Aby sme mohli pripraviť materiály pre účastníkov alebo poslali link na sledovanie duchovnej obnovy vás prosíme, aby ste sa prihlásili na mailovej adrese našej farnosti:  fara.poprad-velka@saleziani.sk
 • Našu ponuku si môžete rozšíriť tromi stretnutiami programu s názvom „Amoris pre manželov“, ktoré budú v októbri. Presnejšie info nájdete na plagátiku vo výveske, alebo na stránke www.amoris.sk
 • Sv. omše na budúci týždeň zostávajú v súčasnom režime:

 Pre plne zaočkovaných budú sv. omše – bez obmedzenej kapacity:

cez týždeň o 18:30 okrem soboty  a v nedeľu o 9:30, 11:00 a 18:30 (povinnosť očkovania sa nevzťahuje na deti do 12 rokov). Bude však potrebné zapísať sa pri vchode do kostola, alebo sa prihlásiť cez našu webovú stránku.

Sv. omše pre nezaočkovaných – sú s obmedzenou kapacitou vo vnútri kostola do 20 ľudí:

budú o 12:00 od utorka do piatku (sv.omša v sobotu o 12:00 nie je), – na tieto sv. omše sa treba zapísať pri vstupe do kostola.

Na sv. omše sobotu o 18:30 a v nedeľu o 7:00 a 8:00 – bude tiež možnosť prihlásiť sa cez našu stránku salezianipoprad.sk v časti sväté omše, alebo sa priamo zapísať pri vstupe do kostola.

Povzbudzujeme vás, aby ste využili pre ľahšiu organizáciu prihlasovanie sa cez našu webovú stránku, najmä v nedele, aby ste sa zbytočne nemuseli zdržiavať pri zapisovaní vo vchode do kostola.

Sv. omše v nedele o 9:30 sú vysielané na našom Youtube kanáli: Saleziáni Poprad.

Ďakujeme, za vzájomnú ohľaduplnosť a za pomoc pri dezinfekcii lavíc po sv. omšiach.

 • Celodenná farská adorácia – bude 23.9. – vo štvrtok. Začíname o 8:00 a končíme o 20:00. Pri sv. omšiach sa adorácia preruší. Prosíme tých, ktorí nám môžete pomôcť pri zabezpečení adorácie, aby ste sa zapísali do zoznamu na nástenke vo vchode do kostola.
 • Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu

  Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.

   Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.

  Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné “Pán Boh odmeň!” a ďakujeme.

24. nedeľa v cezročnom období (12.9.2021)

Pondelok13.9.Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa CirkviSpomienka
Utorok14.9.Povýšenie sv. KrížaSviatok
Streda15.9.Panny Márie SedembolestnejSlávnosť
Štvrtok16.9.Sv.: Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkovSpomienka
Piatok17.9.Sv. Róberta Belarmína, biskupa a učiteľa CirkviSpomienka
Sobota18.9.Panny Márie v sobotuľub. spomienka
Nedeľa19.9.25. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Srdečne ďakujeme všetkým, ktorý ste prijali pozvanie na otvorenie pastoračného roka. Vďaka vašej ochotnej spolupráci, veľkodušnosti i prítomnosti sa podaril pekný Farský deň. Vo vchode do kostola nájdete ešte informačné listy s ponukou života a fungovania našej farnosti.
 • Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska sa (dnes) 12. septembra 2021 o 15:30 na dvanásť minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na celom Slovensku z príležitosti príchodu Svätého Otca Františka.
 • Príprava prvoprijímajúcich začína v túto nedeľu (12.9.). O 16:00 je sv. omša pre rodičov a prvoprijímajúcich (,ktorí neboli doobeda na sv. omši). Po nej o 16:40 pokračujeme v kostole prípravou na 1. sv. prijímanie.
 • Prihlášky na prípravu k 1. sv. prijímaniu teda k plnej účasti na svätej omši (pre tretiakov a starších) i na birmovku (od ukončeného 6.-teho ročníka) ešte nájdete na stolíku pri vstupe do kostola alebo na našej web-stránke v časti pastorácia.
 • Pre žiakov prvého stupňa, máme pripravené zošity „Malý misionár“, do ktorých si môžu nalepiť každú nedeľu obrázok z nedeľného Evanjelia. Môžete si ich vyzdvihnúť v sakristii kostola.
 • Úmysly na sv. omše na október a november sú už zapísané. Na december budeme budeme zapisovať až v utorok 5.10..
 • Pozor zmena: Sv. omše na Slávnosť Panny Márie Sedembolestnej v stredu 15.9. budú o 7:00 – nie o 12:00 ako bolo vyhlásené (pre nezaočkovaných) a o 18:30 (iba pre zaočkovaných). V tento deň je v konkatedrále v Poprade odpust.
 • Budúci týždeň budú jesenné kántrové dni, v ktorých budeme ďakovať za úrodu. Záväzný je jeden deň, ktorý budeme v našom kostole sláviť v piatok.
 • Pozor zmena odchodu autobusu: Na stretnutie so Svätým Otcom odchádzame 15.9. o 0:30 od budovy fary. (Velické nám. 1.) Autobus je už obsadený. Príspevok na autobus je 17,- eur. Zo Šaštína sa vraciame poobede po skončení sv. omše. Prosíme, aby ste mali vytlačené potvrdenie o registrácii na podujatie – bez toho vás nepustia do sektorov a tiež občiansky preukaz.

