Duchovná obnova: povolanie, obrátenie.

… zmena… v priebehu pár hodín.

Milí farníci, manželia, rodiny, starší i mladší Boží synovia a dcéry. Dnes (25.1.) končí týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. To znamená, mali by sme byť jednotnejší a malo by sa nám viac vyjasniť, čo zanechať a čo robiť. Môže byť, že práve preto máme akosi viac nepokoja a pokušení, ak sme niečo zanedbali, alebo nestihli, možno sme nechali svoj život otvorený pre niečo, čo ho kazí.

Z tohto dôvodu Vás pozývam vrátiť sa k nedeľnému Božiemu slovu, ktoré nám ponúka niečo prijať a niečo zanechať. Ježiš si praje, aby sme žili slobodnejší a pokojnejší život. O toľké veci sa bojíme a staráme zbytočne, no mali by sme ich v modlitbe zverovať Bohu – lebo na to sami nemáme… a toľké veci by sme mali robiť, ale z nejakého dôvodu sme ich nerobili – lebo sme siahli po príťažlivejších ponukách, alebo… Nie je Boh mocný a nepozýva nás náhodou na najlepšiu cestu životom, aká pre nás existuje?

Poďme sa pozrieť na nedeľné evanjelium (Mk 1 ,14-20):

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

Pozývam Vás, aby sme si prečítali a pouvažovali nad komentárom tohto evanjelia. Neponáhľajme sa, máme čas, lebo si ho vieme urobiť pre to, čo je pre nás dôležité – pre stretnutie s Tým, ktorý je dôležitý. Chce s nami komunikovať:

Komentár k evanjeliu

O tom, že sa to netýka iba niekoho je aj toto svedectvo

Nezabudnime, že Boh cez úprimnú ľútosť očisťuje srdce, cez úprimnú snahu o nápravu dáva svetlo a silu, požehnáva naše kroky a vedie nás životom.

P.S.: Tento týždeň končí slávnosťou Dona Bosca – nezabudnime na tohto silného orodovníka.