Aktuálne farské oznamy týkajúce sa farnosti Poprad – Veľká

3. pôstna nedeľa

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 21.3. — Féria
 Utorok 22.3. — Féria
 Streda 23.3. — Féria
 Štvrtok 24.3. — Féria
 Piatok 25.3. Zvestovanie Pána Slávnosť
 Sobota 26.3. — Slávnosť
 Nedeľa 27.3.4. pôstna nedeľa (Nedeľa Laetare) Slávnosť
 • Každý deň okrem piatka sa modlievame ruženec za mier vo svete a koniec vojny na Ukrajine. Krížové cesty sa modlievame v piatok o 17:50 a v nedeľu – dnes o 14:00.
 • V piatok (25.3.) je Slávnosť Zvestovanie Pána. Sväté omše budú ráno o 7:00 a večer o 18:30. Táto slávnosť nám pripomína začiatok ľudskej prirodzenosti Ježiša a jeho podobnosti s nami. Tak isto nezmerateľnú a nedotknuteľnú hodnotu života každého človeka. Na stolíku pri východe z kostola si môžete zobrať brožúrku Krížová cesta nenarodených detí. Pobožnosť tejto krížovej cesty je venovaná utrpeniu rodín nenarodených detí.
 • Oznam z Farskej charity Poprad – Veľká: Znovu je aktuálna pomoc pre ukrajinské rodinky. Konkrétne: jarná obuv – poltopánky, botasky, detská obuv. Prosíme očistené, nositeľný stav!!! Tričká s krátkym rukávom, pyžamá – nositeľný stav, pracie prášky, aviváže, čistiace prostriedky. Zbierka bude v ORLOVNI . Pondelok – Streda: 18.00-18.30, Štvrtok: 09.00-10.00. ĎAKUJEME, FCH Poprad-Veľká.
 • Budúcu nedeľu (27.3.) v prípade priaznivého počasia bude krížová cesta o 14:30 vonku. Stretneme sa pri kostole. Pôjdeme na “Turničku”. Pozývame aj rodiny s deťmi i mladých.
 • Aktuálne usmernenia z KBS vzhľadom na  slávenie svätých omši a bohoslužieb:

1. V kostoloch zostáva v platnosti nosenie respirátorov. Táto povinnosť však neplatí pre ženícha a nevestu pri sobáši. 
2. Všetky ostatné pandemické obmedzenia boli odvolané. Preto je možné vrátiť sa k používaniu sväteničiek a k znaku pokoja.
3. Kostol môže navštevovať každý, bez ohľadu na zaočkovanie či testovanie.
4. Boli celkom zrušené počtové obmedzenia veriacich na bohoslužbách.
5. Sväté prijímanie je možné rozdávať do úst aj do rúk: kňazi nech rešpektujú slobodné rozhodnutie jednotlivých veriacich. Na farskej úrovni sa dá dohodnúť taký spôsob, aby prijímala najskôr jedna, a následne druhá časť veriacich, a zobral sa tak ohľad na ochranu zdravia zraniteľných.
6. Dôležitou je naďalej duchovná príprava a nevyhnutnou pre prijatie Eucharistie je vždy posväcujúca milosť, čo je nevyhnutné veriacim náležite pripomínať v katechéze.

Slovenskí biskupi zároveň veriacich povzbudzujú k obnoveniu aktívnej, pravidelnej účasti na bohoslužbách. (teda už nie je dišpenz od účasti na svätej omši).

 • Pozvanie na duchovné spojenie so Svätým Otcom. Na slávnosť Zvestovania Pána dňa 25. marca 2022 zasvätí Svätý Otec František Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Akt zasvätenia sa uskutoční o 17.00 v Bazilike sv. Petra v Ríme. V tomto čase sa v kostole duchovne pripojíme modlitbou krížovej cesty.
 • Zmena času bude z 26. na 27. marca. Budeme vstávať o hodinu skôr.

—-

Rôzne:

 • Synoda o synodalite Cirkvi. Článok k tejto téme nájdete aj so závermi z predošlých tém na našej stránke salezianipoprad.sk (TU). Modlime sa a hľadajme. Skúsme dať dokopy odpovede na otázky poslednej témy (tu si môžete stiahnuť).
 • Modlitba za život a mier: Modlitba dieťaťa za pokoj vo svete.  Deti sa modlia ruženec – do našej výzvy na modlitbu ruženca za pokoj a mier sa zapájajú farnosti, školy a rodiny na celom Slovensku. Stále je dôležitá modlitba detí, zapojte sa. V kostole sa modlievame ruženec každý večer o 18:00 a v piatok o 17:50 krížovú cestu. V nedeľu sa modlievame krížovú cestu o 14:00. Po nej je pôstna katechéza.
 • Diecézny administrátor v piatok 25.3. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule bude sláviť o 17.00 svätú omšu s adoráciou za pokoj na Ukrajine a v Rusku a tak sa duchovne spojí s modlitbami Svätého Otca. Všetkých pozýva k spoluúčasti modlitbou i obetou.
 • Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť tu. Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu.  Alebo niečo z praxe z manželskej „dielne.
 • Pôstny vtip: „Pán doktor, ja priberám na určitých miestach.“ – „No, tak na tie miesta nechoďte.“

2. pôstna nedeľa (13.3.2022)

 • Liturgický prehľad slávení
 Pondelok 14.3. — Féria
 Utorok 15.3. — Féria
 Streda 16.3. — Féria
 Štvrtok 17.3. — Féria
 Piatok 18.3.Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Sobota 19.3.Sv. Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márie Slávnosť
 Nedeľa 20.3.3. pôstna nedeľa Slávnosť
 • Zbierka na Charitu minulú nedeľu vyniesla 2123,60 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň. Podobne všetkým, ktorí  ste pomohli pri zbierke hmotnej pomoci pre ľudí z Ukrajiny, alebo ste konkrétnych ľudí prijali domov.
 • Dnes (v nedeľu 13.3.) je stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich o 16:30 v kostole.
 • Sv. omše zo Slávnosti sv. Jozefa budú v piatok (18.3.) o 18:30 a v sobotu (19.3.) o 7:30.
 • Sviatosť pomazania chorých budeme vysluhovať vo sv. omši v sobotu (19.3.) o 7:30.
 • Nedeľná sv. omša o 8:00 bude od budúcej nedele zrušená z dôvodu uvoľnenia pandemických opatrení, čo sa týka počtu.
 • Krížové cesty sú v piatky o 17:50 a v nedele o 14:00. Po nedeľnej je aj pôstna katechéza.
 • Každý deň okrem piatka sa modlievame ruženec za mier vo svete a koniec vojny na Ukrajine.
 • V tomto čase deväťdňovej prípravy na Slávnosť svätého Jozefa sa modlievame pred svätou omšou modlitbu ku sv. Jozefovi.
 • Púť do Ríma.  V nedeľu 20.3. po sv. omši o 9:30 nám o. Ľuboslav Hromjak priblíži detaily našej púte, bude možnosť položiť mu aj otázky. Tiež bude mať s nami sv. omšu o 11.00. (Kvôli zmene jeho programu, už prednášku po krížovej ceste, nebude mať.)
 • V sobotu 19.3. je spovedanie prvoprijímajúcich od 16:30. Povzbudzujeme aj rodičov a rodiny detí ku sviatosti zmierenia najmä počas týždňa, ale aj k pokániu a modlitbe, aby sa srdcia detí otvorili pre pôsobenie Božej milosti.

