ORATKO JUH – Omše a pobožnosti počas Lockdownu 2021/2022

V stredu 12.1.2022 vstúpila do platnosti vyhláška, ktorá naše sv. omše zaraďuje medzi „stredne rizikové hromadné podujatia“ (lebo sa na nich spieva) s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia (§ 2, odsek 2b). Keďže náš kostol vo Veľkej, ani kaplnka v Oratku nemá kapacitu vyše 400 sediacich osôb, môže byť u nás max. 100 účastníkov v režime OP. Deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku sa považujú za očkované.

Tým pádom je možné prísť na sv. omšu do Oratka bez nahlasovania tak cez týždeň, ako aj v nedeľu.

Rovnako na sv. omše vo Veľkej sa dá prísť cez týždeň bez nahlasovania. Úpravy, týkajúce sa nedeľných sv. omší vo Veľkej, zverejníme čoskoro.

Každý účastník sa pri vstupe musí vedieť preukázať platným COVID pasom a mať respirátor. 

Online prenos – v nedele a slávnosti o 9:30 (Veľká) a o 10:30 (oratko) – na našom Youtube kanáli: Saleziáni Poprad. Nezabudnite zakliknúť  “odber aktívny”.

Zdravotníci, ako vám môžeme pomôcť?

Táto otázka viacerým chodí po rozume už dosť dlho. Ponúkame niekoľko možností: napiecť im koláčiky, dobrovoľnícku službu na COVID oddelení a ešte špeciálny bonus. Nech sa páči:

Ako je všeobecne známe, mnohí zdravotníci sú vyčerpaní, na pokraji síl, frustrovaní, bež času a nálady na vianočné prípravy. „Mám kamarátku lekárku, ktorá mi rozprávala, čo všetko zdravotníci zažívajú … Okrem normálnych služieb majú i ďalšie. … naozaj už nemá čas, chuť a ani silu chystať niečo na Vianoce. A ja viem, že má malé deti.“ A tak vznikla iniciatíva „vianočne“ poďakovať zdravotníkom a vzdať im úctu. Ako? Po celom Slovensku vznikajú tímy najmä učiteliek a učiteľov, ktoré pečú koláčiky pre miestnych lekárov, lekárky, sestry a ošetrovateľov. Okrem učiteľov sa však môžu pridať aj ostatní. Preto tu píšeme o tejto ponuke. Kto chce a vie, môže napiecť vianočné pečivo pre zdravotníkov z našej popradskej nemocnice. Podrobnosti o tomto projekte, ktorý zastrešuje Komenského inštitút, sú TU. Kontaktnou osobou pre Poprad je Mgr. Silvia Olejníková, 0907 979 155. V prípade záujmu jej treba zavolať.

Ďalšia ponuka je hlavne pre odvážnych, silných a dobre znášajúcich COVID stres. O čo ide?

Zdravotný personál na COVID oddeleniach zabezpečuje základné veci, rozdá lieky atď., ale nestíha sa pacientom až tak venovať po ľudskej stránke. V súčasnej situácii to jednoducho presahuje ich kapacitné možnosti. Ako nás informovala hovorkyňa popradskej nemocnice PhDr. Sylvia Galajda, preto sa hľadajú dobrovoľníci na COVID oddelenia, ktorí tam budú 4 resp. 8 hodín oblečení v OOPP ochranných skafandroch len tak tráviť čas s pozitívnymi pacientmi, podajú im napiť, budú im čítať, rozprávať sa s nimi… Je to na “červených”oddeleniach, dobrovoľníci teda určite musia byť dospelé osby, očkované, resp. prekonané, zdravé fyzicky aj mentálne. V prípade záujmu podrobnosti vysvetlí riaditeľka ošetrovateľstva v nemocnici Mgr. Zuzana Guthová, 0917 649 488.

