Pôstna polievka, u nás 0.-tý ročník

Nedeľa radosti 10.3.2024 – Poprad-Veľká – Priestory “Orlovne”-pastoračnej budovy.

Uprostred sveta, ktorý chŕli viac informácií, tovaru a potravín, ako ich vieme využiť, sa nachádza množstvo ľudí i rodín, ktorí sa môžu viac menej iba prizerať. Sú odrezaní od možnosti mať účasť na dobre, ktoré máme v dostatku. Je dobré ich spoznávať a všímať si, akú pomoc potrebujú, alebo aspoň niekoho konkrétneho poznať, cez ktorého pomoc darovať.

Ježiš je prítomný v každom – aj chudobnom a trpiacom človeku… Pripomína to v evanjeliu podľa Matúša v 25. kapitole: “Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma…”

Iba tak na zamyslenie. Čo by stalo, ak by moja rodina mala na potraviny menej ako 5 eur na deň? … Uvedomujeme si, že môžeme byť vďační a tešiť sa z dobra, ktoré máme. Tiež je úžasné, že sa môžeme podeliť. … a možno aj niečo vymyslieť, ako im pomôcť vyjsť zo začarovaného kruhu ťažkostí.

A tak sa začala akcia aj u nás vo farnosti. Išlo skôr o pokus – preto hovoríme o 0-tom ročníku. Zapojili sme sa do verejnej zbierky “Podeľme sa“. Je dobré, že sú konkrétne organizácie, ktoré pracujú systematicky, aby pomohli konkrétnym ľuďom v ich ťažkostiach.

Tím z farskej rady a farskej charity navaril vynikajúcu kapustovú polievku, ktorú si farníci po doobedných svätých omšiach mohli dať v pekne pripravených priestoroch orlovne, alebo jednoducho zobrať v nachystaných nádobách domov. Kto ako mohol, prispel. Aj takto sa mohla radosť v Nedeľu radosti mohla šíriť.

Minulo sa viac ako 50 litrov chutnej polievky. A to, čo zo 60 litrov zostalo, nasýtilo mladých animátorov, ktorí darovali čas, aby začali s prípravou letných podujatí pre deti.

Vyzbieralo sa 912,50 eur, ktoré sme poslali na účet spomínanej verejnej zbierky. (Info o zbierke môžete nájsť aj tu)

Všetkým ďakujeme :-)

DV