————

Rôzne:

 • Sv. omše v novom režime – v režime základ bez obmedzenia kapacity. Povinnosť nosiť respirátor a dodržiavanie hygienických opatrení zostáva.
 • Video-pozvánka pre rodičov a predškolákov na DOD vo štvrtok 17.3. na Cirkevnú školu sv. Jána Pavla II. Nech sa páči pozrite si ju tu. (alebo vo výveske na plagáte)
 • Zmena času bude z 26. na 27. marca. Budeme vstávať o hodinu skôr.
 • Synoda o synodalite Cirkvi. Článok k tejto téme nájdete aj so závermi z predošlých tém na našej stránke salezianipoprad.sk (TU). Témam Synody o synodalite i Roku rodiny sa budeme venovať počas príhovorov pôstnych nedieľ po krížovej ceste (14:00).
 • Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť tu. Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu.  Alebo niečo z praxe z manželskej „dielne.
 • V rámci projektu Diecéznej školy viery Vás pozývame na 6. stretnutie na tému: Svätý Pavol – apoštol národov. Uskutoční sa vo štvrtok 17. marca 2022 podľa rozpisu v sídlach určených dekanátov. Tému a prezentáciu pripravil  František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku.
 • Konkrétne a aktuálne:Nedovoľme, aby v nás zvíťazilo zlo a ľahostajnosť:video+ článok s Vladykom Mons. Cyrilom Vasiľom.
 • Otázka prijímania Eucharistie do rúk. Čo povedal o tom Jozef kardinál Ratzinger v roku 1978? Čo hovoria naši biskupi? Prijímanie Eucharistie naďalej zostáva aj do rúk. Možné je prijímanie aj do úst. Ak sa však kňaz dotkne úst prijímajúceho, tak je povinný dezinfikovať si ruky.
 • Vtipne: Zo všetkých tvorov iba človek dokáže piť, i keď nie je smädný, dokáže jesť i keď nie je hladný, dokáže hovoriť, i keď nemá čo povedať.

1. pôstna nedeľa

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 7.3. — Féria
 Utorok 8.3. — Féria
 Streda 9.3. — Féria
 Štvrtok 10.3. — Féria
 Piatok 11.3. — Féria
 Sobota 12.3. — Féria
 Nedeľa 13.3.2. pôstna nedeľa Slávnosť
 • Milodary na kostol darovala rodina Tomašková a bohuznámi darcovia v sume 250 eur. Srdečné im Pán Boh odmeň.

 • Dnes na Prvú pôstnu nedeľu (6.3. 2022),sa uskutoční Jarná zbierka na Charitu. Kto by chcel poslať milodar priamo – tu je číslo účtu: IBAN: SK26 0200 0000 0031 4349 8655, VS: 412071 Z tejto zbierky sa bude pomáhať aj utečencom z Ukrajiny.

 • V našej farnostizbierka farskej charity nateraz končí (k 6.3.). Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili.Charitní pracovníci pracujú naplno, aby sa pomoc dostala na potrebné miesta. Súčasnej situácii môžeme pomôcť ak dáme o sebe vedieť cez dotazník, ku ktorému sa môžete dostať aj na tomto mieste v oznamoch (TU). Dotazník na registráciu ubytovacích kapacít aj s komentárom  nájdete tiež TU v oznamoch na našej web-stránke.

 • Úmysly na sv. omše – je ešte možné v sakristii dopísať voľné miesta na mesiac máj.

 • Synoda o synodalite Cirkvi. Článok k tejto téme nájdete aj so závermi z predošlých tém na našej stránke salezianipoprad.sk (TU). Témam Synody o synodalite i Roku rodiny sa budeme venovať počas príhovorov pôstnych nedieľ po krížovej ceste (14:00).

 • Na popolcovú stredu (2.3.) sme začali pôstne obdobie. Je to čas obnovenia sa v láske ku Kristovi a prípravy na Veľkú noc cez modlitbu, pôst a skutky dobročinnej lásky. Konkrétne v našej farnosti:
  • Krížovú cestu sa budeme spravidla modlievať v kostole v piatok o 17:50 a v nedeľu o 14:00. Vo vchode do kostola sa ešte dá zapísať do zoznamu pre animáciu krížových ciest.
  • Svätý ruženec za pokoj vo svete sa modlievame v kostole pred sv. omšami (okrem piatku) o 18:00.   
  • Saleziánska misijná zbierka Tehlička 2022 je tento rok zameraná na vzdelanie detí a mladých utečencov v Kakume (Keňa). Viac informácii o možnosti zapojiť sa nájdete na stránke tehlicka.sk. Označená pokladnička pod chórom bude slúžiť práve na túto zbierku. (Viac o saleziánskej misijnej pomoci na stránke savio.sk )
  • Na pôstne obdobie ponúkame pre rodiny s deťmi pôstny kalendár, ktorý nás môže sprevádzať do Veľkej noci. (môžete si ho vyzdvihnúť pri východe z kostola), alebo priamo cez link v našich oznamov TU.) Podobne veľmi peknú aktivitu nájdete aj marcovom čísle časopisu Rebrík.
  •  Pekná domáca pôstna pobožnosťou je spojená s Ikonou Ježišovej tváre. Ikony si môžete zobrať zo stojanu na časopisy vo vchode do kostola. (Viac o nej TU)
  •  Pre miništrantov a chlapcov je na pôst 7 výziev, ktoré ponúka spoločenstvo TYMIÁN (klikni na odkaz).
  •  Odporúčaný úmysel modlitby a pôstu je za pokoj a mier vo svete. Milí rodičia, povzbudzujme aj deti, aby sa naučili, čo znamená: modlitba, pôst a skutky dobročinnej lásky. Veľmi pekné podnety pre rodiny aj vzhľadom na vojnový konflikt na Ukrajine nájdete stránke Rady pre rodinu pri KBS (TU)