Okrem týchto možností všetci môžu zdravotníkom pomôcť úprimnou modlitbou za nich. A tiež tým, že o nich budú rozprávať s úctou a vďačnosťou. Nečítať a nezdieľať “hejterské” príspevky na sociálnych sieťach. Totiž, ako si možno všimnúť, súčasný vírus neškodí len pľúcam, ale jeho vedľajšie účinky smrteľne ohrozujú aj úctu a láskavosť v medziľudských vzťahoch. V prípade, že niekto tieto vedľajšie účinky na sebe spozoruje, nemusí to nikam hlásiť. Postihnutým sa odporúča dotyčné príspevky vymazať, ospravedlniť sa a následne na sebe viacnásobne aplikovať túto časť “Otčenáša”: “odpusť nám, ako i my odpúšťame svojim vinníkom”. Pre zvýšenie účinku je dobré doplniť ho silným a konkrétnym predsavzatím. Podľa situácie je možné v odôvodnených prípadoch prijať aj Sviatosť zmierenia.

Zmeny v režime slávenia bohoslužieb

 • Stále platí dodržiavanie hygienických opatrení (ROR) a povinný zoznam účastníkov (možnosť prihlásenie bude na našej stránke v časti Sväté omše).
 • Pre nezaočkovaných je možné vysluhovanie sviatostí iba individuálne – po dohode. V nedeľu je možné prísť individuálne na sv. prijímanie o 10:40 k bočnému (južnému) vchodu do kostola.
 • Pre zaočkovaných a tých, čo prekonali Covid platia tieto pravidlá (režim OP):
  • počet účastníkov na sv. omšu je 50 – prihlasovanie je možné cez našu stránku, alebo zapísaním sa vo vchode do kostola;
  • potrebné je mať pri sebe k nahliadnutiu potvrdenie o zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia Covid 19 – bez neho nie je možné byť účastným na sv. omši v interiéri kostola;
  • Potvrdenie o zaočkovaní platí 1 rok od kompletného zaočkovania. Potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 – platí 180 dní; prípadne ak má osoba 1 dávku vakcíny a vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania Covidu potvrdeného RT-PCR3;
  • Deti do 2 rokov sa môžu zúčastniť bez podmienok
  • Deti od 2 – 12 rokov sa môžu zúčastniť s testom (48 h Ag, 72 hodín PCR/LAMP)

 • Sv. omše budú v tomto rozvrhu
  • všetky budú v režime OP
  • od pondelka do soboty o 18:30
  • v piatok bude aj o 12:00
  • v nedeľu o 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:30
 • Pre toho, kto sa kvôli opatreniam nemôže zúčastniť na sv. omši platí dišpenz. Nezabudnime, že napriek tomu je potrebné nedeľu sláviť ako deň Pána. Vhodná je aspoň spoločná modlitba a podelenie sa o Božie Slovo. V nedele vysielame sv. omše o 9:30.
 • Prosíme o pomoc v službe kontroly potvrdení pri jednotlivých sv. omšiach pri vstupe do kostola. Kto môže, nech sa prihlási v sakristii kostola. Kostol otvoríme až pri nástupe služby ¼ hodiny pred sv. omšou, tiež neprichádzajme neskoro, aby sme nevyrušovali.
 • Ďakujeme za ohľaduplnosť a pomoc pri dezinfekcií lavíc. Tiež nezabúdajme na lekárov, zdravotníkov i  krehkých ľudí, ktorí sa dostávajú do ohrozenia svojho života kvôli ľudskej ľahostajnosti a egoizmu. Očkovanie je v súčasnosti prejavom lásky voči blížnym.

Pre viac informácii pozri: https://korona.gov.sk/informacie-k-novym-pravidlam-platnym-od-22-11/

Na tomto mieste chceme poprosiť nezaočkovaných o zváženie možnosti dať sa zaočkovať. Pravdaže iba tým, ktorým to zdravie dovoľuje (vhodné je poradiť sa s lekárom). Pripomíname, že je potrebné starať sa o svoje zdravie a životosprávu, ale byť aj ohľaduplnými voči tým, ktorí sa starajú o nás –  voči tým, ktorí sú v službe pre ľudí a aj voči tým, ktorí si očkovanie zo zdravotných dôvodov nemôžu dovoliť. Ďakujeme, že sa učíme žiť v láske voči Bohu a blížnym, z ktorej budeme na záver života skladať skúšku všetci. Zodpovednosť za smrť našich blížnych kvôli vlastnému sebectvu je vec vážna, podobne, sem patrí aj šírenie dezinformácii a opovrhovanie autoritou (iným slovom “klaňanie sa vlastnej slobode a povyšovanie vlastnej autority nad právoplatnú”).

