Aktuálne farské oznamy týkajúce sa farnosti Poprad – Veľká

Štvrtá Pôstna NEDEĽA – nedeľa radosti

Streda17.3.Sv. Patrika, biskupa spomienka
Štvrtok18.3.Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka
Piatok19.3.Sv. Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márieslávnosť
Nedeľa21.3.PIATA PÔSTNA NEDEĽAslávnosť
 • Liturgiu domácej cirkvi nájdete tu na našej stránke v oznamoch.
 • 13.3. (včera) bola spomienka na výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka (13.3. 2013) – nezabudnime ho sprevádzať v modlitbách
 • 19.3. je slávnosť sv. Jozefa. Oslávme tohto mocného orodovníka Cirkvi, ako sa len dá. Nebeský Otec zveril svojho Syna a starostlivosť o Svätú rodinu sv. Jozefovi. Práve toto Božie gesto by nám malo pripomenúť, že sv. Jozef má pre Cirkev ale aj jej bunky – jednotlivé rodiny a spoločenstvá ohromný význam. Možnosť získať milosti a odpustky v tomto roku sú zverejnené na stránke Vatikánu. Pápež František pri príležitosti tohto sviatku otvára Rok rodiny – ako príležitosť na evanjelizovanie rodiny. Slávnostná sv. omša vrámci súčasných možností bude online z nášho kostola v piatok (ako býva) o 18:30.
 • Budúcu nedeľu je zbierka na pomoc prenasledovaných kresťanom a vojnovým utečencom. Plagátik s informáciami a číslom účtu nájdete vo výveske kostola alebo tu cez odkaz.  ( IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097 )
 • Úmysly na svätých omší na máj ešte zapisujeme – nahlásiť sa dajú telefonicky alebo mailom. Najlepšie v utorok od 15:00 – 17:00.
 • Modlitba krížovej cesty. Pozývame vás na modlitbu krížovej cesty v nedeľu z našej farnosti o 15:00. Dnes ju vedú naši mladí z oratória z Juhu. Po krížovej ceste je ešte čítanie listu Svätého otca k roku sv. Jozefa.
 • Dnes v nedeľu (14.3.) bude online stretnutie s rodičmi a prvoprijímajúcimi o 16:30. Ak vám neprišla pozvánka mailom, ozvite sa.

3. pôstna NEDEĽA

Pondelok8.3.Sv. Ján z Boha, rehoľník spomienka
Piatok9.3.Sv. Františky Rímskej, rehoľníčky spomienka
Nedeľa14.3.Štvrtá Pôstna NEDEĽA – nedeľa radostislávnosť
 • Liturgiu domácej cirkvi nájdete tu . Je to pekný a užitočný námet, ako prežiť v nedeľu oslavu (liturgiu) prítomnosti Ježiša v rodine cez modlitbu a delenie sa o Božie slovo.
 • Zapisovanie úmyslov na sv. omše bude tento týždeň telefonicky alebo mailom. Najlepšie v utorok od 15:00 – 17:00.
 • Nezabúdajme, že pôst je čas milosti, slúži posilnenie vzťahu s Bohom a na očistenie od všetkého, čo je zbytočné. Inšpiráciu môžete nájsť aj v ponuke na pôst.
 • Blíži sa nám slávnosť sv. Jozefa. Tento rok vyhlásil sv. otec František za rok svätého Jozefa. Peknou možnosťou ako sa s ním zblížiť je aj príprava na tento sviatok cez deviatnik, ktorý si môžete stiahnuť tu. Začíname v stredu 10.3.. Katechetické centrum v ňom pripravilo aj prekvapko pre rodinky s deťmi😊.
 • Modlitba krížovej cesty. Pozývame vás na modlitbu krížovej cesty v nedeľu z našej farnosti o 15:00. Tentokrát ju animujú naši mladí z Veľkej. Po krížovej ceste je ešte čítanie listu sv. otca k roku sv. Jozefa Patris corde.
 • Po krížovej ceste sa spojíme s Aldanom v Jakutsku na Sibíri (7.3. o 16:00). Stretneme sa so spolubratom saleziánom Koljom, ktorý bol aj v Poprade v saleziánskom noviciáte. Pokúsime sa priblížiť atmosféru misie a destinácie tohtoročnej Tehličky. (A tu je: link na náš Youtube-ový kanál)
 • Budúcu nedeľu 14.3. bude online stretnutie s rodičmi a prvoprijímajúcimi o 16:30. Pozvánku pošleme mailom.