 • Prvoprijímajúci v čase pôstu pristúpia 1.krát k sviatosti zmierenia. Termíny spovedania  a pozvánku na stretnutie v marci sme poslali mailom. Najbližšie stretnutie prvoprijímajúcich bude v nedeľu 13.3. o 16:30. (viac na stránke)

 • Púť do Ríma.  Ešte je zopár voľných miest.V nedeľu 20.3. nám o. Ľuboslav Hromjak priblíži detaily našej púte. Bude mať s nami sv. omšu o 11.00 a potom po krížovej ceste (o 14:00) bude prednáška, kde mu bude možné položiť aj otázky.
 • V piatok 4.3. prišli do nášho saleziánskeho domu bývať 4 chlapci z Ukrajiny. Vítame ich medzi nami.

————

Rôzne:

 • Sv. omše sú v režime základ; maximálna kapacita je do 500 osôb (alebo max 50% kapacity); Povinnosť nosiť respirátor a dodržiavanie hygienických opatrení zostáva.

 • Video-pozvánka pre rodičov a predškolákov na DOD vo štvrtok 17.3. na Cirkevnú školu sv. Jána Pavla II. Nech sa páči pozrite si ju tu.

 • Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť tu. Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu.  Alebo niečo z praxe z manželskej „dielne.

 • Konkrétne a aktuálne:Nedovoľme, aby v nás zvíťazilo zlo a ľahostajnosť:video+ článok s Vladykom Mons. Cyrilom Vasiľom.
 • Otázka prijímania Eucharistie do rúk. Čo povedal o tom Jozef kardinál Ratzinger v roku 1978? Čo hovoria naši biskupi? Prijímanie Eucharistie naďalej zostáva aj do rúk. Možné je prijímanie aj do úst. Ak sa však kňaz dotkne úst prijímajúceho, tak je povinný dezinfikovať si ruky.

 • Niečo o náplni pôstneho obdobia
  • Modlitba – aby bol Boh nad všetkým v mojom živote ( Žalm 51Žalm 27 …, krížová cestaruženeckorunka B. milosrdenstva…), a aby som počúval Boha (čítanie Svätého Písma a počúvanie srdca, v ktorom Boh hovorí, spytovanie svedomia);
  • Pôst – dáva silu proti závislosti od telesných sklonov a od hriechu a vytvára schopnosť nakloniť sa k Božiemu volaniu. Sám Ježiš povedal, že niektoré druhy zla sa dajú prekonať iba modlitbou a pôstom (Mt 17, 21). Možno by bolo dobré zistiť konkrétnejšie príklady a skúsenosti: Zabudnutá sila pôstu.
  • Almužna – zriecť sa toho, čo nie je pre môj život nutné, aby som pomohol tým, ktorí nemajú ani to najpotrebnejšie. Dávať almužnu bolí, ale umenšuje náš egoizmus v prospech lásky. (V súčasnosti je možností mnoho.)
  •  Konkrétne a aktuálne: Nedovoľme, aby v nás zvíťazilo zlo a ľahostajnosť: video+ článok s Vladykom Mons. Cyrilom Vasiľom.

 • Vtipne: Istý kazateľ na jednom námestí slobodne káže o Cirkvi a o Božom kráľovstve. Rovnako slobodne mu vpadne do reči špinavý a trochu pripitý chlap: „Cirkev je tu už 2000 rokov a svet sa nezmenil.“ Kazateľ pohotovo odpovedá: „Už 1000 rokov pred Kristom vedeli v Egypte vyrábať mydlo a ty si sa dodnes neumyl…“

8. nedeľa v cezročnom období (27.2.2022)

 • Liturgický prehľad
Pondelok28.2. Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa CirkviĽubov. spomienka
Utorok1.3. Katedra sv. Petra, apoštolaSviatok
Streda  2.3. Popolcová streda Féria
Štvrtok3.3.1. štvrtokFéria
Piatok4.3.1. piatokFéria
Sobota  5.3.1. sobotaĽubov. spomienka
Nedeľa6.3.1. pôstna nedeľa Slávnosť
 • Budúcu nedeľu – Prvú pôstnu nedeľu (6. 3.2022), sa uskutoční Jarná zbierka na Charitu. Kto by chcel poslať milodar priamo – tu je číslo účtu: IBAN: SK26 0200 0000 0031 4349 8655, VS: 412071 Z tejto zbierky sa bude pomáhať aj utečencom z Ukrajiny.

 • Pomoc pre ľudí na Ukrajine. Spišská katolícka charita, ktorej tím pomáha na hraničnom priechode Slovenska s Ukrajinou (Vyšné Nemecké – Užhorod) vytvorila dotazník pre pomoc ľudí na Ukrajine. Kto má možnosť a chce byť nápomocný, bližšie informácie nájde po kliknutí na odkaz TU
 • Do pomoci sa zapájajú aj saleziáni na Slovensku a teda aj u nás v Poprade – Veľkej. Dnes poobede (v nedeľu) by mali doraziť k nám 4 chlapci zo sirotinca z Ľvova, ktorí spravujú saleziáni, ohlásené sú aj nejaké rodiny, no zatiaľ nemáme presnejšie informácie. Sme v čase, keď je cenný každý skutok milosrdenstva a lásky. (článok z o.z. Savio TU )

 • V našej farnostikonkrétne v orlovni (budova vedľa kostola) bude zbierka šatstva, trvanlivých potravín a drogérie pre utečencov z Ukrajiny v pondelok – sobota od 18:00 – 18:30 a v nedeľu od 9:00- 9:30 a 10:30 – 11:00. Informácie o pomoci vo farnosti budeme aktualizovať priebežne,

 • Duchovná obnova farnosti bude v túto nedeľu 27.2. o 15:00. Zároveň to bude obnova pred začiatkom pôstu. Kazateľom bude o. Štefan Kojš.

 • Intencie na sväté omše na máj budeme zapisovať v utorok 1.3. od 15:00 do 17:00 v kancelárii farského úradu. Potom – v prípade voľných miest – po sv. omšiach v sakristii kostola. 