Všetci sa dobre pripravme, aby táto návšteva priniesla hojný úžitok pre celé Slovensko.

Registrácia ďalších OTP – záujemcov o účasť na návšteve je už uzavretá. Pre tých, ktorí to stihli, budú potrebovať potvrdenie o testovaní. Otestovať sa môžete v pondelok medzi 13:00 – 16:00 v budove Katolíckej univerzity – v Poprade. Testy sú zdarma – s možnosťou dobrovoľného príspevku.

 • Sv. omše na budúci týždeň budú v novom režime:

 Pre plne zaočkovaných budú sv. omše – bez obmedzenej kapacity:

cez týždeň o 18:30 okrem soboty  a v nedeľu o 9:30, 11:00 a 18:30 (povinnosť očkovania sa nevzťahuje na deti do 12 rokov). Bude však potrebné zapísať sa pri vchode do kostola, alebo sa prihlásiť cez našu webovú stránku.

Sv. omše pre nezaočkovaných – sú s obmedzenou kapacitou vo vnútri kostola do 20 ľudí:

budú o 12:00 od utorka do piatku, – na tieto sv. omše sa treba zapísať pri vstupe do kostola. (sv.omša v sobotu o 12:00 už nebude)

Na sv. omše sobotu o 18:30 a v nedeľu o 7:00 a 8:00 – bude tiež možnosť prihlásiť sa cez našu stránku salezianipoprad.sk v časti sväté omše, alebo sa priamo zapísať pri vstupe do kostola.

Sv. omše v nedele o 9:30 sú vysielané na našom Youtube kanáli: Saleziáni Poprad.

Ďakujeme, za vzájomnú ohľaduplnosť a za pomoc pri dezinfekcii lavíc po sv. omšiach.

(Aktuálne usmernenia na: https://automat.gov.sk/poprad )

 • Krátky list otca biskupa:

Milí bratia a sestry!

Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery. Uviedol ho blahej pamäti biskup Štefan Sečka. Chcel ním pozdvihnúť úroveň viery v diecéze a vytvoriť možnosť aj na praktické diskusie. Do veľkej miery sa to, vďaka Bohu, podarilo.

Týmto vás chcem poprosiť, aby sme venovali pozornosť aj štvrtému, poslednému ročníku v tomto projekte, a to biblickým otázkam. Vaši kňazi vám oznámia miesta a čas prednášok o Svätom písme. Pozývam vás už vo štvrtok 16. septembra na zvyčajné miesta diecézy a prajem vám, aby ste počas prednášok aj diskusií načerpali čím viac nových vedomostí aj horlivosti za Sväté písmo, ktoré je významným zdrojom duchovného života.

+Mons. Ján Kuboš, diec. Administrátor

Pre našu farnosť je najbližším miestom konkatedrála v Poprade.