2. pôstna NEDEĽA

Druhá pôstna NEDEĽA

Štvrtok4.3.Sv. Kazimírspomienka
Piatok5.3Prvý piatokféria
Sobota6.3.Prvá sobotaféria
Nedeľa7.3.Tretia pôstna nedeľaslávnosť
 • Liturgiu domácej cirkvi nájdete tuna našej stránke.
 • Nezabúdajme, že pôst je čas milosti, slúži posilnenie vzťahu s Bohom a na očistenie od všetkého, čo je zbytočné. Inšpiráciu môžete nájsť aj v ponuke na pôst:
  • Pozývame jednotlivcov, rodiny i spoločenstvá zapojiť sa do pôstnej aktivity Tehlička pre misie. Tento rok je zameraná na spoznanie našej najstudenšej misie a na pomoc našim misionárom na Sibíri.
  • Pre našich mladých, birmovancov i ostatných, ktorí by ste na sebe chceli intenzívnejšie popracovať – vyhnať ťažobu a hmlu zo svojho života, ponúkame materiál z Pápežského misijného diela – „Izba-miestom-neba-12-komnat“. Pre deti a prvoprijímajúcich ponúkame pôstnu aktivitu z katechetického centra.
 • Modlitba krížovej cesty. V pôstnom období si strážime čas, aby sme boli viac v spojení s trpiacim Kristom. V našej farnosti vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty v piatky a v nedele o 15:00. Spojiť sa môžete cez našu webovú stránku. (piatkové krížové cesty nájdete na: https://www.facebook.com/oratkoonline/ )
 • Po krížovej ceste v nedele pokračujeme katechézou – čítaním listu Svätého otca k roku sv. Jozefa – Patris Corde (prekl. so srdcom otca). Budúcu nedeľu po krížovej ceste premostíme Poprad s Aldanom v Jakutsku na Sibíri. Stretneme sa so spolubratom Koljom, ktorý bol aj v Poprade v saleziánskom noviciáte. Pokúsime sa priblížiť atmosféru misie a destinácie tohtoročnej Tehličky (link na prihlásenie dodatočne spresníme).

1. Pôstna NEDEĽA

Pondelok22.2.Sviatok Katedry sv. PetraSviatok
Sobota27.2.Panny MárieĽub spomienka
Nedeľa28.2.2. Pôstna NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍslávnosť
 • Zbierka na charitu. Pri bohoslužbách v kostoloch by sa tradične v túto prvú pôstnu nedeľu konala zbierka na charitu. Z dôvodu nepriaznivej situácie ohľadom koronavírusu a nemožnosti uskutočnenia zbierky v kostoloch  však charita zriadila aj online zbierku. Informácie o spôsobe podpory tejto zbierky si môžete pozrieť na tomto mieste, alebo na plagátiku vo výveske pri kostole. (vkladom na účet SK26 0200 0000 0031 4349 8655 Variabilný symbol: 804 057 alebo 2 eurá cez DMS DAR na tel. 877 v sieti O2, Orange a Telekom, alebo cez qr kód.)
 • 2% Stopercentne mladým. Milí dobrodinci, ďakujeme vám za vašu priazeň a pomoc. Aj tento rok môžete podporiť mladých a starostlivosť o nich v Poprade (aj v Poprade Veľkej) cez podporu DOMKY – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad (viac na našom webe “preklik” tu).
 • Modlitba krížovej cesty. V pôstnom období si strážime čas, aby sme boli viac v spojení s trpiacim Kristom. V našej farnosti vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty v piatky a v nedele o 15:00. Spojiť sa môžete cez našu webovú stránku. V nedeľu sa chceme k vám po krížovej ceste aj prihovoriť.