 • Synoda o synodalite Cirkvi. Mnohí sa opatrne pýtate: “Čo je to?” Je to niečo pre Teba a o Tebe, drahý brat a sestra. Je to o spoločnom kráčaní. Zapoj sa, príď a uvidíš. V utorok 1.3. po sv. omši si priblížime ďalšiu tému. Článok k tejto téme nájdete aj zo závermi z predošlých tém na našej stránke salezianipoprad.sk (TU).

 • Stretnutie farskej rady bude po sv. omši v utorok 1.3.. Prvá časť sa bude týkať Synody a druhá aktuálnych otázok.

 • Na popolcovú stredu (2.3.) začína pôstne obdobie. Sv. omše budú ráno o 7:00 a večer o 18:30. V tento deň je prísny pôst, ktorý zaväzuje od 14-tich rokov zdržovania sa mäsitého pokrmu a od 18. roku iba raz sa do sýtosti najesť  (okrem toho možno 2x prijať menší pokrm). Aj pre deti je vhodný pôst – najmä od toho, čo im chutí… vhodné je prežiť celé pôstne obdobie ako čas oslobodzovania srdca od zlozvykov a prekážok pre Boží hlas v našom srdci.
  •  Na celé pôstne obdobie ponúkame pre rodiny s deťmi pôstny kalendár, ktorý nás môže sprevádzať do Veľkej noci. Môžete si ho vyzdvihnúť pri vstupe do kostola, alebo priamo stiahnuť TU.
  •  Od budúcej nedele bude možnosť zapojiť sa do Tehličky na misie. Viac informácii nájdete na stránke savio.sk
  •  V piatky sa budeme modliť krížovú cestu o 17:50 a v nedele bude krížová cesta o 14:00. Po nej bude pôstna katechéza. Jednotlivé skupiny sa môžu zapísať na animáciu krížových ciest do zoznamu vo vchode do kostola.
  •  Nezabúdajme, že pôst je prejavom lásky voči Bohu i blížnym. Viac si môžete prečítať v článku o pôste cez tento link v oznamoch.)
  •  Odporúčaný úmysel modlitieb a pôstu je za pokoj a mier vo svete. Nebojme sa zapájať aj deti – vrámci toho, čo sú schopné v láske za sprevádzania rodičov.
  • Vo vchode do kostola si môžete vyzdvihnúť ikonu Ježišovej tváre s pôstnou pobožnosťou.

 • Tento týždeň je aj prvý piatok spovedáme ako v prvopiatkovom týždni. V stredu, štvrtok a piatok už od 17:30. V piatok je sv. omša aj o 7:00 a v sobotu o 7:30 s Fatimskou pobožnosťou.

 • Od soboty 26.2. 2022 sú sv. omše v novom režime: začne prvá fáza uvoľňovania pandemických opatrení: prechádzame do režimu režim základ; zvýši sa maximálna kapacita na 500 osôb (alebo max 50% kapacity); Povinnosť nosiť respirátor a dodržiavanie hygienických opatrení zostáva.

Rôzne:

·  Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť tu. V našej farnosti sa pripravujeme počas duchovných obnov farnosti. Ako sme spomenuli vyššie, najbližšia bude 27.2. o 15:00 v kostole. Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu.

 • Časy sv. omší:

Cez týždeň sú sv. omše o 18:30.

V nedeľu o 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a o 18:30.

V 1. piatok (v mesiaci) je sv. omša aj o 7:00, a v 1. sobotu o 7:30.

Výnimky ohlásime v oznamoch (týkajú sa mimoriadnych situácií, slávností a prázdnin).

7. nedeľa v cezročnom období (20.2.2022)

 • Liturgický prehľad
Pondelok21.2. Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa CirkviĽubov. spomienka
Utorok22.2. Katedra sv. Petra, apoštolaSviatok
Streda23.2. —Féria
Štvrtok24.2. Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka Spomienka
Piatok25.2. Ssv. A. Versiglia, biskupa a C. Caravariu kňaza, mučeníkov (saleziánov)Spomienka
Sobota26.2.Panny Márie Ľubov. spomienka
Nedeľa27.2.8. nedeľa v cezročnom obdobíSlávnosť
 • Na kostol darovali: rodina Kroláková a bohuznámi dobrodinci 250,- eur a Ružencové spoločenstvo 473,- eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.
 • Duchovná obnova farnosti bude v nedeľu 27.2. o 15:00. Zároveň to bude obnova pred začiatkom pôstu. Kazateľom bude o. Štefan Kojš.
 • Do pozornosti dávame ešte knihu o krstiteľniciach na Spiši s názvom Pramene večnej blaženosti. Autormi sú páter Michal Lipták a Ján Matej. Vo vchode kostola je kniha k nahliadnutiu. Kto by si ju chcel objednať, ešte sa dá v sakristii kostola.
 • Vo chode do kostola nájdete aj informačný letáčik našej farskej charity. Nech sa páči, zoberte si ho, aby sa dobročinnosť a pomoc v našej farnosti rozmáhala a dostala tam, kde je potrebné.
 • Všetkým manželom gratulujeme ku krásnemu daru, ktorí majú vo svojom vzťahu. Prajeme vám, aby sa vám darilo svedčiť o jeho hodnote. Na záver Národného týždňa manželov vám ponúkame malý darček pre inšpiráciu. Vložili sme ho do článku na našej stránke (tu). Je to malá databáza podcastov, článkov, videí a podnetov pre vás.

Rôzne:

 • Sväté omše a pastoračné podujatia sú podľa vyhlášky v režime OP tak ako doteraz. Treba mať so sebou potvrdenie a rešpektovať službu pri vstupe. Max. počet v kostole je 100 ľudí. Presnejšie informácie si môžete pozrieť tu alebo pri vstupe do kostola. Ďakujeme za ohľaduplnosť a pomoc pri dezinfekcii lavíc. Stále platí možnosť individuálnej pastorácie pre všetkých.
 • Zároveň vás informujeme, že od 28. februára 2022 sa začne prvá fáza uvoľňovania pandemických opatrení: zrušia sa režimy OTP, OP aj OP+ a bude už len režim základ; zvýši sa maximálna kapacita na 500 osôb alebo maximálne na 50 percent kapacity; nebude rozdiel medzi spievanými a nespievanými bohoslužbami. Druhá fáza uvoľňovania sa začne od 28. marca 2022, keď sa zrušia kapacitné obmedzenia a upraví sa povinnosť nosenia respirátora či rúška.
 • Ďakujeme pánovi kostolníkovi a hasičom, ktorí nám zachránili strechu na kostole. Viac nájdete v článku TU.
 • Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu Svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť tu. V našej farnosti sa pripravujeme počas duchovných obnov farnosti. Ako sme spomenuli vyššie najbližšia bude 27.2. o 15:00 v kostole. Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu.
 • Krása liturgie. Liturgia je činnosťou Ježiša Krista, ktorého súčasťou je Jeho celé Tajomné telo (Cirkev). Pre skrášlenie slávenia svätých omší a liturgických slávení je potrebná príprava a zapojenie každého podľa darov, aké dostal. Pole je široké: estetika prostredia a jeho čistota (upratovanie a výzdoba), remeselné práce na liturgickom priestore a zariadení, spev pri svätých omšiach a hudobné doprevádzanie, čítanie čítaní a prosieb, spev žalmu, miništrovanie, pomoc pri organizovaní slávností. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájate, ale povzbudzujeme aj tých, ktorí sa ešte nezapojili. Liturgia teda nie je niečo súkromné – pre vlastné potreby… Je to slávenie Božej lásky, na ktorej máme účasť v jej prijímaní i darovaní. Jednou z hlavných úloh rodičov je vovádzanie svojich detí do liturgického slávenia. Kto by sa chcel zapojiť, stačí keď dá o sebe vedieť v sakristii, alebo na fare.
 • Časy sv. omší: Cez týždeň sú sv. omše o 18:30. V nedeľu o 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a o 18:30. V 1. piatok (v mesiaci) je sv. omša aj o 7:00, a v 1. sobotu o 7:30. Výnimky ohlásime v oznamoch (týkajú sa mimoriadnych situácií, slávností a prázdnin). Cez jarné prázdniny sú sv. omše ako cez rok.
 • Vtip: Žena sa pýta muža: „Čo si taký dobitý?“ „Aaale, ktosi v krčme povedal, že si inteligentná. Nevedel som, čo to je, tak som sa pre istotu s ním pobil.“

6. nedeľa v cezročnom období (13.2.2022)

 • Prehľad liturgických slávení
Pondelok14.2. —Féria
Utorok15.2.Sv. Cyrila, mnícha a Metoda, biskupa a patrónov EurópyFéria
Streda 16.2. —Féria
Štvrtok17.2. Siedmych svätých zakladateľov rehole Služobníkov Panny MárieĽub. spomienka
Piatok18.2. —Féria
Sobota 19.2. Prebl. Panny Márie v sobotuĽub. spomienka
Nedeľa20.2.7. nedeľa v cezročnom obdobíSlávnosť
 • Stretnutie s jednotlivými rodinami prvoprijímajúcich bude v túto nedeľu alebo v deň, ako ste sa prihlásili. Ak niekto nemá ešte termín, nech sa ohlási čím skôr.
 • V utorok (15.2.) máme farskú adoráciu. Začiatok je o 14:00 a záver je pred sv. omšou o 18:20. V tejto adorácii prosíme predovšetkým za celú našu diecézu. Aby sme zabezpečili službu počas celej adorácie, vo vchode do kostola nájdete zoznam, kde sa môžete zapísať na jednotlivé polhodinky.
 • Stretnutie ekonomickej farskej rady bude v utorok (15.2.) po sv. omši o 19:15.
 • Od14.-20. februára 2022 je Národný týždeň manželstva. V tomto roku rodiny je zvlášť peknou príležitosťou poďakovať za tento dar i využiť ponuky pre jeho rozvíjanie. Námety nájdete aj na stránke ntm.sk. Tiež veľmi odporúčanou aktivitou na celý rok je prečítať si exhortáciu pápeža Františka „Amoris laetitia“ (slov. „Radosť lásky“).
 • Vysluhovanie sviatosti zmierenia a eucharistie pre imobilných. Pre tých, ktorí už kvôli chorobe a veku nemôžu chodiť do kostola otvárame ponuku pristupovať k svätej spovedi a k svätému prijímaniu pred prvým piatkom. Ak ešte ku vám nechodíme, stačí sa zapísať do zoznamu v sakristii. Ak by bol záujem o častejšie pristupovanie ku svätému prijímaniu, prosíme dať do poznámky.
 • Saleziáni Slovenskej provincie majú tento týždeň kapitulu. Je to stretnutie spolubratov, ktorí zastupujú jednotlivé komunity a hľadajú odpovede na znamenia dnešných čias. Prosíme o modlitby, aby sme zachytili vanutie Ducha Svätého a riadili sa Jeho múdrosťou.

Rôzne:

 • Sväté omše a pastoračné podujatia sú podľa vyhlášky v režime OP tak ako doteraz. Treba mať so sebou potvrdenie a rešpektovať službu pri vstupe. Max. počet v kostole je 100 ľudí. Presnejšie informácie si môžete pozrieť tu alebo pri vstupe do kostola. Ďakujeme za ohľaduplnosť a pomoc pri dezinfekcii lavíc. Stále platí možnosť individuálnej pastorácie pre všetkých.
 • Krása liturgie. Liturgia je činnosťou Ježiša Krista, ktorého súčasťou je Jeho celé Tajomné telo (Cirkev). Pre skrášlenie slávenia svätých omší a liturgických slávení je potrebná príprava a zapojenie každého podľa darov, aké dostal. Pole je široké: estetika prostredia a jeho čistota (upratovanie a výzdoba), remeselné práce na liturgickom priestore a zariadení, spev pri svätých omšiach a hudobné doprevádzanie, čítanie čítaní a prosieb, spev žalmu, miništrovanie, pomoc pri organizovaní slávností. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájate, ale povzbudzujeme aj tých, ktorí sa ešte nezapojili. Liturgia teda nie je niečo súkromné – pre vlastné potreby… Je to slávenie Božej lásky, na ktorej máme účasť, v jej prijímaní i darovaní. Jednou z hlavných úloh rodičov je vovádzanie svojich detí do liturgického slávenia. Kto by sa chcel zapojiť, stačí sa prihlásiť v sakristii, alebo na fare.
 • Časy sv. omší. Cez týždeň (pondelok – nedeľa) sú sv. omše o 18:30. V nedeľu o 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a o 18:30. V 1. piatok (v mesiaci) je sv. omša aj o 7:00, a v 1. sobotu o 7:30. Cez prázdniny a slávnosti môžu byť zmeny – ktoré ohlásime v oznamoch.
 • Púť do Ríma: …Pôjdeme na návštevu Svätého Otca v nedeľu na Anjel Pána na námestí sv. Petra a v stredu na audienciu. Medzitým nás čaká návšteva najvýznamnejších cirkevných a kultúrnych pamiatok Ríma. Termín: od 18. do 25. júna 2022, predpokladaná cena zájazdu 390 €, v cene je doprava, mestská doprava, mestské poplatky a sprievodca. ubytovanie v  centre Ríma s raňajkami, 1x spoločná večera. (Zatiaľ podmienka – plne očkovaný. Zájazd sa uskutoční ak okolnosti dovolia.)

