Aktuálne farské oznamy týkajúce sa farnosti Poprad – Veľká

11.nedeľa v cezročnom období (13.6.2021)

Sobota 19.6Sv. Romualda, opáta, Panny MárieĽubovoľné spomienky
Nedeľa20.6.12. nedeľa v cezročnom obdobíSlávnosť
 • Poďakovanie. Minulý týždeň sa nám podarilo dokončiť obnovu ozvučenia kostola a lavičiek pred kostolom. Tiež prišlo potvrdenie z PSK o podpore projektu na obnovu fresky sv. Jána nad južným vchodom do kostola. Na spomínaný projekt potrebujeme ešte 3000,- eur. Všetkým darcom a realizátorom srdečné Pán Boh odmeň.
 • Najbližšie nás čaká maľovanie fasády orlovne a príprava na zníženie terénu pri severnom múre kostola. Prvá brigáda bude v sobotu 19.6.. Tí, ktorí by ste nám mohli pomôcť prosíme, aby ste kontaktovali členov hospodárskej rady, alebo správcu farnosti, podrobnosti spresníme.
 • Od pondelka rozpis sv. omší zostáva ako doposiaľ. Prihlasovanie na sv. omše sa ruší. Vstup bude na lístky – ktoré si treba vyzdvihnúť pri vstupe do kostola – aby sa vedelo, koľko miest je ešte voľných. Počet miest v kostole je od pondelka 74. Rozpis sv. omší je na salezianipoprad.sk. Ďakujeme za ohľaduplnosť i za pomoc pri dezinfekcii lavíc po sv. omši. Online sv. omše budú naďalej v nedele o 9:30 a v slávnosti (prikázané sviatky) o 18:30.
 • Stretnutie s deťmi, ktoré boli na 1. sv.prijímaní a rodičmi je v dnešnú nedeľu o 15:00 v kostole – kde bude poďakovanie za tento rok prípravy a za Veľký dar – plnej účasti na svätej omši. Vyhodnotíme súťaž a povieme si, čo nás čaká a ako ďalej a tiež bude priestor na hru.
 • Príprava na birmovku a prvé sv. prijímanie. Nové prihlášky a info nájdete na našej stránke salezianipoprad.sk
 • V júni sa modlíme pred večernou sv. omšou o 18:15 litánie k Najsv. Srdcu Ježišovmu.
 • Spovedáme pri všetkých sv. omšiach, okrem pondelka.
 • Úmysly sv. omší na august a september si môžete ešte zapísať v sakristii.
 • Po ročnej príprave saleziánski misijní dobrovoľníci z celého Slovenska príjmu misijné kríže, ktoré sú znakom misijného poslania. Následne budú počas leta vyslaní slúžiť na misiách v “celom svete”. Odovzdávanie misijných krížov sa uskutoční počas sv. omše v Poprade na sídlisku Juh v kostole sv. Cyrila a Metoda v nedeľu 20.6. o 12:30. V kostole je dostatok miesta a nie je potrebná rezervácia! Otestovanie sa je odporúčané. Pozývame zvlášť mladých, aby spoločnou modlitbou podporili svojich rovesníkov v tomto rozhodnutí.
 • Informácie o púti na Levočskú horu si môžete pozrieť vo výveske kostola.

10. Nedeľa v cezročnom období

Pondelok7.6.Féria
Utorok8.6.Féria
Streda9.6.Sv. Efréma diakona a učiteľa CirkviĽub. spomienka
Štvrtok10.6.Féria
Piatok11.6.Slávnosť Najsvätejšieho Srdca JežišovhoSLÁVNOSŤ
Sobota 12.6Nepoškvrneného Srdca preblahosl. Panny MárieSpomienka
Nedeľa13.6.11. nedeľa v cezročnom obdobíSlávnosť
 • Od pondelka rozpis sv. omší zostáva ako doposiaľ. Prihlasovanie na sv. omše zostane iba na nedeľu. Pri ostatných sv. omšiach si treba pri vstupe do kostola vyzdvihnúť lístok, počet lístkov je podľa voľných miest 35. (+ dve miesta pre tých, čo majú zapísaný úmysel) .Rozpis sv. omší nájdete na našej web-stránke (salezianipoprad.sk) Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v piatok budú sv. omše o 7:00, 12:00 a 18:30.
 • Stretnutie s prvoprijímajúcimi a rodičmi bude budúcu nedeľu o 15:00 v kostole – kde bude poďakovanie za tento rok prípravy a za Veľký dar – plnej účasti na svätej omši. Vyhodnotíme súťaž a povieme si, čo nás čaká a ako ďalej a tiež bude priestor na hru.
 • V júni sa modlíme pred večernou sv. omšou o 18:15 litánie k Najsv. Srdcu Ježišovmu.
 • Spovedáme pri všetkých sv. omšiach, okrem pondelka.
 • V dnešnú nedeľu (6.6.) bude o 14:30 pobožnosť prvej nedele v mesiaci.
 • Úmysly sv. omší na august a september budeme zapisovať v utorok 8.6. od 15:00-17:00 a v ďalšie dni v sakristii kostola.
 • Ohlášky(3):
  •  Patrik Tkáč pochádzajúci z farnosti Jarovnice a Zuzana Kokoruďová z farnosti Poprad – Veľká. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe a ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na fare.