Termíny: 16.9., 21.10., 18.11. 2021, 20.1., 17.2., 17.3. a 18.5.2022

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Chovanec a Denisa Vojtaššáková obaja z farnosti Poprad – Veľká; Podobne Erik Bretz zo Štrby a Lívia Bizubová  z farn. Poprad – Veľká.Za snúbencov    sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

23. nedeľa v cezročnom období (5.9.2021)

Pondelok6.9.Féria
Utorok7.9.Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov, mučeníkovSpomienka
Streda8.9.Narodenie Preblahoslavenej Panny MárieSviatok
Štvrtok9.9.Sv. Petra Clavera, kňazaĽub. spomienka
Piatok10.9. Féria
Sobota11.9.Panny Márie v sobotuSpomienka
Nedeľa12.9.24. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Zbierka pre potreby Diecézneho katechetického diela vyniesla 598,47 Eur, všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.
 • Zapisovanie úmyslov na sväté omše na október a november bude v utorok od 15:00 – 17:00 na fare v ďalšie dni v sakristii kostola.
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Chovanec a Denisa Vojtaššáková obaja z farnosti Poprad – Veľká; 

podobne Erik Bretz zo Štrby a Lívia Bizubová  z farn. Poprad – Veľká. Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

 • Na stretnutie so Svätým Otcom 15.8. v Šaštíne je už autobus obsadený. Odchádzame 15.9. o 2:00 od budovy fary. Príspevok na autobus je 17,- eur. Zo Šaštína sa vraciame poobede po skončení sv. omše. Okrem očkovacieho potvrdenia je potrebné, aby ste boli už zaregistrovanícez stránku https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/registracia/sastin/

Všetci sa dobre pripravme, aby táto návšteva priniesla hojný úžitok pre celé Slovensko.  

 • Sv. omše na budúci týždeň budú v takom režime ako to bolo v uplynulý týždeň:

 Pre plne zaočkovaných budú sv. omše – bez obmedzenej kapacity:

cez týždeň o 18:30 okrem soboty  a v nedeľu o 9:30, 11:00 a 18:30 (povinnosť očkovania sa nevzťahuje na deti do 12 rokov).

Sv. omše aj pre nezaočkovaných – sú s obmedzenou kapacitou vo vnútri kostola do 30 ľudí:

budú o 12:00 od utorka do piatku, – na tieto sv. omše sa treba zapísať pri vstupe do kostola. (o 12:00 v sobotu už nebude)

V sobotu o 18:30 a v nedeľu o 7:00 a 8:00 – na tieto je možné prihlásiť sa cez

našu stránku salezianipoprad.sk v časti sväté omše, alebo sa priamo zapísať pri vstupe do kostola.

Sv. omše v nedele o 9:30 budú vysielané na našom Youtube kanáli: Saleziáni Poprad.

Ďakujeme za vzájomnú ohľaduplnosť a za pomoc pri dezinfekcii lavíc po sv. omšiach.

 • V dnešnú nedeľu (5.9.) je Deň našej farnosti – začíname školský-pastoračný rok.  Popoludní o 14:00 je pobožnosť prvej nedele

a otvorenie pastoračného roka bude o 14:30 bude na farskom dvore.

Treba si doniesť svoju misku, lyžicu a pohár. Potrebné je mať aj rúško. Srdečne ste pozvaní a koláčiky sú vítané tiež. Vrámci otvorenia sa dozviete aj o ponuke pre našu farnosť na tento tok. Špeciálne pozývame prvoprijímajúcich a birmovancov.

 • Pre žiakov prvého stupňa – hlavne tretiakov, máme pripravené zošity „Malý misionár“, do ktorých si môžu nalepiť každú nedeľu obrázok z nedeľného Evanjelia. Môžete si vyzdvihnúť v sakristii kostola.
 • Prihlášky na prípravu k 1. sv. prijímaniu teda k plnej účasti na svätej omši (pre tretiakov a starších) i na birmovku (od ukončeného 6.-teho ročníka) ešte nájdete na stolíku pri vstupe do kostola alebo na našej web-stránke v časti pastorácia.
 • Prihlášky na prípravu k 1. sv. prijímaniu teda k plnej účasti na svätej omši (pre tretiakov a starších) i na birmovku (od ukončeného 6.-teho ročníka) ešte nájdete na stolíku pri vstupe do kostola alebo na našej web-stránke v časti pastorácia.
 • 1. stretnutie s rodičmi a prvoprijímajúcimi bude na budúcu nedeľu (12.9.) v kostole o 16:00. Presnejšie informácie pošleme prihláseným cez týždeň.