 • Vtip: Povzdych pána kaplána: „Náš pán farár sú už ako Pánbožko. Cez týždeň neviditeľný a v nedeľu nepochopiteľný“.

5. nedeľa v cezročnom období (6.2.2022)

 • Prehľad liturgických slávení
Pondelok7.2. — Féria
Utorok8.2. Sv. Hieronyma Emilianiho, alebo  Sv. Jozefíny Bakhity, panny Ľub. spomienky
Streda  9.2. — Féria
Štvrtok10.2. Sv. Školastiky, panny Spomienka
Piatok11.2. Preblahoslavenej panny Márie Lurdskej Ľub. spomienka
Sobota 12.2. Prebl. Panny Márie v sobotu Ľub. spomienka
Nedeľa13.2.6. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Ďakujeme spolubratom saleziánom, animátorom, mladým i všetkým, ktorí pripravili peknú slávnosť na don Bosca i karneval na ľade cez polročné prázdniny. Tiež ďakujeme Bohu známym dobrodincom, ktorí prispeli na kostol sumou 150 eur. Všetkým srdečné Pán Boh odmeň.
 • Pobožnosť 1. nedele je v túto nedeľu (6.2.) o 14:00. 
 • Zapisovanie úmyslov na sv. omše na apríl bude v utorok medzi 15:00 – 17:00. Potom bude možnosť ešte doplniť v sakristii kostola.
 • Stretnutie prvoprijímajúcich bude na fare individuálne s jednotlivými rodinami podľa termínu, na ktorý sa prihlásite na našej stránke v časti pre prvoprijímajúcich.
 • V piatok 11.2.2022  je Svetový deň chorých. Aj naši chorí bratia a sestry majú plnú dôstojnosť ľudského života. Potrebujú našu blízkosť a starostlivosť, ale aj my potrebuje ich, aby sme sa priblížili k Ježišovi, ktorí nás pozýva prežívať milosrdnú lásku. Posolstvo Svätého Otca si môžete prečítať tu cez link v našich oznamoch.
 • Vysluhovanie sviatosti zmierenia a eucharistie pre imobilných. Pre tých, ktorí už kvôli chorobe a veku nemôžu chodiť do kostola otvárame ponuku pristupovať k svätej spovedi a k svätému prijímaniu pred prvým piatkom. Ak ešte ku vám nechodíme, stačí sa zapísať do zoznamu v sakristii. Ak by bol záujem o častejšie pristupovanie ku svätému prijímaniu, prosíme dať do poznámky.
 • Sväté omše a pastoračné podujatia sú podľa vyhlášky v režime OP tak ako doteraz. Treba mať so sebou potvrdenie a rešpektovať službu pri vstupe. Max. počet v kostole je 100 ľudí. Presnejšie informácie si môžete pozrieť tu alebo pri vstupe do kostola. Ďakujeme za ohľaduplnosť a pomoc pri dezinfekcii lavíc. Stále platí možnosť individuálnej pastorácie pre všetkých.

______________

 Zaujímavé ponuky blízkej budúcnosti si môžete prečítať vo výveske:
 

 • Farská adorácia. Okrem štvrtkových adorácii po sv.omši, máme farskú adoráciu, ktorá podľa rozpisu našej diecézy a farského direktória pripadá na utorok 15.2. od 14:00 do 18:20.
 • Mladých od 8. ročníka ZŠ do 2. ročníka SŠ pozývame na skvelú biblickú súťaž BIBLIQ 2022.Podrobnosti sú na www.bibliq.online. Ukončenie registrácie je 9.2..
 • Púť zaľúbených bude 19.2.2022. Program sa dozviete na stránke: zalubení.sk
 • Národný týždeň manželstva bude 14. – 20.2.2022. Ponuky a program si pozrite na stránke: ntm.sk
 • Pre snúbencov i manželov dávame do pozornosti stránku Ligy pár páru: lpp.sk. Venuje sa téme i kurzom prirodzeného plánovania rodičovstva.
 • Tehlička pre misie začne  od 2.3. – popolcovou stredou. Čo bude tento rok sa dozviete na https://www.tehlicka.sk/ (prihlásime sa aj za farnosť)

                   …
 

 • Vtip: Na hodine učiteľ vysvetľuje deťom tému o opiciach. Všimne si, že Zuzka nesleduje jeho výklad a baví sa. Preto ju napomína: „Zuzka, počúvaj pozorne a pozeraj na mňa, lebo inakšie nebudeš vedieť, ako vyzerá opica!“

4. nedeľa v cezročnom období (30.1.2022)

Pondelok31.1. Sv. Jána Bosca, učiteľa a otca mládežeSlávnosť (u sdb)
Utorok1.2. —Féria
Streda2.2. Obetovanie PánaSviatok
Štvrtok3.2. Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, Oskára, biskupaĽub. spomienky
Piatok4.2. —Féria
Sobota5.2. Sv. Agáty, panny a mučenicespomienka
Nedeľa6.1.5. nedeľa v cezročnom obdobíSlávnosť
 • V dnešnú nedeľu (30.1.) oslávime Dona Bosca online programom s názvom Don Bosco Show o 15:30 na našom You tube – Saleziáni Poprad. Po skončení pozývame deti na korčuľovanie na farskom dvore. V pondelok 31.1. vás pozývame na slávnostnú sv. omšu o 17:00 (aj online). Hlavný celebrant bude don Peter Košák, ktorého mnohí poznáte.
 • V stredu 2.2. je sviatok Obetovania Pána. Na začiatku svätej omše budeme požehnávať sviece. Môžete si priniesť aj svoje sviece na požehnanie. Od roku 1997 je tento deň aj dňom zasväteného života.
 • Vo štvrtok 3.2. bude na záver sv. omše individuálne Svätoblažejské požehnanie a po ňom bude nasledovať adorácia.
 • Nasledujúci týždeň je 1. piatkový týždeň:
  • spovedanie okrem bežných termínov bude od stredy do piatku už od 17:30;
  • 1. štvrtok je deň modlitieb za duchovné povolania;
  • v piatok bude sv. omša aj ráno o 7:00;
  • v sobotu bude sv. omša aj ráno o 7:30, po nej nasleduje fatimská pobožnosť;
  • odprosujúca pobožnosť v 1. nedeľu bude o 14:00.
 • Nedeľa katolíckej univerzity v Ružomberku. List rektora katolíckej univerzity a DOD.