 

ŠIESTA NEDEĽA v CEZROČNOM OBDOBÍ

Streda17.2. Popolcová stredaspomienka
Nedeľa21.2.1. Pôstna NEDEĽA slávnosť
 • Dnes končí Národný týždeň manželstva. Prajeme všetkým manželom Božie požehnanie, aby ste boli jasným znakom Božej prítomnosti (ntm.sk). Nezabudnite na vaše poslanie budovať spoločenstvo i pozvanie sláviť liturgiu domácej cirkvi.
 • Stretnutie s rodičmi a prvoprijímajúcimi bude dnes poobede (14.2.) o 16:30. Viac nájdete vo svojom maile, ktorý sme vám poslali. (Ak vám náhodou chýba, tak sa nezabudnite včas ozvať – cez kontakt na našej stránke).
 • Adorácia. Zajtra (pondelok 15.2.) máme celodennú farskú adoráciu. Tentokrát bude online. Pozývame vás, aby ste sa prihlásili cez našu stránku salezianipoprad.sk.  Nájdime si aspoň pol hodinky na modlitbu, počúvanie, na odprosovanie urážok, ktoré sa dostávajú Božej láske a tiež na prijatie milostí, ktoré tak veľmi všetci potrebujeme.
 • Popolcová streda. V stredu začína pôstne obdobie. Je to spoločný čas určený na pokánie. V túto stredu je prísny pôst. Deti povzbudzujeme, aby sa z lásky k Ježišovi a chudobným niečoho zriekli – pôst nás uzdravuje z egoizmu a učí praktickej láske. Ušetrené potraviny, čas, ale aj iné prostriedky môžeme darovať tým, ktorí to potrebujú. V tento deň nejeme mäsitý pokrm a od 18. do 60. roku života sme viazaní prísnym pôstom – iba raz do dňa je možnosť najesť sa dosýta. Výnimku majú ťažko-pracujúci a chorí. (rozpis online sv. omší a pobožností nájdete na našej web-stránke)
 • Budúci týždeň si vyberáme jeden z dní: streda, piatok a sobota, ktoré sú jarnými kántrovými dňa. Ich zmyslom je pokánie, príprava na sviatosť zmierenia a praktický rast v láske k blížnym.
 • Aktivita na pôst – Pozývame jednotlivcov, rodiny i spoločenstvá zapojiť sa do pôstnej aktivity Tehlička pre misie. Tento rok je zameraná na spoznanie našej najstudenšej misie a na pomoc našim misionárom na Sibíri. Pre našich mladých, birmovancov i ostatných, ktorí by ste na sebe chceli intenzívnejšie popracovať – vyhnať ťažobu a hmlu zo svojho života, ponúkame materiál z Pápežského misijného diela – „Izba-miestom-neba-12-komnat“. Pre deti a prvoprijímajúcich ponúkame pôstnu aktivitu z katechetického centra.
 • Modlitba krížovej cesty. V pôstnom období si strážime čas, aby sme boli viac v spojení s trpiacim Kristom. V našej farnosti vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty v piatky a v nedele o 15:00. Spojiť sa môžete cez našu webovú stránku. V nedeľu sa chceme k vám po krížovej ceste aj prihovoriť.
 • Pre prípravu na sviatosti krstu, k plnej účasti na Eucharistii, na birmovku i manželstvo vám ponúkame pozrieť sa a zorientovať sa v našej stránke https://salezianipoprad.sk/farnost-poprad-velka/ v časti PASTORÁCIA. Jednotlivé prípravy a informácie priebežne dopĺňame, v prípade otázok a nejasností sa spokojne obráťte na faru.
 • Zbierka na charitu – pre zatvorené kostoly je možnosť pomôcť formou, ako je uverejnené na tomto plagátiku. (vkladom na účet SK26 0200 0000 0031 4349 8655 Variabilný symbol: 804 057 alebo alebo 2 eurá cez DMS DAR na tel. 877 v sieti O2, Orange a Telekom)
 • 2% Stopercentne mladým. Milí dobrodinci, ďakujeme vám za vašu priazeň a pomoc. Aj tento rok môžete podporiť mladých a starostlivosť o nich v Poprade (aj v Poprade Veľkej) cez podporu DOMKY – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad (viac na našom webe “preklik” tu).

