Púť farnosti do Sanktuária Božieho milosrdenstva

V sobotu 4. mája organizovalo Rádio LUMEN svoju 17. rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Do areálu sanktuária prišlo viac ako 13-tisíc pútnikov.

Medzi pútnikmi sme boli aj my z farnosti Poprad-Veľká. Mali sme skvelú organizátorku s mladíckym elánom. Pani Šelengová už tradične organizuje túto púť s veľkou láskou. Objednala poschodový autobus (pre viac ako 55 účastníkov), zabezpečila prihlasovanie, poistenie pútnikov, rozdala informácie, rozdelila úlohy v tíme a išlo sa :-) Napriek tomu, že sme vyštartovali už o 4:00, atmosféra spoločenstva bola veselá i zbožná.

Cieľom púte je načerpať Božie milosti a milosrdenstvo… Stihli sme si pozrieť areál Sanktuária Božieho milosrdenstva, ale aj neďaleké Sanktuárium Jána Pavla II.. Tento svätý pápež – veľmi blízky slovenskému ľudu nás povzbudzuje svojim životom i slovom k dôvere v Božie milosrdenstvo i v blízku a účinnú pomoc Panny Márie.

Na púti sme mohli vnímať silu spoločenstva, ktoré sa spolu modlí, vzýva Božie milosrdenstvo i pomoc Panny Márie, prináša úmysly svojej farnosti i vlastné pred Pána a v pokojnej atmosfére delenia sa o radosť i pochúťky z domácej kuchyne, buduje rodinu. Dúfame, že sme dobre využili čas na modlitbu i obetovanie námah (pokánie), aby Pán mohol konať čoraz viac v nás i cez nás.

Slávnostnú sv. omšu s kázňou mal diecézny biskup Spišskej diecézy Mons. František Trstenský. V homílii veriacich vyzval, aby správne prežili rok modlitby, ktorý predchádza jubilejnému roku 2025. Vhodným môže byť predsavzatie čítať denne Sväté písmo. Ježiš nám chce povedať, keď prídu ťažkosti, keď prídu chvíle skúšky, pokušenia. Keď hovoríme: Pane, čo mám robiť? Pane, pomôž mi! Veď mi nejako poraď! Ježiš nám poradil, vezmi písmo. Ty sa spoľahni na Božie slovo! Ty sa vtedy spoľahni na Pána Boha. Nehľadaj iné veci. Spoľahni sa na Božiu prítomnosť. A prečo to mám robiť? Veď ja som to urobil. Keď som bol vystavený pokúšaniu diabla, citoval som, zobral som Božie slovo. To bolo mojou zbraňou.“

Otec biskup nás pútnikov povzbudil, aby sme ako emauzskí učeníci, po návrate domov (do nášho Jeruzalema) povedali, že sme stretli Ježiša – živého – v slove, v Eucharistii a v spoločenstve… Ježiš je skutočne prítomný medzi nami – ako Zmrtvýchvstalý – víťaz nad každou zlobou a hriechom.