 • Sčítanie obyvateľov

“Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi:

 • Možno prísť osobne na miesto, zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie).
 • Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný
  asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV:
  ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!”
 • Poďakovanie. Milí bratia a sestry, chcem vám poďakovať za pekne zvládnutý týždeň. Rodičom prvoprijímajúcich za sprevádzanie svojich detí počas vovádzania do tajomstva sv. omše po prvom sv.prijímaní. Za krásnu výzdobu kostola a okolia a aj za pomoc pri príprave Slávnosti Božieho Tela a Krvi. Prvoprijímajúcim deťom ďakujem za to, že sa snažili čo najlepšie rásť v priateľstve s Ježišom a pekne sa zapájali do sv. omše. Mladým ďakujem za sprevádzanie detí počas prípravy a hudobné skrášlenie slávnosti, podobne ďakujem aj našim technikom, ktorí zabezpečovali prenos sv. omší. Tiež si veľmi vážim službu sprevádzania v modlitbe našich farníkov, ale aj pekne pripravené oltáriky, ktoré boli prejavom vašej lásky k Ježišovi, ktorý nám ponúka všetko, čo má. Nech vás Pán upevňuje vo viere, nádeji i láske a zahŕňa všetkým svojim požehnaním.

Nedeľa – Slávnosť Najsvätejšej Trojice (30.5.2021)

Pondelok31.5.Féria
Utorok1.6.Sv. Justína, mučeníkaSpomienka
Streda2.6.Sv. Petra a Marcelína, mučeníkovĽub. spomienka
Štvrtok3.6.Najsvätejšieho Kristovho Tela a KrviSLÁVNOSŤ
Piatok4.6.Prvý piatok v mesiaciFéria
Sobota 5.6Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníkaSpomienka
Nedeľa6.6.10. nedeľa v cezročnom obdobíSlávnosť
 • Od pondelka prechádzame do miernejších pandemických opatrení. Kapacita kostola sa zvyšuje u nás na 37 miest. Pri večerných sv. omšiach cez týždeň o 18:30 bude 17 miest rezervovaných pre rodičov s prvoprijímajúcimi a budúcu nedeľu pri sv. omši o 11:00. Je to týždeň vstupovania do tajomstva, počas ktorého si deti a ich rodiny majú prehĺbiť vzťah k Ježišovi v Eucharistii. Rozpis sv. omší nájdete na našej web-stránke (salezianipoprad.sk)
 • Vo štvrtok bude Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú o 7:00, o 12:00, o 17:00 a o 18:30. Pobožnosť “oltárikov” bude po sv. omši o 18:30. Oltáriky pripravíme v areáli okolo kostola: za 1.prijímajúcich (deti), za mladých, za rodiny a za seniorov.
 • V júni sa budeme modliť pred večernou sv. omšou o 18:15 litánie k Najsv. Srdcu Ježišovmu.
 • Spovedáme pri všetkých sv. omšiach, okrem pondelka.
 • V prvý piatok bude aj ranná sv. omša o 7:00 a v prvú sobotu o 7:30 s Fatimskou pobožnosťou.
 • V nedeľu (6.6.) bude pobožnosť 1. nedele o 14:30.
 • Úmysly sv. omší na august a september budeme zapisovať v utorok 8.6. od 15:00-17:00 a v ďalšie dni v sakristii kostola.
 • Ohlášky(3,3,2): Oznamujeme, že manželstvo v našom kostole chcú uzatvoriť:
  •  Martin Hosza z Popradu a Lucia Bajusová z farnosti Poprad Veľká;
  •  Juraj Bugala pochádzajúci z farnosti Michalovce a Aneta Lichvariková pochádzajúca z farnosti Poprad Veľká, obaja vo farnosti Bratislava – Sedembolestnej Panny Márie.
  •  Patrik Tkáč pochádzajúci z farnosti Jarovnice a Zuzana Kokoruďová z farnosti Poprad – Veľká. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe a ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na fare.
 • Sčítanie obyvateľov

Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi:

 • Možno prísť osobne na miesto, zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie).
 • Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný
  asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV:
  ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého 23.5.2021

Pondelok24.5.Slávnosť Panny Márie Pomocnice Kresťanov a Matky CirkviSlávnosť u SDB
Utorok25.5.Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi,                                      Sv. Gregora VII., pápeža, Sv. Magdalény Pazzi, pannyĽub. spomienky
Streda26.5.Sv. Filipa Neriho, kňazaSpomienka
Štvrtok27.5.Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného KňazaSviatok
Piatok28.5.Féria
Sobota29.5.Panny Márie, Sv. Pavla VI., pápežaĽub. spomienka
Nedeľa30.5.Nedeľa NaJsvätejšej TrojiceSlávnosť
 • Zbierka na katolícke Masmédiá vyniesla minulú nedeľu 385,50 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.
 • V pondelok 24.5. sa liturgicky tohto roku stretajú dva tituly Panny Márie – Pomocnica kresťanov a Matka Cirkvi. U saleziánov máme slávnosť hlavnej patrónky. Sv. omše v pondelok budú o 12:00, o 17:00 a o 18:30.
 • Sv. omše sú stále v režime s pandemickými obmedzeniami. Ich rozpis a prehľad nájdete na našej stránke. (preklik tu)
 • Budúcu nedeľu (30.5. Nedeľa Najsv. Trojice) bude v našej farnosti prvé sv. prijímanie počas svätej omše o 11:00. Prosíme, aby tí, ktorí zvykli chodiť na túto sv. omšu, v tento deň dali priestor pre deti a rodičom prvoprijímajúcich. Tiež sa modlime za tieto deti a ich rodiny, aby sa radosť z prijímania Pána Ježiša rozvíjala v krásne priateľstvo.
 • Každý deň sa modlíme o 18:00 sv. ruženec za ukončenie pandémie a jej následkov. Zároveň pridávame modlitbu za obnovenie našej farnosti a rodín v Duchu Svätom.
 • Spovedáme pri všetkých sv. omšiach, okrem pondelka.
 • Ohlášky(2,2,1): Oznamujeme, že manželstvo v našom kostole chcú uzatvoriť:
  •  Martin Hosza z Popradu a Lucia Bajusová z farnosti Poprad Veľká;
  •  Juraj Bugala pochádzajúci z farnosti Michalovce a Aneta Lichvariková pochádzajúca z farnosti Poprad Veľká, obaja vo farnosti Bratislava – Sedembolestnej Panny Márie.
  •  Patrik Tkáč pochádzajúci z farnosti Jarovnice a Zuzana Kokoruďová z farnosti Poprad – Veľká. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe a ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na fare.

Pozvánka na zápis do umeleckej školy sv. Jána Pavla II.

Pozývame všetky deti, ktoré chcú rozvíjať svoj talent, venovať sa zmysluplnej činnosti a kvalitne využívať voľný čas, na zápis do Základnej umeleckej školy sv. Jána Pavla II., ktorý sa uskutoční v dňoch od 24. mája do 4. Júna v čase od 14.00 do 17.00 v budove školy. Na výber je hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor. Tešíme sa na všetkých, ktorí prídu.

Môžete si pozrieť video pozvánku: https://www.youtube.com/watch?v=u2H7nk8-5cQ

Spišský Jeruzalem

Od 28 do 30.5 bude podujatie Dni Spišského Jeruzalema 2021. Program si môžete pozrieť vo výveske, alebo cez náš web tu.