Recenzia na ságu Odvážne srdce

Ak máš dobrý námet na knihu, alebo niečo, čo môže pomôcť mladému človeku pri jeho raste, ozvi sa…

Prichádzajú jesenné a zimné večery, ktoré vedia poskytnúť čas na čítanie, uvažovanie, ale aj rozhovory. Iným slovom, ponúkajú vhodný spôsob na zmysluplné trávenie času a prehĺbenie krehkých rodinných vzťahov. Čítanie kníh, príbehov i poézie kultivuje dušu a oslobodzuje ju od závislosti na obrazovkách, či displejoch, … i od samoty. Mnohí budete určite súhlasiť s tým, že dobrý príbeh má silný vplyv na človeka a vie ho pohnúť, či nasmerovať od seba k druhým.

Najprv o čom to “Odvážne srdce je”…

Ide príbeh premeny chlapca Willa na muža, ktorý objavuje svoju minulosť, svoje talenty i slabosti a zároveň siaha po najvyšších métach plného života. Nedá sa znechutiť a ani zastaviť. Túžba je motorom, ktorá ho prenáša cez nástrahy, strachy, prehry i víťazstvá… Tuší, že v živote sa “hrá” o všetko. Popri hlavnom hrdinovi sa vynárajú postavy, v ktorých sa sem tam môžeme nájsť aj my sami.

Autorovi Jurajovi Vojtášovi sa podarilo majstrovským spôsobom preniesť nejedného čitateľa do imaginárneho sveta bez toho, aby mu zobral kontakt s realitou. To, čo zažívajú otcovia, mamy, synovia a dcéry v bežnom svete, vložil do príbehu neskutočnej fantázie. No nie preto, aby nás iba pobavil, či pomohol aspoň na chvíľu zabudnúť na skutočnosť. Čitateľ čoskoro zistí, že mu spisovateľ ponúka vo fantázii krídla, aby mu s ľahkosťou a nadhľadom pomohol vidieť to, čo je v skutočnom živote zahalené hmlou alebo temnotou. Akosi ľahšie môže objaviť to, čo v skutočnom živote pomáha človeku nestratiť svoju tvár, alebo ju znovu nadobudnúť… kto je na jeho strane a kto sa tak iba tvári. Nenásilne nás povzbudzuje, aby sme sa o svojich postrehoch a vnímaniach podelili s tými, ktorým dôverujeme, aby sme z príbehu získali viac, ako dokážeme iba sami.

Napriek dĺžke príbehu a niektorých detailných opisoch má celý dej svoju gradáciu i napätie. Dokonca by sa dalo povedať, že každá zo 4 kníh má akoby ucelené posolstvo s malým pozvaním nezastaviť sa a ísť ďalej.

D.V. sdb

 1. kniha Odvážne srdce

Strhujúci príbeh chlapca z divočiny, ktorý zachraňuje mladú šľachtičnú Caru z moci hrozného draka. Približuje zrod mladého hrdinu a boj otca, ktorý túži získať späť synovo srdce.

V divočine obývanej smrtiacimi netvormi má Willov otec ako jediný moc zastaviť ich. Ukrýva pred synom hrozné tajomstvo, preto ho odmieta zasvätiť do boja. Cara nesie temné bremeno. Je sľúbená najvyššiemu z netvorov, čiernemu drakovi, ktorý ju unesie. Will sa vydáva zachrániť ju. V dračom sídle musí mladý hrdina čeliť najtvrdšej skúške svojho života: svojim darom a minulosti. Drak mu dá ponuku, o akej sa mu ani nesnívalo.