(Aktuálne usmernenia na: https://automat.gov.sk/poprad )

22. nedeľa v cezročnom období (29.8.2021)

Pondelok30.8.Féria
Utorok31.8.Féria
Streda1.9.Féria
Štvrtok2.9.Féria
Piatok3.9.Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa cirkvi (prvý piatok)Spomienka
Sobota4.9.Panny Márie v sobotu (prvá sobota)Spomienka
Nedeľa5.9.23. nedeľa v cezročnom období (prvá nedeľa v mesiaci)Slávnosť
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Chovanec a Denisa Vojtaššáková obaja z farnosti Poprad – Veľká;  podobne Erik Bretz zo Štrby a Lívia Bizubová  z farnosti Poprad – Veľká. Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

Odchod autobusu bude 15.9. o 2:00 a návrat bude po sv.omši, ktorá bude o 10:00.

Vrámci príprav návštevy Svätého Otca na Slovensku sa v našej farnosti modlíme každý deň pred sv. omšou  – o 18:00 sv. ruženec.

 • Sv. omše na budúci týždeň budú v tomto režime:

Pre plne zaočkovaných budú sv. omše – bez obmedzenej kapacity:

cez týždeň o 18:30 okrem soboty  a v nedeľu o 9:30, 11:00 a 18:30 (povinnosť očkovania sa nevzťahuje na deti do 12 rokov).

Sv. omše aj pre nezaočkovaných – sú s obmedzenou kapacitou vo vnútri kostola do 30 ľudí:

budú o 12:00 od utorka do piatku, – na tieto sv. omše sa treba zapísať pri vstupe do kostola. (o 12:00 v sobotu už nebude.)

V sobotu o 18:30 a v nedeľu o 7:00 a 8:00 – na tieto je možné prihlásiť sa cez

našu stránku salezianipoprad.sk v časti sväté omše, alebo sa priamo zapísať pri vstupe do kostola.

Sv. omše v nedele o 9:30 budú vysielané na našom Youtube kanáli: Saleziáni Poprad.

Ďakujeme za vzájomnú ohľaduplnosť a za pomoc pri dezinfekcii lavíc po sv. omšiach.

 • Tento týždeň máme prvý piatok a prvú sobotu v mesiaci.

V stredu až piatok spovedáme od 16:30. V ostatné dni ako zvyčajne pri sv. omšiach.

Sv. omše v piatok o 7:00 a v sobotu o 7:30 sú aj pre nezaočkovaných (kapacita do 30 ľudí s povinnosťou zapísať sa do zoznamu)

Budúcu nedeľu (5.9.)bude pobožnosť prvej nedele o 14:00.

 • Deň farnosti – otvorenie pastoračného roka bude v nedeľu 5.9. o 14:30 na farskom dvore. Treba si doniesť svoju misku, lyžicu a pohár. Potrebné je mať aj rúško. Srdečne ste pozvaní a koláčiky sú vítané tiež. O program sa postaráme.
 • Dávame vám do pozornosti, že 2.9. o 16:00 bude v kine Máj stretnutie OZ Veľká, na ktorom sa bude rokovať aj o budúcom hospodárení súkromných vlastníkov vo Velickom lese. Viac info v pozvánke vo výveske.

(Aktuálne usmernenia na: https://automat.gov.sk/poprad )

21. nedeľa v cezročnom období (22.8.2021)

Pondelok23.8.Sv. Ruženy Limskej, pannyĽub. spomienka
Utorok24.8.Sv. Bartolomeja, apoštolaSviatok
Streda25.8.Sv. Ľudovíta alebo sv. Jozefa Kalazanského, kňazaĽub. spomienky
Štvrtok26.8.Féria
Piatok27.8.Sv. MonikySpomienka
Sobota28.8.Sv. Augustína, biskupa a učiteľa CirkviSpomienka
Nedeľa29.8.22. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Ak by to robilo niekomu ťažkosť, treba to povedať v sakristii kostola, kde sa dá nahlásiť po sv. omši resp. na fare. Spresnenie informácie – pôjdeme 15.9. o 2:00 a návrat bude po sv.omši, ktorá bude o 10:00.