7. Veľkonočná nedeľa

Pondelok17.5.Féria
Utorok18.5.Sv. Jána I., pápeža a mučeníkaĽub. spomienka
Streda19.5.Féria
Štvrtok20.5.Sv. Bernardína Sienského, kňazaĽub. spomienka
Piatok21.5.Sv. Krištofa Magallanessa, kňaza a spoločníkovĽub. spomienka
Sobota22.5.Panny Márie alebo sv. Rity Cascie, rehoľníčkyĽub. spomienka
Nedeľa23.5.Nedeľa ZOSLANIA DUCHA SVäTÉHOSlávnosť
 • Dnes (16.5.) je zbierka na katolícke Masmédiá.
 • Každý deň sa modlíme o 18:00 sv. ruženec na ukončenie pandémie a jej následkov. Zároveň pridávame modlitbu za obnovenie našej farnosti a rodín v Duchu Svätom.
 • Stretnutie farskej pastoračnej i ekonomickej rady – bude pondelok 17.5. po večernej sv. omši v kostole.
 • Intencie na júl si môžete ešte zapísať v sakristii kostola.
 • 30.5. (v nedeľu Najsv. Trojice) bude v našej farnosti prvé sv. prijímanie počas svätej omše o 11:00. Prosíme, aby tí, ktorí zvykli chodiť na túto sv. omšu, v tento deň dali priestor pre deti a rodičov prvoprijímajúcich. Tiež sa modlime za tieto deti a ich rodiny, aby sa radosť z prijímania Pána Ježiša rozvíjala v krásne priateľstvo.
 • Spovedáme pri všetkých sv. omšiach, okrem pondelka.
 • Ohlášky(1): Oznamujeme, že manželstvo v našom kostole chcú uzatvoriť:
  •  Martin Hosza z Popradu a Lucia Bajusová z farnosti Poprad Veľká;
  •  Juraj Bugala pochádzajúci z farnosti Michalovce a Aneta Lichvariková pochádzajúca z farnosti Poprad Veľká, obaja vo farnosti Bratislava – Sedembolestnej Panny Márie. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe a ak  by niekto vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na fare.
 • Milodary na kostol v hodnote 100 eur darovali Bohu-známi dobrodinci. Srdečne im Pán Boh odmeň.
 • V našej komunite sa pomaly schyľuje k zmenám, ktorých bude aj tento rok viac. Prvým spolubratom, ktorý prišiel do našej komunity je don Maroš Leškovský, ktorý pôsobil naposledy v komunite vo Veľkom Bieli a v Bratislave na Miletičovej. Zapojí sa do pastoračnej činnosti vo farnosti Veľkej i v oratóriu na sídlisku Juh. Jeho prítomnosť vnímame ako vzácny dar pre našu komunitu i pre službu vám.

6. Veľkonočná nedeľa

Pondelok10.5.Féria
Utorok11.5.Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučeniceĽub. spomienka
Streda12.5.Sv. Nerea a Achila, mučeníkov alebo sv. Pankráca , mučeníkaĽub. spomienky
Štvrtok13.5.Nanebovstúpenie PánaSlávnosť
Piatok14.5.Sv. Mateja, apoštolaSviatok
Sobota15.5.Panny MárieĽub. spomienka
Nedeľa16.5.7. Veľkonočná nedeľaSlávnosť
 • Dnes (9.5.) je sv. omša a stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30.
 • Nezabudnime na naše mamy, ktoré majú dnes sviatok. Nech ich Pán požehnáva a napĺňa radosťou.
 • Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú ráno o 7:00, o 12:00, o 17:00 a o 18:30 (Prihlasovanie je iba na 18:30)
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
 • Intencie na júl, budeme zapisovať v utorok 11.5. medzi 15:00 – 17:00. (V máji sme našli zopár chýb v zapisovaní intencií, prosíme, aby ste si pozreli vo výveske, či je váš úmysel správne zapísaný – pri nezrovnalostiach prosíme, aby ste nás informovali.)
 • Celodenná farská adorácia je 11.5. v utorok. Začne vyložením sviatosti o 8:00 a bude trvať do 18:00. S tým, že sa preruší o 12:00 v čase sv. omše. Prosíme farníkov, aby sa zapísali na jednotlivé hodiny a pomohli zabezpečiť prítomnosť počas celého dňa. Prihlasovanie na adoráciu môžete urobiť cez formulár, kde sa prihlasuje na sv. omše. Úmysel je za obnovenie života rodín a farností v našej diecéze.
 • Sväté omše vo farskom kostole v Poprade Veľkej budú tak ako v uplynulý týždeň. S tým, že tých, ktorí sa prihlasujú na večernú sv. omšu pozývame aj na ruženec o 18:00, ktorý sa budeme modliť so Svätým Otcom a celou Cirkvou za ukončenie pandémie. (Prihlasovanie je na našej stránke salezianipoprad.sk, Na sv. omše o 12:00 a v nedeľu o 8:00 sa netreba hlásiť, ale pri vstupe do kostola si zoberiete lístok, aby ste vedeli, či je ešte voľné miesto. Deti do 10 rokov sa do počtu nerátajú.).
 • Spovedáme pri všetkých sv. omšiach, okrem pondelka.