Podarí sa Willovi odolať mocnému drakovi a zachrániť Caru?

2. kniha: Kráľ bez Trónu

Kráľ bez trónu je pokračovaním knihy Odvážne srdce. Juraj Vojtáš v nej prostredníctvom príbehu popisuje to, ako mladí môžu objavovať vlastné talenty, dary, vytvoriť si priestor na ticho a ako sa zapojiť do spoločného…

3. kniha: Darca Života

Tretie pokračovanie známej knihy Odvážne srdce privedie čitateľa do mesta Fornem, ktoré sa nachádza v obkľúčení nepriateľskej armády. Willova mama v snahe zachrániť syna takmer podľahne dávnemu zraneniu. Pomôcť jej dokážu len…

4. kniha: Jazdci Nebies

Veľkolepé vyvrcholenie série Odvážne srdce sa začína na búrlivých vlnách divokého oceánu. Will s Carou a Millianom cezeň utekajú pred krutým cisárom. Podarí sa Willovi s priateľmi uniknúť a prekročiť Veľkú vlnu, ktorú doteraz…

Celodenná farská adorácia 23.9. (aj online)

Vo štvrtok 23.9. bude celodenná farská adorácia.

Začiatok je o 8:00 a záver o 20:00. Bude vysielaná aj online – na tomto mieste sa prekliknete na priamy prenos.

Kto môže, nech príde osobne – lebo aj Ježiš je prítomný hmotným a reálnym spôsobom na konkrétnom mieste. Ak sme však obmedzený svojimi povinnosťami a možnosťami, vhodné je využiť aj tento “online spôsob” (prenos cez Youtube).

Počas svätých omší o 12:00 a 18:30 bude adorácia prerušená.

Význam celodennej farskej adorácie. Vrámci našej (Spišskej) diecézy sú zapojené všetky farnosti tak, aby sa každý deň na jej území vzdávala úcta Ježišovi, ktorý sa nám daroval v Eucharistii. V čase adorácie sa farnosť zjednocuje v modlitbe a v úcte pred Eucharistickým Ježišom. Farnosť ako spoločenstvo spoločenstiev a rodina rodín vzdáva vďaky, odprosuje a prosí za jednotlivých členov našej farnosti i diecézy, ktorú tvorí s ostatnými farnosťami. Svojim postojom klaňania sa, otvárame svoje srdce i vzťahy pre pôsobenie Boha v našich životoch. Ide o veľmi pekný spôsob, akým môžeme prispieť pre ozdravovanie a posilnenie celej Cirkvi.

Adorácia (klaňanie sa) je hlavným úkonom čnosti nábožnosti. Klaňať sa Bohu znamená uznávať ho za Boha, Stvoriteľa a Spasiteľa, za Pána a vládcu nad všetkým, čo jestvuje, za nekonečnú a milosrdnú lásku: „Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť“ (Lk 4, 8), hovorí Ježiš, citujúc Deuteronómium. (KKC 2096)

Klaňanie sa (adorácia) je základným postojom človeka, ktorý sa uznáva za tvora pred svojím Stvoriteľom. Oslavuje veľkosť Pána, ktorý nás stvoril, a všemohúcnosť Spasiteľa, ktorý nás oslobodzuje od zla. Adorácia je hlbokým sklonením sa ducha pred „kráľom slávy“ (Ž 24, 9-10) a úctivým mlčaním pred Bohom, ktorý „je vždy… väčší [ako my]“. Klaňanie sa trojsvätému a nanajvýš láskyhodnému Bohu nás napĺňa pokorou a dodáva našim prosbám dôveru. (KKC 2628)

Svedectvo o Eucharistii: Prečo Fulton Sheen každý deň zotrvával hodinu v adorácii?
https://modlitba.sk/?p=15801 )

Hviezdy zhasínajú, no nie všetky… milí starí rodičia.