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok8.2Sv. Hieronyma Emilianiho, sv. Jozefíny Bakhity, pannyľub. spomienky
Utorok9.2. féria
Streda10.2.Sv. Školastiky, pannyspomienka
Štvrtok11.2.Preblahoslavenej Panny Márie LurdskejĽub. spomienka
Piatok12.2. féria
Sobota13.2.Panny Márieľub. spomienka
Nedeľa14.2.ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍslávnosť
 • Liturgiu domácej Cirkvi na túto nedeľu nájdete tu.
 • Milí manželia v túto nedeľu 7.2. začína národný týždeň manželstva. Podnety pre posilnenie vášho vzťahu nájdete v ponuke na tento rok na stránke národného týždňa pre manželstvo ntm.sk. Tohtoročnou témou je „národný týždeň manželstva doma“. Prajeme Vám potrebnú Božiu milosť, aby ste boli a stávali sa čoraz jasnejším znakom Božej lásky v rodine, v spoločenstve Cirkvi i vo svete svet.
 • V utorok 9.2. od 15:00 – 17:00 budeme zapisovať úmysly na sv. omše na apríl. Znovu to bude telefonicky alebo prostredníctvom mailov.
 • V utorok 9.2. bude stretnutie farskej rady online o 18:30. Pozvánku na pripojenie pošleme mailom.
 • Spomienka P.M. Lurdskej (11.2.) je Svetový deň chorých, ktorý ustanovil pápež sv. Ján Pavol II. v r. 1992. Nezabúdajme na týchto ľudí často opustených v beznádejných situáciách najmä v modlitbe a ak môžeme aj v konkrétnej pomoci.
 • Podľa aktuálne platných epidemiologických nariadení to, žiaľ, vyzerá tak, že minimálne najbližšie dva týždne vláda nepovolí účasť veriacich na svätých omšiach. Milí veriaci modlime za čo najskoršie zlepšenie situácie. Chráňme si túžbu po svätej omši a po duchovnom eucharistickom pokrme. Stratiť vzťah k eucharistii je nebezpečnejšie ako stratiť pominuteľný život.
 • 13. február 2021 je Pamätný deň biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka – 100. výročie. List otca biskupa Jána Kuboša si môžete prečítať na našej stránke tu. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať J.E. arcibiskup Cyril Vasil 13.2. o 10:30. Prenos zabezpečí televízia LUX. Info nájdete aj na plagátiku.
 • Stretnutie s rodičmi a prvoprijímajúcimi bude na budúcu nedeľu 14.2.  o 16:30 online. Pozvánku vám ešte pošleme cez mail.
 • Deviatakom ešte prekladáme veľmi zaujímavú ponuku zo saleziánskej SOŠ-ky zo Žiliny – ide o prijímačky na kvalitnú školu so super intrákom – kde je dobrý tím medzi chlapcami i vychovávateľmi. (30 ročná tradícia)

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – SLÁVNOSŤ DONA BOSCA (31.1.2021)

