Aktuálne farské oznamy týkajúce sa farnosti Poprad – Veľká

6. Veľkonočná nedeľa

Pondelok10.5.Féria
Utorok11.5.Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučeniceĽub. spomienka
Streda12.5.Sv. Nerea a Achila, mučeníkov alebo sv. Pankráca , mučeníkaĽub. spomienky
Štvrtok13.5.Nanebovstúpenie PánaSlávnosť
Piatok14.5.Sv. Mateja, apoštolaSviatok
Sobota15.5.Panny MárieĽub. spomienka
Nedeľa16.5.7. Veľkonočná nedeľaSlávnosť
 • Dnes (9.5.) je sv. omša a stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30.
 • Nezabudnime na naše mamy, ktoré majú dnes sviatok. Nech ich Pán požehnáva a napĺňa radosťou.
 • Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú ráno o 7:00, o 12:00, o 17:00 a o 18:30 (Prihlasovanie je iba na 18:30)
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
 • Intencie na júl, budeme zapisovať v utorok 11.5. medzi 15:00 – 17:00. (V máji sme našli zopár chýb v zapisovaní intencií, prosíme, aby ste si pozreli vo výveske, či je váš úmysel správne zapísaný – pri nezrovnalostiach prosíme, aby ste nás informovali.)
 • Celodenná farská adorácia je 11.5. v utorok. Začne vyložením sviatosti o 8:00 a bude trvať do 18:00. S tým, že sa preruší o 12:00 v čase sv. omše. Prosíme farníkov, aby sa zapísali na jednotlivé hodiny a pomohli zabezpečiť prítomnosť počas celého dňa. Prihlasovanie na adoráciu môžete urobiť cez formulár, kde sa prihlasuje na sv. omše. Úmysel je za obnovenie života rodín a farností v našej diecéze.
 • Sväté omše vo farskom kostole v Poprade Veľkej budú tak ako v uplynulý týždeň. S tým, že tých, ktorí sa prihlasujú na večernú sv. omšu pozývame aj na ruženec o 18:00, ktorý sa budeme modliť so Svätým Otcom a celou Cirkvou za ukončenie pandémie. (Prihlasovanie je na našej stránke salezianipoprad.sk, Na sv. omše o 12:00 a v nedeľu o 8:00 sa netreba hlásiť, ale pri vstupe do kostola si zoberiete lístok, aby ste vedeli, či je ešte voľné miesto. Deti do 10 rokov sa do počtu nerátajú.).
 • Spovedáme pri všetkých sv. omšiach, okrem pondelka.

5. Veľkonočná nedeľa

Pondelok3.5.Sv. Filipa a Jakuba, apoštolovSviatok
Utorok4.5.Sv. Floriána, mučeníkaĽub. spomienka
Streda5.5.Feria
Štvrtok6.5.Sv. Dominika Savia, Spomienka
Piatok7.5.1. piatok v mesiaci 
Sobota8.5.Panny MárieĽub. spomienka
Nedeľa9.5.6. Veľkonočná nedeľaSlávnosť
 • Zbierka na seminár vyniesla minulý týždeň 592,42 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.
 • Sväté omše vo farskom kostole v Poprade Veľkej budú tak ako v uplynulý týždeň. S tým, že tých, ktorí sa prihlasujú na večernú sv. omšu pozývame aj na ruženec o 18:00, ktorý sa budeme modliť so sv. otcom a celou Cirkvou za ukončenie pandémie. (Prihlasovanie je na našej stránke salezianipoprad.sk, Na sv. omše o 12:00 a v nedeľu o 8:00 sa netreba hlásiť, ale pri vstupe do kostola si zoberiete lístok, aby ste vedeli, či je ešte voľné miesto. Deti do 10 rokov sa do počtu nerátajú.)
 • Na modlitbu sv. ruženca pozývame všetkých veriacich, aby sme sa pripojili k pozvánke svätého Otca modliť sa ruženec za zastavenie pandémie.  Svätý Otec túži, aby mesiac máj bol venovaný maratónu modlitby v duchu motta zo Skutkov apoštolov: „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu“ (Sk 12,5). Každodenným pozvaním k modlitbe vždy o 18. hodine nášho času jednotlivé svätyne určené na celom svete napomôžu tomu, aby sa počas mariánskeho mesiaca spojili „veriaci, rodiny a komunity v modlitbe ruženca na zastavenie pandémie.“
 • Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich bude v nedeľu 9.5. o 16:30 na sv. omši, po ktorej si povieme niečo o záverečnej príprave. Konkrétnejšie info posielame mailom.
 • Budúci týždeň je prvý piatok. Sv. omša bude aj ráno o 7:00 a v aj sobotu o 7:30 s Fatimskou pobožnosťou. Na tieto sv. omše bude vstup na lístok – teda podľa počtu voľných miest.
 • Spovedáme pri všetkých sv. omšiach, okrem pondelka.