 • Vrámci príprav návštevy Svätého Otca na Slovensku sa v našej farnosti modlíme každý deň pred sv. omšou  – o 18:00 sv. ruženec.
 • Na budúcu nedeľu 29. augusta 2021 bude zbierka pre potreby Diecézneho katechetického diela (DKÚ). Katechetický úrad je finančne zabezpeče- ný prostredníctvom tejto zbierky a príspevkom z Biskupského úradu. Nie je poberateľom príspevku zo štátneho rozpočtu. Prosíme o podporu pri tejto zbierke, aby sa i naďalej rozvíjalo dielo katechézy v našej diecéze. Ak chcete prispieť priamo na účet DKÚ, na plagátoch nájdete IBAN alebo QR kód. Pán Boh zaplať.
 • Poďakovanie

Srdečné Pán Boh odmeň štedrým dobrodincom a aj ružencovému spoločenstvu, vďaka ktorým sa nám podarilo dať dokopy financie na zaplatenie faktúry za reštaurovanú fresku sv. Jána evanjelistu a apoštola nad južným vchodom do kostola. Táto freska má nielen historickú hodnotu, ale aj duchovnú – pripomína Božiu dobrotu a lásku, ktorá neopúšťa človeka, a tiež poukazuje na dôležitosť ticha – aby sme počúvali Božie Slovo a učili sa ho odovzdávať tým, s ktorými žijeme.

 • Sv. omše sú už od pondelka 16.8. v zmenenom režime podľa aktuálnych Covid- usmernení. Ide o zmeny v počtoch vzhľadom na očkovanie.

Večerné sv. omše o 18:30 budú iba pre plne zaočkovaných – bez obmedzenej kapacity.

Sv. omše od utorka do soboty budú o 12:00 s možnosťou aj pre nezaočkovaných, avšak  s obmedzenou kapacitou – 30 miest vo vnútri kostola, pričom je potrebné zapísať sa do zoznamu účastníkov pri vchode do kostola, alebo cez našu stránku salezianipoprad.sk v časti sväté omše.

V nedele budú sv. omše v takomto režime:

7:00 a 8:00 aj pre nezaočkovaných s kapacitou do 30 ľudí s tým, že bude potrebné zapísať sa pri vstupe do kostola alebo cez našu stránku.

o 9:30, 11:00 a 18:30 iba pre plne zaočkovaných (nevzťahuje sa pre deti do 12 rokov).

Sv. omše online pokračujú v nedele o 9:30 na našom Youtube kanáli: Saleziáni Poprad.

Ďakujeme za vzájomnú ohľaduplnosť a za pomoc pri dezinfekcii lavíc po sv. omšiach.

 • Deň farnosti – otvorenie školského a pastoračného roka bude v nedeľu 5.9. o 14:30 na farskom dvore. Presnejšie informácie na budúce.

(Aktuálne usmernenia na: https://automat.gov.sk/poprad )

20. nedeľa v cezročnom období (15.8. Slávnosť Nanebovzatie Panny Márie)

Pondelok16.8.Sv. Štefana UhorskéhoĽub. spomienka
Utorok17.8.Féria
Streda18.8.Sv. HelenyĽub. spomienka
Štvrtok19.8.Sv. Jána Eudesa, kňazaĽub. spomienka
Piatok20.8.Sv. Bernarda, opáta a učiteľa CirkviSpomienka
Sobota21.8.Sv. Pia X., pápežaSpomienka
Nedeľa22.8.21. nedeľa v cezročnom období – Slávnosť
 • Na stretnutie so Svätým Otcom pripravujeme do Šaštína púť na 15.9.. Prosíme záujemcov, aby sa zapísali do zoznamu v sakristii. Tiež je potrebné, aby ste sa osobne zaregistrovali cez stránku, kde nájdete aj podmienky: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/registracia/sastin/ Ak by to robilo niekomu ťažkosť, treba to povedať v sakristii kostola, kde sa dá nahlásiť po sv. omši resp. na fare.
 • Od organizátorov stretnutí so Svätým Otcom v Šaštíne, v Košiciach a v Prešove trvá prosba s ponukou zapojiť sa do dobrovoľnej služby či už pri parkovaní alebo v sektoroch. Viac info s možnosťou prihlásiť nájdete na linku:        https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik.
 • Slovenská katolícka charita organizuje od 1.6. do 15.9. zbierku školských pomôcok, pre deti z rodín s finančnými ťažkosťami. Aké pomôcky sa zbierajú môžete nájsť na stránke https://caritas.sk/zbierka-skolskych-pomocok-2021/. Priniesť ich môžete na zberné miesto, alebo aj na faru.
 • Sv. omše budúci týždeň od pondelka 16.8. budú v zmenenom režime podľa aktuálnych Covid- usmernení. Ide o zmeny v počtoch vzhľadom na očkovanie.