Pondelok1.2.Spomienka na zosnulých saleziánov.spomienka
Utorok2.2.Obetovanie Pánasviatok
Streda3.2.Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, sv. Oskára, biskupaľub. spomienky
Štvrtok4.2.féria
Piatok5.2.Sv. Agáty, panny a mučenice (1.piatok)spomienka
Sobota6.2.Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov (1. sobota)spomienka
Nedeľa7.2.PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍslávnosť
 • Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do deviatníka a prípravy oslavy dona Bosca. Dnes si môžeme pozrieť výsledok o 15:30 v programe „On-line Don Bosco Show 2021“ cez náš web. Pri sv. omši sme ďakovali za dar – za Dona Bosca a za vás našich farníkov, adresátov i dobrodincov.
 • V utorok 2.2. máme sviatok obetovania Pána. Tento deň je dňom zasväteného života. Nezabudnime si v modlite spomenúť na všetkých rehoľníkov a Bohu zasvätené osoby, aby boli verní svojim sľubom a aby Pán mohol cez nich účinne vo svete pôsobiť podľa ich charizmy.  Tiež si pripomeňme, že aj nás si Pán zasvätil pri krste – je to príležitosť obnoviť si krstné sľuby a uvedomiť si krásu a dôstojnosť nášho života s Bohom.  Manželov a rodiny v tento deň pozývame k modlitbe “Hymnu Príď Duchu Svätý Tvorivý“ a korunky Božieho milosrdenstva, aby vyjadrili svoje oddanie Svätej rodine. Skrze sviatosť manželstva sú aj oni zasvätení a začlenení do Božej lásky, aby rozvíjali svoje povolanie vo svojej rodine i v Božej.
 • Tento rok aj na Sviatok obetovania Pána (2.2.) zostávajú kostoly zatvorené a teda požehnávanie sviec nie je. Podobne nie je možné vykonávať verejné pobožnosti v kostole až do odvolania. Modlime sa za ukončenie tejto situácie. Tiež Vás povzbudzujeme, aby ste si doma strážili čas na spoločnú modlitbu, delili sa o Božie Slovo a prežívali liturgiu domácej cirkvi. Tento týždeň si pripomeňme, že 1. štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania, 1. piatok v mesiaci je spomienkou na lásku Božského Srdca a zároveň sa modlíme za odčinenie urážok, ktoré sa Ježišovi dostáva cez toľké hriechy vo svete, 1. sobota v mesiaci je dňom modlitby rozjímavého ruženca a zasväcujúcej modlitby k Panne Márii.

TRETIA NEDEĽA v CEZROČNOM OBDOBÍ – Nedeľa Božieho Slova

Pondelok25.1. Obrátenie sv. Pavla, apoštolasviatok
Utorok26.1.Sv. Timoteja a Títa, biskupovspomienka
Streda27.1.Sv. Angely Merici, pannyľub. spomienka
Štvrtok28.1.Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvispomienka
Piatok29.1. féria
Sobota30.1.Panny Márieľub. spomienka
Nedeľa31.1.Štvrtá NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍslávnosť
 • V pondelok končí týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Výzva k práci a modlitbe za jednotu kresťanov zostáva naďalej. Nezabudnime sa modliť za chorých, za tých ktorí sa o nich starajú, za tých, ktorí majú zodpovednú úlohu pri riadení štátu, za oblasti nášho života, kde sme sa rozhodovali sami – bez Boha. Táto doba je časom, kedy si uvedomujeme hodnoty, za ktoré sme neboli dostatočne vďační a tiež nové možnosti, ktoré nám Pán otvára cez modlitbu a Božie Slovo.
 • Budúcu nedeľu 31.1.2021 máme slávnosť dona Bosca. Pozývame Vás, aby ste mali na nej účasť. Pripravujeme program, ktorý bude online. Presný čas a link zverejníme v deň slávnosti na našej stránke. Tiež Vás pozývame pripojiť sa k modlitbe deviatnika – ktorý si môžete stiahnuť zo stránky saleziánov dona Bosca: saleziani.sk.

2. NEDEĽA v CEZROČNOM OBDOBÍ (17.1.2021)

Pondelok18.1. —féria
Utorok19.1. —féria
Streda20.1.Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka a sv. Šebastiána, mučeníkaľub. spomienka
Štvrtok21.1.Sv. Agnesy, panny a mučenicespomienka
Piatok22.1.Bl. Laury Vicuňovejspomienka
Sobota23.1.Panny Márieľub. spomienka
Nedeľa24.1.TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍslávnosť
 • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Nezabudnime na tento úmysel. Modlitby a biblické zamyslenia na tento týždeň nájdete tu.
 • 22.1. začíname deviatnik k donovi Boscovi. Zverejníme ho na stránke – salezianipoprad.sk (na našom webe).
 • Pozývame Vás pripojiť sa k oslave dona Bosca, tentokrát online. Tohtoročná téma je: „Hýbe nás nádej“. Spôsoby môžu byť rôzne: herecký, spevácky, hudobný,  tanečný, kuchársky, vtipný, športový… My, saleziáni, to následne dáme dokopy a Vaše diela uvedieme v priamom prenose v nedeľu 31. januára popoludní, keď sa spustí veľká ONLINE DON BOSCO SHOW. Samozrejme ideme do toho aj my ako komunita. :) Viac nájdete v pozvánke: na našom webe.
 • Budúca nedeľa je nedeľa Božieho slova – je to deň oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Zdá sa, že tento čas, ktorý prežívame nám veľmi silno ponúka  Božie Slovo, ako pokrm, zdroj posily a stretnutia s Bohom. Nezabúdajme, že čas strávený s Božím slovom sa ničím nahradiť nedá. Čítajme si ho, uvažujme a vychutnávajme si ho :-) Nech mu patrí kvalitný čas, ktorý máme k dispozícii. Jednou formou je aj prežívanie domácej liturgie, ktorú uverejňujeme aj na našej web-stránke.