4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera

Streda28.4.Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka, sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, kňazaĽub. spomienky
Štvrtok29.4.Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky EurópySviatok
Piatok30.4.Sv. Pia V., pápežaĽub. spomienka
Sobota1.5.Sv. Jozefa, robotníkaĽub. spomienka
Nedeľa2.5.5. Veľkonočná nedeľaSlávnosť
 • Dnes je zbierka na seminár. Môžete prispieť aj priamo na účet: SK52 0900 0000 0001 0138 0460, variabilný symbol 412 050 910
 • Ohlášky: Oznamujeme, že manželstvo v našom kostole chcú uzatvoriť:
  •  Martin Barbuš pochádzajúci z Popradu a Martina Bačkovská pochádzajúca z farnosti Stropkov momentálne bývajúci vo farnosti Poprad Veľká;
  •  Jakub Podhorný narodený vo Zvolene a Anna Janošková pochádzajúca z farnosti Poprad Veľká, obaja bývajúci vo farnosti Poprad Veľká. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe a ak  by niekto vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na fare.
 • Sväté omšu budú v tom istom režime ako v uplynulý týždeň

Pre tých, čo majú nahlásený úmysel na sv. omšu sú rezervované dve miesta (na tie sa netreba prihlasovať).

Podmienkou je mať riadne nasadený respirátor, dezinfekcia rúk a dodržiavanie hygienických predpisov. Nie je potrebný negatívny test.

Do počtu sa nepočítajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

V nedeľu budú sv. omše o 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30.

Ochotných veriacich prosíme o zabezpečenia upratovania – dezinfikovanie lavíc po svätých omšiach. Tiež obnovujeme upratovanie kostola ako bývalo v soboty – podľa rozpisu, ktorý je zverejnený na nástenke.

Online vysielanie svätých omší bude zabezpečené v piatok o 18:30 a v nedeľu o 9:30.

Rešpektujme hygienické opatrenia a zákaz zhromažďovania, v rámci aktualizácie opatrení.

 • Prihlasovanie na sv. omše je zverejnené na našej stránke pod tabuľkou sv. omší. (na tejto adrese: salezianipoprad.sk)
 • Svätý otec pozýva do maratónu modlitby sv. ruženca v máji – každý deň o 18:00. Svätý Otec túži, aby mesiac máj bol venovaný maratónu modlitby v duchu motta zo Skutkov apoštolov: „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu“ (Sk 12,5). Každodenným pozvaním k modlitbe vždy o 18. hodine nášho času jednotlivé svätyne, vybrané po celom svete, napomôžu tomu, aby sa počas mariánskeho mesiaca spojili „veriaci, rodiny a komunity v modlitbe ruženca na zastavenie pandémie.“ Milí bratia sestry pouvažujme, ako by sme to v našich podmienkach mohli uskutočniť.

Omše a pobožnosti počas lockdownu v Poprade-Veľkej a v oratku Poprad – Juh

Aktualizácia usmernení a slávení svätých omší od 19.4….

