29. nedeľa v cezročnom období (17.10.2021)

Pondelok18.10.Sv. Lukáša, evanjelistuSviatok
Utorok19.10.Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov a ich spoločníkov, Sv. Pavla od Kríža, kňazaĽub. spomienky
Streda20.10.Féria
Štvrtok21.10.Féria
Piatok22.10.Sv. Jána Pavla II., pápežaĽub. spomienka
Sobota23.10.Panny Márie v sobotu; Sv. Jána Kapistránskeho, kňazaĽub. spomienky
Nedeľa24.10.30. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
·        Dnes (17.10.) začala synoda po celom svete o synodalite Cirkvi na úrovni diecéz. Téma znie: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“. Pozvanie pochopiť a žiť v štýle „kráčať spolu“ je pre každého z nás, pozvánku a aktualizácie si môžeme nájsť na stránke o synode: www.synoda.sk  
 
·        V sobotu 23.10. prijmú naši birmovanci sviatosť birmovania. Prosíme o modlitby, aby účinne prijali dary Ducha Svätého a naďalej ich rozvíjali v službe bratom a sestrám v spoločenstve Cirkvi. Lístočky s ich menami si môžete zobrať spred oltára domov a najmä v tomto čase prípravy ich sprevádzať modlitbou každý deň.
 
·         V októbri sa v kostole modlievame ruženec každý deň o 18:00. Povzbudzujeme vás, aby ste sa pridali a zapísali vzadu do zoznamu na nástenke.
 
·        Budúcu nedeľu (24.10.) je misijná nedeľa i zbierka na misie. Na Slovensku je zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté suchom. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
 
·        Ikonu Panny Márie Matky Eucharistie a texty na októbrovú pobožnosť si môžete zobrať zo stolíka pri vstupe do kostola, podobne aj misijný časopis.
 
·        Budúcu nedeľu 24.10. bude o 15:00 v kostole duchovná obnova farnosti pre manželov i všetkých dospelých. Program duchovnej obnovy pozostáva z katechézy Roku rodiny, priestoru na zamyslenie, adorácie a tiež bude možnosť prijať sviatosť zmierenia. Na záver o 16:30 bude eucharistické požehnanie.  Aby sme mohli pripraviť materiály, prosíme o prihlásenie na našej stránke cez formulár, ktorý sa nachádza na konci – tam, kde sa prihlasuje na sv. omše. Ak sa nemôžete zúčastniť, pošlite mail na adresu: fara.poprad-velka@saleziani.sk, aby sme vám mohli poslať materiály a link na sledovanie obnovy.
 
·        Úmysly na sv. omše na december sú už obsadené.
 
·        Sv. omše na budúci týždeň zostávajú v súčasnom režime:
 Pre plne zaočkovaných budú sv. omše – bez obmedzenej kapacity:
cez týždeň o 18:30 okrem soboty  a v nedeľu o 9:30, 11:00 a 18:30 (povinnosť očkovania sa nevzťahuje na deti do 12 rokov). Bude však potrebné zapísať sa pri vchode do kostola, alebo sa prihlásiť cez našu webovú stránku.
Sv. omše pre nezaočkovaných – sú s obmedzenou kapacitou vo vnútri kostola do 20 ľudí: – preto prosíme, aby ste v nedele nechali priestor predovšetkým pre tých, ktorí nie sú zaočkovaní.
Od utorka do piatku budú o 12:00 (sv.omša v sobotu o 12:00 nie je), – na tieto sv. omše sa treba zapísať pri vstupe do kostola.
Na sv. omše sobotu o 18:30 a v nedeľu o 7:00 a 8:00 – bude tiež možnosť prihlásiť sa cez našu stránku salezianipoprad.sk v časti sväté omše, alebo sa priamo zapísať pri vstupe do kostola.
Povzbudzujeme vás, aby ste využili pre ľahšiu organizáciu prihlasovanie sa cez našu webovú stránku. Pre zjednodušenie stačí, ak sa za rodinu resp. spoločnú domácnosť registruje jeden člen + počet osôb, s ktorými sa zúčastní na sv. omši. Pozor na údaje, aby sa ku konkrétnemu menu zadával ten istý mail a telefónne číslo bez chyby (pri chybe vznikne problém a registrácia sa nedokončí).
Sv. omše v nedele o 9:30 sú vysielané na našom
Youtube kanáli: Saleziáni Poprad.
Ďakujeme, za vzájomnú ohľaduplnosť a za pomoc pri dezinfekcii lavíc po sv. omšiach.