5. Veľkonočná nedeľa

Pondelok3.5.Sv. Filipa a Jakuba, apoštolovSviatok
Utorok4.5.Sv. Floriána, mučeníkaĽub. spomienka
Streda5.5.Feria
Štvrtok6.5.Sv. Dominika Savia, Spomienka
Piatok7.5.1. piatok v mesiaci 
Sobota8.5.Panny MárieĽub. spomienka
Nedeľa9.5.6. Veľkonočná nedeľaSlávnosť
 • Zbierka na seminár vyniesla minulý týždeň 592,42 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.
 • Sväté omše vo farskom kostole v Poprade Veľkej budú tak ako v uplynulý týždeň. S tým, že tých, ktorí sa prihlasujú na večernú sv. omšu pozývame aj na ruženec o 18:00, ktorý sa budeme modliť so sv. otcom a celou Cirkvou za ukončenie pandémie. (Prihlasovanie je na našej stránke salezianipoprad.sk, Na sv. omše o 12:00 a v nedeľu o 8:00 sa netreba hlásiť, ale pri vstupe do kostola si zoberiete lístok, aby ste vedeli, či je ešte voľné miesto. Deti do 10 rokov sa do počtu nerátajú.)
 • Na modlitbu sv. ruženca pozývame všetkých veriacich, aby sme sa pripojili k pozvánke svätého Otca modliť sa ruženec za zastavenie pandémie.  Svätý Otec túži, aby mesiac máj bol venovaný maratónu modlitby v duchu motta zo Skutkov apoštolov: „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu“ (Sk 12,5). Každodenným pozvaním k modlitbe vždy o 18. hodine nášho času jednotlivé svätyne určené na celom svete napomôžu tomu, aby sa počas mariánskeho mesiaca spojili „veriaci, rodiny a komunity v modlitbe ruženca na zastavenie pandémie.“
 • Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich bude v nedeľu 9.5. o 16:30 na sv. omši, po ktorej si povieme niečo o záverečnej príprave. Konkrétnejšie info posielame mailom.
 • Budúci týždeň je prvý piatok. Sv. omša bude aj ráno o 7:00 a v aj sobotu o 7:30 s Fatimskou pobožnosťou. Na tieto sv. omše bude vstup na lístok – teda podľa počtu voľných miest.
 • Spovedáme pri všetkých sv. omšiach, okrem pondelka.

4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera

Streda28.4.Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka, sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, kňazaĽub. spomienky
Štvrtok29.4.Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky EurópySviatok
Piatok30.4.Sv. Pia V., pápežaĽub. spomienka
Sobota1.5.Sv. Jozefa, robotníkaĽub. spomienka
Nedeľa2.5.5. Veľkonočná nedeľaSlávnosť
 • Dnes je zbierka na seminár. Môžete prispieť aj priamo na účet: SK52 0900 0000 0001 0138 0460, variabilný symbol 412 050 910
 • Ohlášky: Oznamujeme, že manželstvo v našom kostole chcú uzatvoriť:
  •  Martin Barbuš pochádzajúci z Popradu a Martina Bačkovská pochádzajúca z farnosti Stropkov momentálne bývajúci vo farnosti Poprad Veľká;
  •  Jakub Podhorný narodený vo Zvolene a Anna Janošková pochádzajúca z farnosti Poprad Veľká, obaja bývajúci vo farnosti Poprad Veľká. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe a ak  by niekto vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na fare.
 • Sväté omšu budú v tom istom režime ako v uplynulý týždeň

Pre tých, čo majú nahlásený úmysel na sv. omšu sú rezervované dve miesta (na tie sa netreba prihlasovať).

Podmienkou je mať riadne nasadený respirátor, dezinfekcia rúk a dodržiavanie hygienických predpisov. Nie je potrebný negatívny test.

Do počtu sa nepočítajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

V nedeľu budú sv. omše o 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30.

Ochotných veriacich prosíme o zabezpečenia upratovania – dezinfikovanie lavíc po svätých omšiach. Tiež obnovujeme upratovanie kostola ako bývalo v soboty – podľa rozpisu, ktorý je zverejnený na nástenke.