Večerné sv. omše o 18:30 budú iba pre plne zaočkovaných – bez obmedzenej kapacity.

Sv. omše od utorka do soboty budú o 12:00 s možnosťou aj pre nezaočkovaných, avšak  s obmedzenou kapacitou – 30 miest vo vnútri kostola, pričom je možné rezervovať si miesto do kostola cez náš web (odkaz sväté omše), ale sa pri vstupe do kostola zapísať do zoznamu.

V nedele budú sv. omše v takomto režime:

7:00 a 8:00 aj pre nezaočkovaných s kapacitou do 30 ľudí s tým, že bude potrebné zapísať sa pri vstupe do kostola, ale sa dá aj rezervovať sv. omšu na cez náš web v odkaze sväté omše. 5 miest je zvlášť rezervovaných pre rodinu, ktorá má v daný termín zapísaný úmysel sv. omše (teda netreba sa prihlasovať vopred).

o 9:30, 11:00 a 18:30 iba pre plne zaočkovaných (nevzťahuje sa pre deti do 12 rokov).

Sv. omše online pokračujú v nedele o 9:30 na našom Youtube kanáli: Saleziáni Poprad.

Ďakujeme za vzájomnú ohľaduplnosť a za pomoc pri dezinfekcii lavíc po sv. omšiach.

(usmernenia podľa: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/covid-automat_signalizacny-system_4v1.pdf )

19.nedeľa v cezročnom období (8.8.2021)

Pondelok9.8.Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky EurópySviatok
Utorok10.8.Sv. Vavrinca, diakona a mučeníkaSviatok
Streda11.8.Sv. Kláry, pannySpomienka
Štvrtok12.8.Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčkyĽub. spomienka
Piatok13.8.Sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza mučeníkovĽub. spomienka
Sobota14.8.Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníkaSpomienka
Nedeľa15.8.20. nedeľa v cezročnom období – Slávnosť Nanebovzatia Panny MárieSlávnosť
 • Na stretnutie so Svätým Otcom pripravujeme do Šaštína púť na 15.9.. Prosíme záujemcov, aby sa zapísali do zoznamu v sakristii.
 • Od organizátorov stretnutí prišla aj prosba s ponukou: Príďte sa stretnúť so Svätým Otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov. Hľadáme viac ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do Prešova. Potrebujeme Vás na jednotlivé dni, na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či inde. Všetky informácie aj prihlášku nájdete linku https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.
 • Vrámci príprav návštevy Svätého Otca na Slovensku sa v našej farnosti modlíme každý deň pred sv. omšou  – o 18:00 sv. ruženec. Určite je možné zvoliť si aj iný čas, dôležité je však myslieť na duchovnú prípravu, pretože vnímavosť na pôsobenie na Ducha Svätého je v tomto čase mimoriadne dôležitá.
 • Slovenská katolícka charita organizuje od 1.6. do 15.9. zbierku školských pomôcok, pre deti z rodín s finančnými ťažkosťami. Aké pomôcky sa zbierajú môžete nájsť na stránke https://caritas.sk/zbierka-skolskych-pomocok-2021/. Priniesť ich môžete na zberné miesto, alebo aj na faru. Špeciálne pre tento účel bude z charity auto pred kostolom v piatok 13.08.3021 od 17:30 – 19:30.

18.nedeľa v cezročnom období (1.8.2021)