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Streda21.4.Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa CirkviĽub. spomienka
Piatok23.4.Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníkaSpomienka
Sobota24.4.Sv. Juraja, mučeníka alebo sv. Fidela, kňaza a mučeníkaĽub. spomienka
Nedeľa25.4.4. Veľkonočná nedeľa – Dobrého pastieraSlávnosť
 • Úmysly na sv. omše na jún už zapisujeme. Najlepšie je ozvať sa telefonicky v utorok medzi 15:00 -17:00.
 • Budúci týždeň 25.4. je nedeľa Dobrého Pastiera. Od pondelka 19.4. do nedele 25.4. máme týždeň modlitieb za duchovné povolania. Budúcu nedeľu bude aj zbierka na seminár.
 • Zbierka pre Svätú zem tzv. zbierka na “Boží hrob”, začala na Veľký Piatok.. Počas Veľkonočného obdobia je vyhradená je pre ňu pokladnička s označením Zbierka na „Boží hrob.“ Dá sa prispieť aj účet SK52 0900 0000 0001 0138 0460, nezabudnite na variabilný symbol (VS): 412010910
 • Ohlášky(2): Oznamujeme, že manželstvo v našom kostole chcú uzatvoriť:
  •  Martin Barbuš pochádzajúci z Popradu a Martina Bačkovská pochádzajúca z farnosti Stropkov momentálne bývajúci vo farnosti Poprad Veľká;
  •  Jakub Podhorný narodený vo Zvolene a Anna Janošková pochádzajúca z farnosti Poprad Veľká, obaja bývajúci vo farnosti Poprad Veľká. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe a ak  by niekto vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na fare.
 • Sväté omše vo farskom kostole v Poprade Veľkej budú od pondelka (19.4.) – do soboty o 18:30 – s možnosťou prihlásenia sa cez náš web (1 miesto na 15 m2). Pre tých, čo majú nahlásený úmysel na sv. omšu sú rezervované dve miesta (na tie sa netreba prihlasovať).
 • od utorka do soboty o 12:00 a v nedeľu o 8:00 je vstup na lístky (17 miest)
 • Podmienkou je mať riadne nasadený respirátor, dezinfekcia rúk a dodržiavanie hygienických predpisov. Nie je potrebný negatívny test. Do počtu sa nepočítajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
 • V nedeľu budú sv. omše o 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30.
 • Ochotných veriacich prosíme o zabezpečenia upratovania – dezinfikovanie lavíc po svätých omšiach. Tiež obnovujeme upratovanie kostola ako bývalo v soboty – podľa rozpisu, ktorý je zverejnený na nástenke.
 • Online vysielanie svätých omší bude zabezpečené v piatok o 18:30 a v nedeľu o 9:30.
 • Sv. omše v oratóriu Poprad – Juh budú od utorka 20.4. do piatku o 17:30 (v pôvodnom čase) a v nedeľu o 9:30 a 11:00.
 • Rešpektujme hygienické opatrenia a zákaz zhromažďovania, v rámci aktualizácie opatrení. Prihlasovanie na sv. omše je zverejnené na našej stránke pod tabuľkou sv. omší. (na tejto adrese)

Sv. omše s účasťou “naživo” (aktualizované 17.4.)

Sv. omše s účasťou „na živo“ od 19.4. 2021 (aktualizované 17.4.)

Podmienkou je mať riadne nasadený respirátor a dodržiavanie hygienických opatrení (dezinfekcia rúk…).

Platný negatívny test nie je potrebný.

Rezervácia miesta: Počet účastníkov 1 osoba na 15 m2 (v kostole sú označené miesta na sedenie). Prihlásiť sa dá tu.

Na lístky (bez prihlasovania) budú sv. omše o 12:00 (utorok – sobota) a nedeľná o 8:00.

Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Rešpektujme hygienické opatrenia a zákaz zhromažďovania, v rámci aktualizácie opatrení.

Ako vnímať tieto možnosti či nemožnosti? Pre lepšie pochopenie si pozrime: Stačí sa modliť doma (?)

 • Sväté omše vo farskom kostole v Poprade Veľkej

Od pondelka (19.4.) – do soboty o 18:30 – s možnosťou prihlásenia sa cez náš web (15 miest)

Pre tých, čo majú nahlásený úmysel na sv. omšu sú rezervované dve miesta (na tie sa netreba prihlasovať).

Od utorka do soboty o 12:00 – vstup na lístky (17 miest k dispozícii 15 min. pred sv. omšou)

V nedeľu budú sv. omše o 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. (sv. omša o 8:00 bude na lístky)

Upratovanie a dezinfekcia

Ochotných veriacich prosíme o zabezpečenia upratovania – dezinfikovanie lavíc po svätých omšiach.

Tiež obnovujeme upratovanie kostola ako bývalo v soboty – podľa rozpisu, ktorý je zverejnený na nástenke.

Online vysielanie svätých omší bude zabezpečené v piatok o 18:30 a v nedeľu o 9:30.