Online vysielanie svätých omší bude zabezpečené v piatok o 18:30 a v nedeľu o 9:30.

Rešpektujme hygienické opatrenia a zákaz zhromažďovania, v rámci aktualizácie opatrení.

 • Prihlasovanie na sv. omše je zverejnené na našej stránke pod tabuľkou sv. omší. (na tejto adrese: salezianipoprad.sk)
 • Svätý otec pozýva do maratónu modlitby sv. ruženca v máji – každý deň o 18:00. Svätý Otec túži, aby mesiac máj bol venovaný maratónu modlitby v duchu motta zo Skutkov apoštolov: „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu“ (Sk 12,5). Každodenným pozvaním k modlitbe vždy o 18. hodine nášho času jednotlivé svätyne, vybrané po celom svete, napomôžu tomu, aby sa počas mariánskeho mesiaca spojili „veriaci, rodiny a komunity v modlitbe ruženca na zastavenie pandémie.“ Milí bratia sestry pouvažujme, ako by sme to v našich podmienkach mohli uskutočniť.

Omše a pobožnosti počas lockdownu v Poprade-Veľkej a v oratku Poprad – Juh

Aktualizácia usmernení a slávení svätých omší od 19.4….

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Streda21.4.Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa CirkviĽub. spomienka
Piatok23.4.Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníkaSpomienka
Sobota24.4.Sv. Juraja, mučeníka alebo sv. Fidela, kňaza a mučeníkaĽub. spomienka
Nedeľa25.4.4. Veľkonočná nedeľa – Dobrého pastieraSlávnosť
 • Úmysly na sv. omše na jún už zapisujeme. Najlepšie je ozvať sa telefonicky v utorok medzi 15:00 -17:00.
 • Budúci týždeň 25.4. je nedeľa Dobrého Pastiera. Od pondelka 19.4. do nedele 25.4. máme týždeň modlitieb za duchovné povolania. Budúcu nedeľu bude aj zbierka na seminár.
 • Zbierka pre Svätú zem tzv. zbierka na “Boží hrob”, začala na Veľký Piatok.. Počas Veľkonočného obdobia je vyhradená je pre ňu pokladnička s označením Zbierka na „Boží hrob.“ Dá sa prispieť aj účet SK52 0900 0000 0001 0138 0460, nezabudnite na variabilný symbol (VS): 412010910
 • Ohlášky(2): Oznamujeme, že manželstvo v našom kostole chcú uzatvoriť:
  •  Martin Barbuš pochádzajúci z Popradu a Martina Bačkovská pochádzajúca z farnosti Stropkov momentálne bývajúci vo farnosti Poprad Veľká;
  •  Jakub Podhorný narodený vo Zvolene a Anna Janošková pochádzajúca z farnosti Poprad Veľká, obaja bývajúci vo farnosti Poprad Veľká. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe a ak  by niekto vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na fare.
 • Sväté omše vo farskom kostole v Poprade Veľkej budú od pondelka (19.4.) – do soboty o 18:30 – s možnosťou prihlásenia sa cez náš web (1 miesto na 15 m2). Pre tých, čo majú nahlásený úmysel na sv. omšu sú rezervované dve miesta (na tie sa netreba prihlasovať).
 • od utorka do soboty o 12:00 a v nedeľu o 8:00 je vstup na lístky (17 miest)
 • Podmienkou je mať riadne nasadený respirátor, dezinfekcia rúk a dodržiavanie hygienických predpisov. Nie je potrebný negatívny test. Do počtu sa nepočítajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
 • V nedeľu budú sv. omše o 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30.
 • Ochotných veriacich prosíme o zabezpečenia upratovania – dezinfikovanie lavíc po svätých omšiach. Tiež obnovujeme upratovanie kostola ako bývalo v soboty – podľa rozpisu, ktorý je zverejnený na nástenke.
 • Online vysielanie svätých omší bude zabezpečené v piatok o 18:30 a v nedeľu o 9:30.
 • Sv. omše v oratóriu Poprad – Juh budú od utorka 20.4. do piatku o 17:30 (v pôvodnom čase) a v nedeľu o 9:30 a 11:00.
 • Rešpektujme hygienické opatrenia a zákaz zhromažďovania, v rámci aktualizácie opatrení. Prihlasovanie na sv. omše je zverejnené na našej stránke pod tabuľkou sv. omší. (na tejto adrese)