______________

(číta sa po oznamoch)

List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 30. januára 2022

Hoci je naša spoločnosť stále ponorená do prežívania pandémie, ktorá každého unavuje, je načase začať sa vážne zaoberať myšlienkou, do akej spoločnosti sa chceme „prebudiť“, keď pandémia skončí – lebo raz sa tak určite stane.

Akú krajinu odovzdáme ďalším generáciám – našim deťom a vnúčatám? Čo tu po nás ostane? Ako chceme spolu vydržať žiť aj o niekoľko (desiatok) rokov?

Začnime premýšľať, ako ďalej. Ako opraviť naše vzťahy, zvýšiť politickú a mediálnu kultúru, zmenšiť nevraživosť a nenávisť medzi ľuďmi…

Keď nad touto témou uvažuje Svätý Otec František, všíma si, že ľudia buď utekajú od reality alebo jej čelia, ale násilným spôsobom. Pápež vidí ako riešenie dialóg medzi generáciami: „Viesť dialóg znamená počúvať sa navzájom, konfrontovať sa, dohodnúť sa a kráčať spoločne. Podporovať takýto medzigeneračný dialóg znamená obrábať tvrdú a neplodnú pôdu konfliktov a ľahostajnosti, aby sme vypestovali semená trvalého a spoločného pokoja.“

Je také miesto aj na Slovensku, kde sa pestuje dialóg. Je ním Katolícka univerzita v Ružomberku. Podobné krízy, aké prežívame dnes, len podčiarkujú význam a dôležitosť nezávislého a slobodného vysokého školstva, dokonca v našom prípade takého, ktorý umožňuje preskúmavať nielen oblasť rozumu, ale aj oblasť viery, ktoré sú nerozlučne spojené.

Nedávno nás pápež František vyzval urobiť si cvičenie a vo svojich spomienkach vyhľadať znamenia, ktoré Pán vykonal v našom živote, keď sme pocítili jeho nehu a blízkosť.

Myslím si, že pre Slovensko je takýmto veľkým znamením rozhodnutie otcov biskupov založiť Katolícku univerzitu, čo sa tak stalo na prahu nového tisícročia v roku 2000, a napokon dielo, ktoré spoločne spolu s vami a s vašimi deťmi-študentmi konáme pomocou našej alma mater. Pripojte sa k nám a spojme sa v ten najvznešenejší cieľ, ktorý vo svojom vienku nosíme a ktorým je budovanie civilizácie lásky. To by malo byť zárukou lepšieho života aj po skončení súčasnej pandémie.

Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

_______

Rôzne (možno sa niečo oplatí pozrieť):

 • Sväté omše a pastoračné podujatia sú podľa vyhlášky v režime OP, treba mať so sebou potvrdenie a rešpektovať službu pri vstupe. Max. počet v kostole je 100 ľudí. Presnejšie informácie si môžete pozrieť tu alebo pri vstupe do kostola. Ďakujeme za ohľaduplnosť a pomoc pri dezinfekcii lavíc.
 • Zájazd do Ríma spojený s návštevou Svätého Otca v nedeľu na Anjel Pána na námestí sv. Petra a v stredu na audiencii. Medzitým návšteva najvýznamnejších cirkevných a kultúrnych pamiatok Ríma. Termín: od 18. do 25. júna 2022, predpokladaná cena zájazdu 390 €, v cene je doprava, mestská doprava, mestské poplatky a sprievodca. ubytovanie v  centre Ríma s raňajkami, 1x spoločná večera. (Podmienka – plne očkovaný. Zájazd sa uskutoční ak okolnosti dovolia.)
 • Načo slúžia „fatimské soboty“?

Spiritualita fatimských zjavení má svoj špecifický výraz v pobožnosti prvých sobôt v mesiaci. 10. decembra 1925 sa sestre Lucii zjavila Panna Mária v cele rehoľného domu v Pontevedra s dieťaťom Ježiš. Panna Mária jej ukázala na dlani svoje srdce ovinuté tŕňmi a povedala jej: «Dcéra, pozri na moje srdce, ovinuté tŕním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním a nevďakom. Snaž sa ma aspoň ty potešiť a oznám, že sľubujem všetkým, čo sa počas piatich mesiacov v prvú sobotu vyspovedajú, prijmú sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a strávia 15 minút pri rozjímaní 15 tajomstiev ruženca (v súčasnosti ich je 20), že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse. Tieto základné duchovné cvičenia fatimských sobôt formujú srdcia ctiteľov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Viac info na stránke Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

 • Načo sa spovedať k prvým piatkom a mať plnú účasť na svätej omši?

Pozri si Prisľúbenia Božského Srdca

 • Pre birmovancov: Čo by bolo keby …? Oplatí sa byť poctivejším alebo iniciatívnejším v dobrom? Pozri si, čo je to „Motýlí efekt“. Nezabudni na prácu vo svojej skupinke.  
 • Informácie o živote farnosti a o príprave na sviatosti nájdete v článkoch na stránke: salezianipoprad.sk v časti Farnosť Poprad – Veľká. Sme otvorení pre pripomienky i spoluprácu.

Konkrétne pre jednotlivé sviatosti slúži „vetva“ pastorácia:

Krst

Birmovanie

Prvé sväté prijímanie

Sviatosť zmierenia

 • Vtip: Zvoní telefón…

– Dobrý deň. Môžem hovoriť s Jurkom? – Žiaľ, nie. Opustil tento svet.

– Zomrel? – Nie, sedí na internete.

