O podmienkach dobrých misií – 2. príhovor z 2

Hebr 3, 12 -15  a Mt 7, 7 -12

Úvod

Pripravujeme sa na veľkú udalosť v našej farnosti, pripravujeme sa na ľudové misie. Hovorili sme, že to sám Boh vyhlasuje ústami misionárov svoju veľkú amnestiu. Sú to ľudové misie, to znamená misie pre všetkých, pre celý Boží ľud. Boh sa chce cez misie mimoriadne stretnúť so všetkými farníkmi. Každému má čosi vážne oznámiť. Tým verným, najhorlivejším, i tým ľahostajným, ale aj tým, čo sú ďaleko, čo sú ponorení v hriechu a otroctve zla. Keď však majú misie každému priniesť úžitok, treba splniť určité podmienky:

1. Máme vypočuť to, čo nám Boh chce povedať

Je to prvá a základná podmienka úspešnosti misií. Nestačí prísť na začiatok, prípadne stavovskú náuku a potom koniec. Kto už dopredu takto plánuje, ten uzatvára srdce a misie neprežije. Moje predsavzatie je: Vypočuť čo najviac misijných príhovorov. Príhovory budú ráno i večer, vždy iné, ale kto by celkom ráno nemohol, nech prichádza večer. Sú mnohí, ktorí si na misie vybavia dovolenku alebo náhradné voľno, lebo misie nie sú každý rok. Treba tak zariadiť prácu na poli či v dome, aby v tých dňoch nebolo nič dôležitejšie ako Boh a moja spása. Už toto rozhodnutie Boh požehná. Kto celkom nechce využiť čas misií, ten si výhovorky nájde. Ale to už je jeho vec. Naopak, ten, kto naozaj chce, nájde si čas na všetko – na prácu, na štúdia, ale aj pre Boha. Kto nechce, ten nemá čas celý život.

2. Modlitba

Misionári tvrdia, že kde vo farnosti nie sú pripravené misie, tam je polovičný úžitok. Viete, že pre siatie treba pripraviť pôdu. Tú zohráva veľkú úlohu modlitba. Pred misiami i počas misií. To, čo budeme počúvať, treba premyslieť, premodliť, aby sa mohlo zakoreniť a vyklíčiť. Okrem toho, máme doma toľko vecí, za ktoré máme prosiť. Často si nevieme rady. “Proste a dostanete, hľadajte a nájdete ” – hovorí Ježiš. Boh pomôže, ale musíme prosiť. Toľko sa dnes píše o tom, ako zlepšiť človeka i svet. Je to potrebné, ale nestačí. Ježiš, keď prišiel na zem, nepovedal: “Píšte knihy, robte prednášky, konferencie…”, ale povedal:” Proste! Modlite sa! Tu pomôže len modlitba a pôst!…” Matka Božia nefilozofuje nad zlom vo svete, ale často pripomína: Vezmite do rúk ruženec…

Modlitba a pokánie, to je Boží liek na vylepšenie sveta. My skúšame všeličo iné, preto prešľapujeme na mieste.

Tu v našom kostole sme pred misiami začali Novénu k Duchu Svätému, aby misie boli požehnané. Vy sa tiež i doma modlite, aby v tých dňoch Otec, ktorý je v nebi dal “dobré veci tým, čo ho prosia”.

3. Sústredenie

To je tretia  podmienka.  Pravdu mal  básnik,  keď písal:  “Hlasnejšie než v rozhovoroch, Boh hovorí v tichu…” Najideálnejšie podmienky sú v kláštore, ale kto si môže dovoliť taký “luxus”?  Nie  každý  sa  dostane  na  uzavreté duchovné cvičenia do kláštora. Ľudové misie sa konajú vo farnosti. Môžeme sa však pokúsiť urobiť celú farnosť akoby kláštorom, kde sa bude uvažovať o veľkých dielach Božích. Viem, že treba ísť do práce, žiť medzi ľuďmi, kde je veľa   zhonu,   hluku   i   hudby.   Predsa  sa   však   treba   usilovať   o   ticho   a sústredenosť.   Cez  misie  nekonáme  svadby.  Vylúčime   tiež  kino,   divadlo, obmedzíme televíziu, internet.  Stíšime rádiá, magnetofóny,  smartfóny, aby sme  mohli lepšie počuť Boží hlas. V tých dňoch dávame prednosť Bohu. Prinesie nám to veľký osoh.

4. Apoštolát

Koľko reklamy je dnes všade okolo nás. Božie veci nepotrebujú reklamu, ale vyžaduje sa živé svedectvo tých, čo uverili. Ježiš povedal svojim učeníkom: “Budete mi svedkami… ” To, čo tu počujete, máte zaniesť domov, máte o tom hovoriť s kolegami, so susedmi, so známymi. “Jeden druhého povzbudzujte, kým trvá ono “dnes”… – vyzýva list Hebrejom. Pozvime na misie tých čo váhajú, tých, čo nemajú odvahu vrátiť sa. Misie často ovplyvnia celý život. Ľudia ti budú vďační za pozvanie. Nie jeden človek by sa už chcel vrátiť, ale chýba mu odvaha. Čaká na pozvanie. Treba skutočne obdivovať ako sa všade vnucuje zlo. Vytrvalo pôsobí a chce získať človeka: “Synovia tohto sveta sú usilovnejší ako synovia svetla.” Nikomu sa nechceme vnucovať, ale môžeme ľudí osloviť. Možno sa vám niekto vysmeje, možno niekto povie: Ja to všetko poznám, ja nič nepotrebujem. Čo na to povedať?

Duchovné cvičenia si konajú kňazi, profesori, biskupi i pápež. Nejde o to, či sa dozviem niečo nové. Treba však určité vážne veci života premyslieť a spýtať sa: Žijem podľa týchto zásad? Augustín bol vzdelaný a inteligentný. Išiel počúvať kázne sv. Ambróza. Nepočul nič svetoborného, ale povedal: “Tento človek mi otvoril oči”. Ľudové misie, ktoré u nás začnú, môžu nám otvoriť oči na zmysel nášho života. Otvoria nám oči pre dobro, ktoré ešte môžeme v živote vykonať. Otvoria nám oči na Božie pôsobenie, ktoré nedokážeme teraz vidieť. Verím, že v sobotu pri zahájení misií budeme stáť pred misionármi s postojom ako hovorí Sväté Písmo o Kornéliovi a jeho blízkych: ‘Teraz teda my všetci stojíme pred tvárou Božou, aby sme vypočuli všetko, čo ti prikázal Pán” (Sk 10,33). Amen.

Viac o misiách pátrov Redemptoristov (TU)

Program našich misií (TU)

Pre tých, ktorí nebudú môcť prísť fyzicky, sa pokúsime v týždni misií prenášať program cez náš YOUTUBE – saleziáni poprad. (preklikni TU a daj odoberať)