 • Sv. omše v oratóriu Poprad – Juh

budú od utorka 20.4. do piatku v pôvodnom čase o 17:30 s nahlasovaním cez náš web. Pribudnú dve sv. omše v nedeľu dopoludnia o 9:30 a 11:00.

Prihlasovanie na sv. omše je zverejnené tu.

Zdroj: uvzsr.sk a tkkbs.sk

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Utorok13.4.Sv. Martina I., pápeža a mučeníkaĽub. spomienka
Nedeľa18.4.3. Veľkonočná nedeľa Slávnosť
 • V nedeľu Božieho milosrdenstva (11.4.) napoludnie, z podnetu našich o. biskupov, sa na 10 minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Pripojme sa.
 • V túto nedeľu 11.4. bude o 15:00 adorácia online s pobožnosťou k B. milosrdenstvu. Môžeme si vyprosiť potrebné milosti pre seba i našich blízkych. Jedna z tých najväčších je milosť obrátenia aj zatvrdlivých hriešnikov. Na túto nedeľu ponúkame aj liturgiu domácej cirkvi.
 • Pripomíname, že je možnosť osobného vysluhovania sviatostí a pastoračnej starostlivosti. Možnosť individuálneho pristúpenia k sv. prijímaniu je po online sv. omšiach v utorok až sobotu o 19:15 – 19:45 a v nedeľu od 10:30 – 11:00. Rozpis online sv. omší nájdete na našej stránke alebo v oznamoch na konci.
 • Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich bude online v túto nedeľu o 16:30.
 • Naša saleziánska misijná organizácia Savio nám zaslala poďakovanie za podporu pôstnej zbierky Tehlička 2021, počas ktorej sa v našej farnosti vyzbieralo 1064 Eur. Mládežnícke skupiny chlapcov a dievčat z oratória ešte pokračujú v online zbierke, ktorá aktuálne vyniesla 1625+700 Eur. Kto by mal záujem, stále môže elektronickým spôsobom prispieť. Všetkým darcom za ich veľkú štedrosť ešte raz ďakujeme a vkladáme ich do úmyslov sv. omší.
 • Zbierka pre Svätú zem v tzv. zbierke na “Boží hrob”, začala na Veľký Piatok. Tento rok je kvôli pandémii otvorená počas celého veľkonočného obdobia. Vyhradená je pre ňu pokladnička s označením Zbierka na „Boží hrob.“ Dá sa prispieť aj účet SK52 0900 0000 0001 0138 0460, nezabudnite na variabilný symbol (VS): 412010910
 • Ohlášky. Oznamujeme, že manželstvo v našom kostole chcú uzatvoriť:
  •  Martin Barbuš pochádzajúci z Popradu a Martina Bačkovská pochádzajúca z farnosti Stropkov momentálne bývajúci vo farnosti Poprad Veľká;
  •  Jakub Podhorný narodený vo Zvolene a Anna Janošková pochádzajúca z farnosti Poprad Veľká, obaja bývajúci vo farnosti Poprad Veľká.
 • Snúbencov sprevádzajme v modlitbe a ak  by niekto vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na fare.

Sv. omše budúci týždeň budú stále iba online podľa rozpisu

deňčasmiestoSv.prijímanie
(Pondelok)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13.4. (Utorok)18:30Oratórium – Juh19:15- 19:45
14.4. (Streda)18:30Poprad Veľká19:15- 19:45
15.4. (Štvrtok)18:30Oratórium – Juh19:15- 19:45
16.4. (Piatok)18:30Poprad Veľká19:15- 19:45
17.4. sobota18:30TV LUX19:15- 19:45
18.4. (Nedeľa)  9:30Poprad Veľká10:30 – 11:00

Sv. prijímanie môžeme vysluhovať iba individuálne na oboch miestach (RK f. kostol v PP-Veľká a oratórium PP-Juh). Rešpektujme hygienické opatrenia a zákaz zhromažďovania

NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

  Celý týždeň slávime oktávu Pánovho zmŕtvychvstania 
Nedeľa11.4.2. Veľkonočná nedeľa – nedeľa Božieho milosrdenstvaSlávnosť
 • Chceme sa v mene našej komunity saleziánov poďakovať všetkým, čo ste sa zapojili do prípravy týchto sviatkov, do online služby modlitbového bdenia, do výzdoby Božieho hrobu a kostola, do liturgie, online prenosov, za všetky vaše duchovné i hmotné dobrodenia, aby sme mohli aj v týchto obmedzených podmienkach  čo najlepšie prežívať slávenie veľkonočných sviatkov. Vyprosujeme vám všetkým požehnaný veľkonočný čas, aby ste boli znakom radostnej zvesti Vzkrieseného Krista.
 •  Počas Veľkonočnej oktávy – budeme prenášať slávenie Eucharistie podľa rozpisu sv. omší online – zverejnených na stránke salezianipoprad.sk
5.4. (Pondelok)9:30Poprad VeľkáVeľkonočný pondelok
6.4. (Utorok)17:30Oratórium – JuhUtorok vo Veľkonočnej oktáve
7.4. (Streda)18:30Poprad VeľkáStreda vo Veľkonočnej oktáve
8.4. (Štvrtok)18:30Oratórium – JuhŠtvrtok vo Veľkonočnej oktáve
9.4. (Piatok)18:30Poprad VeľkáPiatok vo Veľkonočnej oktáve
11.4. (Nedeľa)9:30Poprad VeľkáDruhá Veľkonočná nedeľa
 • Pripomíname, že je možnosť osobného vysluhovania sviatostí (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie) a pastoračnej starostlivosti. Odporúčaný čas na sv. prijímanie je po sv. omšiach – max. hodinku. Na ostatné stretnutia je potrebné dohodnúť sa mailom alebo telefonicky (potrebné je zachovať hygienické predpisy).
 • Zápis detí do 1. ročníka cirkevnej ZŠ sv. Jána Pavla II. v Poprade, bude po Veľkej noci v dňoch 6.-8.4. 2021 (ut.-štv.) Viac informácii nájdete vo výveske (alebo na tomto mieste )
 • Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich bude online budúcu nedeľu o 16:30.
 • Ohlášky. Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Budický pochádzajúci z farnosti Poprad – Veľká a Veronika Krafčíková pochádzajúca z farnosti Stará Ľubovňa, momentálne bývajúci v Bytči. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe a ak  by niekto vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na fare.

Kvetná nedeľa

Štvrtok1.4.Zelený ŠtvrtokV. Trojdnie
Piatok2.4.Veľký PiatokV. Trojdnie
Sobota3.4.Biela SobotaV. Trojdnie
Nedeľa4.4.Nedeľa zmŕtvychvstania PánaSlávnosť
 • Liturgiu domácej cirkvi na Kvetnú nedeľu nájdete tu na našej stránke v oznamoch. Podobne tu nájdete aj liturgiu Veľkonočné Trojdnie a návrhy na krížové cesty.
 • Požehnané ratolesti z dnešnej nedele necháme vo vchode do kostola, môžete si zobrať, ak pôjdete okolo.
 • Modlitba krížovej cesty. Pozývame vás na modlitbu krížovej cesty nedeľu o 15:00 (cez náš YouTube kanál Saleziáni Poprad). Dnes ju animujú naši mladí z farnosti Poprad – Veľká.
 • Spovedanie pred Veľkou nocou v súčasnej dobe nemôžeme organizovať.  Pripomíname, že v prípade potreby sme k dispozícii od pondelka do stredy na fare i pri kostole v čase medzi 14:00 – 18:00. Tiež je potrebné dodržiavať a nepodceňovať epidemiologické opatrenia.
 • Slávenie Veľkonočného Trojdnia a Veľkej Noci – bude online – rozpis nájdete na našej stránke alebo vo výveske kostola. Žiaľ tento rok bude znova bez verejnej účasti ľudu, ale iba cez internet.
 • Bdenie a adorácia. Od piatku 17:00 do soboty 19:20 bude možnosť zúčastniť sa online adorácie a bdenia pri „božom hrobe“. Prihlásiť sa môžete na našej webovej stránke (omše a pobožnosti počas lockdownu), aby sme zabezpečili neustálu prítomnosť a modlitbu. Prosme Pána, ktorý je víťazom nad každým zlom i smrťou, aby nás vyviedol z ťažkostí, ktoré prináša hrozba choroby alebo aj z jej príčin i dôsledkov.
 • Zápis detí do 1. ročníka cirkevnej ZŠ sv. Jána Pavla II. v Poprade, bude tesne po Veľkej noci v dňoch 6.-8.4. 2021 (ut.-štv.) Viac informácii nájdete vo výveske (alebo tu na tomto mieste )
 • Sčítanie ľudu je možné vykonať elektronicky do konca marca. Nezabudnime, že pre nás veriacich je to jedinečná príležitosť prihlásiť sa ku svojej viere, v ktorej sme boli pokrstení. Ak má niekto problém prihlásiť sa cez internet a vyplniť formulár, nech sa ozve, alebo poprosí niekoho zo svojich blízkych. (scitanie.sk)
 • Ohlášky. Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Budický pochádzajúci z farnosti Poprad – Veľká a Veronika Krafčíková pochádzajúca z farnosti Stará Ľubovňa, momentálne bývajúci v Bytči. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe a ak  by niekto vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na fare.
 • Program v Konkatedrále s otcom biskupom môžete sledovať cez Youtube kanál Farnosť Poprad.