3. nedeľa v cezročnom období (23.1.2022)

 • Liturgický kalendár
Pondelok24.1.Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa CirkviSpomienka
Utorok25.1.Obrátenie sv. apoštola PavlaSviatok
Streda 26.1.Sv. Timoteja a Títa, biskupovspomienka
Štvrtok27.1.Sv. Angely MericiĽub. spomienky
Piatok28.1.Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa CirkviSpomienka
Sobota 29.1.Preblahoslavenej Panny Márie v sobotuĽub. spomienky
Nedeľa30.1.4. nedeľa v cezročnom obdobíSlávnosť
 • Sväté omše a pastoračné podujatia sú podľa vyhlášky v režime OP, treba mať so sebou potvrdenie a rešpektovať službu pri vstupe. Max. počet v kostole je 100 ľudí. Presnejšie informácie si môžete pozrieť vo výveske alebo pri vstupe do kostola. Ďakujeme za ohľaduplnosť a pomoc pri dezinfekcii lavíc.
 • V dnešnú nedeľu (23.1.) je o 14:00 duchovná obnova farnosti. Dá sa prísť osobne, alebo sa s nami spojiť cez online prenos. (link je „tu“ )
 • Podobne je dnes Ekumenická pobožnosť o 15:30 v konkatedrále. Bude prenášaná aj online cez YouTube farnosti Poprad.
 • V utorok (25.1.) o 20:00 je možnosť pripojiť sa na farské stretnutie Synody o synodalite. Témou je: Vyjadrenie názoru. Tí, ktorí by sa chceli pridať a doteraz tak neurobili prosíme, aby sa prihlásili na: fara.poprad-velka@saleziani.sk (ostatným link pošleme automaticky). Alternatívou je pozrieť si video a texty doma a zaslať odpovede na mailovú adresu farnosti, alebo priamo do diecézneho centra na Spišskej kapitule. Video a texty nájdete na našej stránke v článku Synoda pre každého.
 • Budúcu nedeľu (30.1.) vás pozývame na Don Bosco Show. O 15:30 budeme vysielať na našom Youtube kanáli. V pondelok 31.1. vás pozývame na slávnostnú sv. omšu o 17:00.
 • Ešte je možné objednať si vzácnu knihu o krstiteľniciach na Spiši s Názvom Pramene večnej blaženosti. Pozrieť si ju môžete v sakristii i zapísať sa do zoznamu na objednanie. Cena knihy je 25 eur.
 • Vo výveske (alebo tu) si môžete prečítať pozvánku na DOD z Gymnázia sv. Jána Pavla II. v Poprade.

________

Ďalšie info:

 • Zájazd do Ríma spojený s návštevou Svätého Otca v nedeľu na Anjel Pána na námestí sv. Petra a v stredu na audiencii. Medzitým návšteva najvýznamnejších cirkevných a kultúrnych pamiatok Ríma. Termín: od 18. júna do 25. júna 2022, predpokladaná cena zájazdu 390 €, v cene je doprava, mestská doprava, mestské poplatky a sprievodca. ubytovanie v centre Ríma s raňajkami, 1x spoločná večera. (Podmienka – plne očkovaný. Zájazd sa uskutoční ak okolnosti dovolia.)

 • O živote, podnetoch našej farnosti a podobne o príprave na sviatosti nájde v článkoch na stránke: salezianipoprad.sk v časti Farnosť Poprad – Veľká. Sme otvorení pre pripomienky i spoluprácu.  Konkrétne pre jednotlivé sviatosti slúži „vetva“ pastorácia:

Krst

Birmovanie

Prvé sväté prijímanie

Sviatosť zmierenia

2. nedeľa v cezročnom období

Pondelok17.1.Sv. Antona, opátaSpomienka
Utorok18.1.Féria
Streda 19.1.Féria
Štvrtok20.1.Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, Sv. Šebastiána, mučeníkaĽub. spomienky
Piatok21.1.Sv. Agnesy, panny a mučeniceSpomienka
Sobota 22.1.Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu alebo sv. Vincenta, diakona a mučeníkaĽub. spomienky
Nedeľa23.1. 3. nedeľa v cezročnom období – Nedeľa Božieho SlovaSlávnosť
 • Od 18.1. do 25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Sväté omše a pastoračné podujatia sú od stredy 12.1. podľa novej vyhlášky:

Sme stále v režime OP, treba mať so sebou potvrdenie a rešpektovať službu pri vstupe do kostola. Max. počet účastníkov v kostole je 100.

Presnejšie informácie o účasti na sv. omšiach i na pastoračných podujatiach (aj o možnostiach pre nezaočkovaných) si môžete pozrieť vo výveske (tu) alebo pri vstupe do kostola.

Ďakujeme za ohľaduplnosťpomoc pri dezinfekcii lavíc.

 • V dnešnú nedeľu (16.1.) je stretnutie birmovancov o 16:30 bude online, link sme poslali mailom. (Komu neprišiel, treba sa ozvať.)
 • V utorok (18.1) po sv.omši o 18:15 je stretnutie farskej rady.
 • Deviatnik k sv. Jánovi Boscovi – začína v sobotu 22.1.. Brožúrky na tento deviatnik si môžete vyzdvihnúť pri vstupe do kostola. Modlievať sa ho budeme aj na záver sv. omše pred požehnaním.
 • Budúcu nedeľu (23.1.) vás pozývame na dve silné stretnutia:
  • Duchovná obnova farnosti o 14:00 – bude možnosť prísť do kostola, alebo si ju pozrieť online (tu) . (téma 20 min., adorácia na tichý rozhovor s Pánom do 15:00, počas adorácie je možnosť aj sviatosti zmierenia.)
  • Ekumenická pobožnosť bude o 15:30 v konkatedrále.
 • V sakristii sa už môžete zapísať do zoznamu záujemcov o púť do Ríma, ktorú by sme chceli v priaznivých okolnostiach uskutočniť od 18. júna do 25. júna 2022.
 • Podobne si môžete objednať vzácnu knihu o krstiteľniciach na Spiši s Názvom Pramene večnej blaženosti. Pozrieť si ju môžete v sakristii i zapísať sa do zoznamu – na objednanie. Cena knihy je 25 eur.
 • Text domácej liturgie pre Nedeľu Božieho slova, si môžete stiahnuť na tomto mieste v oznamoch na našej stránke.

___________________

Plány vo farnosti (info k púti do Ríma)

 • Zájazd do Ríma spojený s návštevou Svätého Otca v nedeľu na Anjel Pána na námestí sv. Petra a v stredu na audiencii. Medzi tým návšteva najvýznamnejších cirkevných a kultúrnych pamiatok Ríma. Termín: od 18. júna do 25. júna 2022, predpokladaná cena zájazdu 390 €, v cene je doprava, mestská doprava, mestské poplatky a sprievodca. ubytovanie v centre Ríma s raňajkami, 1x spoločná večera. (Podmienka – plne očkovaný. Zájazd sa uskutoční ak okolnosti dovolia.)