3. Vianočná nedeľa – krst Krista Pána

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – krst Krista Pána

Pondelok11.1.féria
Utorok12.1.féria
Streda13.1.Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkviľubovoľ. spom.
Štvrtok14.1.féria
Piatok15.1.féria
Sobota16.1.féria
Nedeľa17.1.2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍslávnosť
 • Dnes končí Vianočné obdobie a začína Obdobie cez rok. Do 24.1. 2021 sú sv. omše iba online (potom sa uvidí). V piatok je mládežka o 18:30 a v nedeľu je sv. omša o 9:30. Vo štvrtok sa modlíme ruženec z kaplnky noviciátu o 20:00. Účasť na sv. omšiach a verejných zhromaždeniach je zakázaná. V prípade nebezpečenstva smrti, alebo iných naliehavých situáciách sa obráťte na nás telefonicky alebo mailom (0919147 900)
 • Informácie o online prenosoch nájdete na našej stránke salezianipoprad.sk. Po otvorení videoprenosu nezabudnite zakliknúť zvonček – odber aktívny.
 • Povzbudzujeme k liturgii domácej Cirkvi, ktorá slúži na slávenie nedele v rodinnom spoločenstve – aby Pán Ježiš mohol účinne konať vo vašich vzťahoch a príbytkoch. Ponuku nájdete aj našej stránke salezianipoprad.sk.
 • Pozývanie k pokániu i k spoločnej modlitbe doma, alebo aj cez komunikačné prostriedky a sociálne siete je stále naliehavejšie. Svätý otec, biskupi, kňazi a spoločenstvá po celom svete si uvedomujú, že bez modlitby a pokánia ozdravenie ľudí, rodín a spoločnosti je iba neuskutočniteľnou túžbou. Je pekné, že v našej farnosti sa modlia každý deň niektorí aj v spoločenstvách ruženec spolu, ale pozývame aj ostatných. Nezostaňme bez týchto prostriedkov záchrany. Ak môžete vytvorte si skupinky – nech sa aspoň dva-traja modlia spolu, aby Pán mohol konať. Hodina spoločnej modlitby je o 20:00. Pozývajte aj ďalších. Dnešné komunikačné prostriedky a sociálne siete nech sú dobrou pomocou. Záchrana začína u Ježiša, ktorý je Spasiteľ – nie v laboratóriách, na politických scénach a ani pri našich nápadoch. Modlime sa aj za zomierajúcich, nech nik nezostane sám a bez duchovnej pomoci. Vhodná spoločná modlitba je sv. ruženec, modlitba ku sv. Jozefovi, alebo korunka Božieho milosrdenstva. Pripomíname aj možnosť získať plnomocné odpustky v roku sv. Jozefa – tu je info.
 • Rodiny, komunity a spoločenstvá pozývame do 40 dňovej pobožnosti, o ktorej sa môžete dozvedieť viac na našej stránke salezianipoprad.sk.
 • Príprava na 1. sv. prijímanie pokračuje online. Termín stretnutia je dnes  v nedeľu 10.1. o 16:30.
 • Birmovanci pokračujú budúci týždeň – na stretkách  online.
 • Prípravy na krst a sobáše sú aktuálne tiež, nezabudnite sa včas ohlásiť a pozrieť si informácie na našej stránke salezianipoprad.sk (pod sekciou farnosť Poprad – Veľká, pastorácia…)
 • Zapisovanie intencií na marec bude až v utorok 26.1.2021.