ONLINE sväté omše, obrady a pobožnosti

Zelený štvrtok

18:30 svätá omša na pamiatku Pánovej večere 

Veľký piatok

Pripomíname, že v tento deň máme zachovať prísny pôst a zdržovať sa mäsitého pokrmu.  

  8:00 modlitba posvätného čítania a ranných chvál

11:00 pobožnosť krížovej cesty

15:00 obrady Veľkého piatku.

Po nich bude možnosť od 17:00 online poklony Sviatosti Oltárnej pri „Božom hrobe“ po celú noc. Podobne do soboty večera po ranných chválach. (online prihlasovanie na jej zabezpečenie cez salezianipoprad.sk)

Biela sobota

 8:00 modlitba posvätného čítania a ranných chvál.  (+ adorácia do 19:20)

19:30 obrady a svätá omša z vigílie zmŕtvychvstania

(Na obnovenie krstných sľubov si pripravte sviece.)                                                                                                                                                                                     

Požehnanie jedál tohto roku nebude.

V nedeľu, pondelok, … po celý týždeň Veľkonočnej oktávy budeme vysielať sv. omše každý deň podľa zverejneného rozpisu na našej stránke.

5. pôstna NEDEĽA

Štvrtok25.3.Zvestovanie Pána slávnosť
Nedeľa28.3.Kvetná nedeľaslávnosť
 • Liturgiu domácej cirkvi nájdete tu na našej stránke v oznamoch.
 • Spovedanie pred Veľkou nocou v súčasnej dobe nemôžeme organizovať.  Pripomíname, že ak ide vážny dôvod, tak je potrebné dohodnúť sa mailom alebo telefonicky. Nezabúdajme na nebezpečenstvo ohrozenia večného života a tiež na všetky epidemiologické opatrenia.
 • V túto nedeľu je zbierka na pomoc prenasledovaných kresťanom a vojnovým utečencom. Plagátik s informáciami a číslom účtu nájdete vo výveske kostola alebo tu cez odkaz.  ( IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097 )
 • Úmysly svätých omší na máj ešte zapisujeme – nahlásiť sa dajú telefonicky alebo mailom. Najlepšie v utorok od 15:00 – 17:00.
 • Ďakujeme za príspevok na kostol a potreby farnosti od spoločenstiev sv. ruženca v hodnote 585 eur. Podobne ďakujeme všetkým darcom, ktorí nezabúdajú na svoju farnosť a kostol svojimi hmotnými i duchovnými príspevkami. Nech to naše spoločenstvo cirkvi posilní. Plánujeme pokračovanie obnovy nášho kostola a jeho okolia, podobne ozvučenia a prenosového systému, aby sme mohli naďalej v tejto dobe poskytovať aj službu prenosov sv. omší online (cez internet). Tiež nezabúdajme na našich starkých, chorých a chudobných i tých, čo sú osamelí vo svojich bolestiach a ťažkostiach. Buďme dobrými bratmi a sestrami pre nich v spolupráci s Ježišom.
 • Modlitba krížovej cesty. Pozývame vás na modlitbu krížovej cesty v nedeľu  o 15:00. Dnes ju animujú naši saleziánski spolupracovníci.
 • Zmena času bude zo soboty (27.3.) na nedeľu. Budeme vstávať o hodinu skôr.
 • Ohlášky. Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Budický pochádzajúci z farnosti Poprad – Veľká a Veronika Krafčíková pochádzajúca z farnosti Stará Ľubovňa, momentálne bývajúci v Bytči. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe a ak  by niekto vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na fare.