Budúcu nedeľu ( 4.júlovú ) je Deň seniorov a starých rodičov. V poslednom čase zomrelo viac známych osobností – hercov. Iba pár dní späť to boli Milan Lasica zo slovenskej scény, František Nedvěd z českej a z ruskej Peter Mamonov (R.I.P.). Toho posledného možno podľa mena na Slovensku veľmi nepoznáme, ale film Ostrov už skôr resp. by sme mali poznať, alebo si aspoň pozrieť. Pre mladých i pre starších téma pokánia je dôležitá, lebo pomáha včas nadobudnúť poklad, ktorý nič neniční – ani smrť.

Tu je pár slov nášho spomínaného herca, ktorý stvárnil “otca Anatolija” – hlavného hrdinu filmu:

Keď sme natáčali film „Ostrov“, musel som ležať v rakve. To je vám strašná vec.
Štyri steny a poklop.
Nie je tam evanjelium, ikony, no prosto nič.
S čím tu ležím? Čo som zhromaždil?
Naučil som sa tisíc nepotrebných vecí.
Viem písať, viem riadiť auto, viem používať to a ono.
Odpustiť – neviem,
nerozčuľovať sa – neviem,
dávať bez ľútosti – neviem.
Neviem odpustiť.
Neviem milovať.
Neviem sa obetovať.
Neviem všetko, čo vo Večnosti budem potrebovať.
A v rakve nie sú žiadne vrecká.
S tým, čo si zhromaždil vo svojej duši,
s tým aj budeš ležať.

( Peter Mamonov *14.4.1951 †15.7.2021)

Milí naši seniori i starí rodičia, buďte našimi múdrymi starcami a starenkami, ktorých život oslovuje, povzbudzuje i usvedčuje. Na vás najlepšie vidieť, ako sa čistí diamant pravdy, lásky a dobra…

Ďakujeme.

image.png

Aké potvrdenia treba na letný tábor? Aktualizované.

Kontaktujú nás rodičia s otázkami na tému Covid opatrení počas našich letných podujatí. V týchto dňoch vyšla nová, aktualizovaná vyhláška ktorá upresňuje túto problematiku. Vyplýva z nej pre nás toto:

Pre účasť na akomkoľvek tábore je nutné predložiť:

 1. potvrdenie o bezinfekčnosti podpísané v deň podujatia
 2. potvrdenie od lekára o spôsobilosti absolvovať letný tábor
 3. Všetci účastníci starší ako 12 rokov musia priniesť negatívny PCR test (vytlačené na papieri, SMS nestačí), alebo potvrdenie o očkovaní, alebo lekárske potvrdenie o prekonaní Covidu pred menej ako 180 dňami. Tu je zmena, ktorá platí od pondelka 26.7. Doteraz museli mať PCR testy účastníci od 10 rokov, mladší nie. Teraz test nepotrebujú deti do 12 rokov. PCR test hradí poisťovňa a to aj opakovane (pri účasti na viacerých táboroch). Všetky deti okrem toho potrebujú priniesť už spomínané prehlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenie od lekára.

Spomínaná vyhláška v § 7 hovorí:
(1) Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
a) osoba je najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) osoba je najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
c) osoba je najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od
prekonania ochorenia COVID-19, alebo
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
e) ide o osobu do 12 rokov veku.

 • Konzílium odborníkov pri tvorbe vyhlášky vychádza z minuloročnej vyhlášky, ktorá obsahuje aj potvrdenie o bezinfekčnosti pre dieťa (predloha na stiahnutie TU) aj pre dospelých účastníkov – animátorov (predloha na stiahnutie TU) a potvrdenie od lekára pre dieťa (predloha na stiahnutie TU). Táto požiadavka vychádza z vyhlášky 526/2007 o zotavovacích podujatiach, ktorá sa nemení, preto v čase pandémie tieto potvrdenia od účastníkov táborov budeme vyžadovať.
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti má byť najviac 1 deň staré – v prípade denného tábora odporúčame zvoliť prístup ako mali v škole = stačí jedno potvrdenie o bezinfekčnosti, ak dieťa nevymešká 3 dni za sebou.
 • Potvrdenie od lekára sa týka zdrav. stavu dieťaťa do 18 rokov vo všeobecnosti (schopnosť absolvovať tábor, brané lieky, ochorenia, ktoré by vedúci mali poznať pred nástupom dieťaťa do tábora) a nesmie byť staršie ako 30 dní. Pre personál, animátorov a organizátorov toto potvrdenie zatiaľ netreba. Ak by to bolo dajakým novým nariadením zmenené, budeme o tom informovať.