Pondelok2.8.Sv. Euzébia Vercellského, biskupa, Sv. Petra Juliána Eymarda, kňazaĽub. spomienky
Utorok3.8.Féria
Streda4.8.Sv. Jána Máriu Vianneya, kňazaSpomienka
Štvrtok5.8.Výročie posv. hlavnej Mariánskej baziliky v RímeĽub. spomienka
Piatok6.8.Premenenie PánaSviatok
Sobota7.8.Sv. Sixta II., pápeža a spoločníkov mučeníkov, Sv. Kajetána, kňaza, alebo P. Márie v sobotuĽub. spomienky
Nedeľa8.8.19. nedeľa v cezročnom obdobíSlávnosť
 • Dnešná nedeľa (1.8.) je prvá nedeľa v mesiaci. (Dnes) o 14.00 bude pobožnosť prvej nedele.
 • Intencie na sv. omše do konca septembra sú už zapísané. Na október a november budeme zapisovať až od utorka 7.septembra.
 • Od 7.8. začína modlitebná príprava na návštevu Svätého Otca. Pápežské misijné dielo predkladá pozvánku na každodennú modlitbu ruženca – formou prípravy duchovnej kytice. Viac informácii s možnosťou prihlásenia si pozrite na stránke pápežského misijného diela. V našom kostole sa budeme modlievať spoločne sv. ruženec pred sv. omšou o 18:00.
 • Na stretnutie so Svätým Otcom pripravujeme do Šaštína púť na 15.9.. Prosíme záujemcov, aby sa zapísali do zoznamu v sakristii.
 • Obnova fasády orlovne a niektoré úpravy vo vnútri sa postupne dokončujú. Veľmi pekne ďakujeme dobrodincom. Vyprosujeme im všetko potrebné požehnanie.
 • Vzácna historická freska sv. Jána evanjelistu na južnej strane kostola je zreštaurovaná. Doteraz  sa podarilo na ňu vyzbierať 756 eur, Úrad Prešovského samosprávneho kraja prisľúbil príspevok 3000 eur, ešte nám chýba 3444 eur, aby sme mohli zaplatiť celú faktúru. Ďakujeme všetkým dobrodincom.
 • Letné podujatia. Uplynulý týždeň sa nám podarilo uskutočniť tábor pre birmovancov a stredoškolákov. Atmosféra bola výborná, ďakujeme za modlitby. Naďalej prosíme o modlitbovú pomoc, aby priebeh letných podujatí bol v Božích rukách a prinášal pekné ovocie. Správy a fotky z tohtoročných podujatí postupne uverejňujeme na našej stránke (salezianipoprad.sk)
 • V tento týždeň je 1. piatok i 1. sobota v mesiaci august. V piatok je sv. omša aj ráno o 7:00 a v sobotu o 7:30. Spovedať budeme pri svätých omšiach od 18:00 (okrem pondelka).

17. nedeľa v cezročnom období (25.7.2021)

Pondelok26.7.Sv. Joachima a AnnySpomienka
Utorok27.7.Sv. Gorazda a spoločníkovSpomienka
Streda28.7.Féria
Štvrtok29.7.Sv. Marty, Márie a Lazára (prvý krát)Spomienka
Piatok30.7.Sv. Petra Chryzológa, biskupa a uč. Cirkvi, alebo Bl. Zdenky Cecílie SchelingovejĽub. spomienky
Sobota31.7.Sv. Ignáca z Loyoly, kňazaSpomienka
Nedeľa1.8.18. nedeľa v cezročnom obdobíSlávnosť
 • Svätý Otec František vyhlásil na 4. júlovú nedeľu deň seniorov a starých rodičov (tohto roku prvý krát). Nezabudnime im venovať potrebný čas, aby sa cítili prijatí a milovaní a spomeňme si aj na tých, ktorí nás predišli do večnosti.

Dnes o 14:00 (25.7.) sa stretneme na cintoríne pri starom kríži, kde sa pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva za zomrelých starých rodičov a tých, ktorí zomreli opustení. (posolstvo Svätého Otca si môžete stiahnuť a prečítať tu,

Dnes (25.7.) je možné získať aj úplné odpustky za obvyklých podmienok pre tých,:

– čo sa zúčastnia na slávnostnom obrade, ktorému bude predsedať Svätý otec v Pápežskej bazilike,

– aj pre tých, čo budú venovať dostatok času návšteve – aj virtuálnej tým, ktorí sú starí, chorí, opustení.

– tak isto všetkým starým a chorým, ktorí sa aspoň duchovne spoja s obradmi Svetového dňa seniorov.

Celý text dekrétu a vysvetlenia podmienok si môžete prečítať tu cez link v oznamoch na našej stránke: salezianipoprad.sk   alebo vo výveske pri kostole.

Modlitby a info nájdete aj na https://rodina.kbs.sk/sekcia/podujatia/rok-amoris-laetitia/svetovy-den-starych-rodicov-a-seniorov

 • Budúca nedeľa (1.8.) je prvá nedeľa v mesiaci. O 14.00 bude pobožnosť prvej nedele.
 • Ohlášky (3): Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: Peter Hruda z farnosti Poprad a Lenka Šebestová z farnosti Poprad -Veľká v súčasnosti žijúci v Bratislave. Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na fare.
 • Intencie na sv. omše do konca septembra sú už zapísané. Na október a november budeme zapisovať až od utorka 7.septembra.
 • Od 7.8. začína modlitebná príprava na návštevu Svätého Otca. Pápežské misijné diela predkladajú pozvánku na každodennú modlitbu ruženca – formou prípravy duchovnej kytice. Viac informácii pre spôsob zapojenia získate na stránke pápežského misijného diela
 • Do modlitieb vám zverujeme letné podujatia. Tento týždeň nás čaká tábor pre birmovancov a stredoškolákov.  Správy a fotky z tohtoročných prímestských táborov sú na našej stránke (salezianipoprad.sk)

16. nedeľa v cezročnom období (18.7.2021)

Pondelok19.7.Féria
Utorok20.7.Sv. Apolinára, biskupa a mučeníkaĽub. spomienka
Streda21.7.Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa CirkviĽub. spomienka
Štvrtok22.7.Sv. Márie MagdalénySviatok
Piatok23.7.Sv. Brigity, rehoľníčky a patrónky EurópySviatok
Sobota24.7.Šarbela Machlúfa, kňaza alebo Panny MárieĽub. spomienky
Nedeľa25.7.17. nedeľa v cezročnom obdobíSlávnosť
 • Ohlášky (3,2): Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť

Ján Gorel z farnosti Poprad Veľká a Dominika Handzušová z farnosti Poprad. 

Peter Hruda z farnosti Poprad a Lenka Šebestová z farnosti Poprad -Veľká v súčasnosti žijúci v Bratislave.

Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na fare.

 • Svätý Otec František na 25. júla 2021 (4. júlová nedeľa) vyhlásil deň starých rodičov. Dikastérium pre laikov, rodinu a život vyzýva k trom oblastiam slávenia tohto dňa:

1. Návšteva starých ľudí. Deti a vnúčatá v rodinách, ale aj mladí vo farnostiach môžu navštíviť svojich starých rodičov alebo osamelých starších ľudí vo farnosti a zvestovať im motto tohtoročného svetového dňa: „Ja som s tebou po všetky dni. “ Počas návštevy sa môžu spoločne pomodliť, darovať kvet alebo malý darček, či prečítať pápežovo posolstvo. Môžu tiež sprevádzať seniorov na svätú omšu vo farnosti z príležitosti svetového dňa, prípadne zabezpečiť pre nich dopravu. Návšteva starších ľudí je spôsob, ako im pomôcť prekonávať osamelosť a rezignáciu. (posolstvo si môžete stiahnuť a prečítať tu)

2. Sláviť sv. omšu vo farnostiach spolu so seniormi tak, aby ich účasť v chráme bola prejavom dôležitosti, ktorú zohrávajú v farskom spoločenstve“. V Ríme bude Svätý Otec 25. júla o 10:00 sláviť svätú omšu za účasti seniorov diecézy Večného mesta. V našej farnosti budeme sláviť sv. omšu o 9:30, ktorá bude špeciálne venovaná seniorom, ale spomenieme si na nich pri každej nedeľnej sv. omši.

3. Pietna spomienka na zomrelých. Treťou súčasťou Svetového dňa má byť osobitná spomienka na seniorov, ktorí zomreli v dôsledku koronavírusu. O 14:00 (v nedeľu 25.7.) sa stretneme na cintoríne pri starom kríži, kde sa pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva.

 • V modlitbách pamätajme na dovolenkárov, i tých, čo prežívajú tieto dni v samote… Podobne nezabudnime na dôležitosť účasti na sv. omši najmä v nedele a prikázané sviatky, pokým je to možné.
 • Poďakovanie patrí dobrodincom za príspevok na kostol v sume 100 eur, a brigádnikom za pekný kus práce na orlovni. Fasáda orlovne je takmer dokončená. Tiež ďakujeme našim animátorom, ale aj celému tímu mám a starých mám, ktoré sa starali o program i žalúdky účastníkov v dvoch prímestských táboroch – jeden bol vo Veľkej a druhý v oratóriu na Juhu. Všetkým vyprosujeme potrebné Božie požehnanie.