Pobytové tábory – riadime sa vyhláškou k táborom, nakoľko patria medzi hromadné podujatia trvajúce dlhšie, ako 48 hodín. Pre všetkých účastníkov (deti, organizátori, personál) je potrebné sa preukázať platným PCR testom, nie starším ako 72 hodín, alebo mať potvrdenie o očkovaní, alebo o prekonanom Covide v posledných 180 dňoch. Pravidla pre platnosť očkovania sú uvedené vyššie.

Denné/prímestské tábory sú jednodňové hromadné podujatia (trvanie do 48 hodín). Všetci účastníci (deti aj animátori) sa musia priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti (je na stiahnutie vyššie). Pôvodne bol vyžadovaný aj antigénový test. Podľa najnovšieho upresnenia z hygieny, ak sa nezhorší epidemiologická situácia, tak u nás nateraz nie je vyžadovaný nijaký test.

Ak počty účastníkov neprekročia limit podľa Covid automatu, nemusia sa nahlasovať na hygienu a platia pre ne povinnosti na hromadné podujatia. Musíme teda zabezpečiť tieto opatrenia:

a) u hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,

b) prekryté horné dýchacie cesty pri vstupe aj počas hromadného podujatia,

c) organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u (zelená v Covid automate),

d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,

e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na dezinfekciu rúk

g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

h) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami: 1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, 2. zákaz podávania rúk,

i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre: 1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti, 2. partnerov, 3. osoby vykonávajúce športovú činnosť, 4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, 5. osoby usadené v hľadisku podujatia, 6. osoby školiace voči osobám školeným, 7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

j) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

k) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Linky:

Hromadné podujatia:

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_HP_14-6-2021.pdfhttps://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_HP_14-6-2021.pdf

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_216.pdf

Mapa Slovensko – COVID automat: https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/

Zisti ako je na tom tvoj región, stručné informácie k nemu: https://automat.gov.sk/

Zotavovacie podujatia:

§25 zákona č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia:

355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia | Aktuálne znenie (zakonypreludi.sk)

Vyhláška č.526/2007 o zotavovacích podujatiach:

526/2007 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia (uvzsr.sk)

Brigáda na pokračovanie

Na prelome júna a júla sa podarilo namaľovať južnú a východnú stenu “orlovne”, poumývať okná a urobiť trochu poriadok vnútri. Severná stena je pripravená na maľovanie a západná časť na opravu… Srdečná vďaka všetkým, ktorí ste sa zapojili. Niektorých sme zachytili pri čine :-) Ak sa vám nepodarilo byť s nami, určite máte niečo vážne… Pripojiť sa však ešte bude dať. Dôležité je zaujímať sa a nenechať sa ponúkať. Pracujeme na priestoroch, ktoré majú slúžiť pre život našej farnosti. Prajeme vám, aby sa vám darilo mať spoluúčasť na všetko dobrom a krásnom, čo sa deje v Božej rodine na kúsku, na ktorom bývame a voláme ju farnosť. Ďakujeme za vaše modlitby, povzbudivé slovo a všetko, čo robíte pre spoločenstvo vo Veľkej. (Dominik Vinš sdb – správca farnosti)

Doplnenie táborovej ponuky

Prázdninovú ponuku nášho strediska dopĺňame o ponuku celoslovenského tábora mladých výtvarníkov Saleziánsky plenér 2021. Nech sa páči. :)