6. Veľkonočná nedeľa

Pondelok10.5.Féria
Utorok11.5.Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučeniceĽub. spomienka
Streda12.5.Sv. Nerea a Achila, mučeníkov alebo sv. Pankráca , mučeníkaĽub. spomienky
Štvrtok13.5.Nanebovstúpenie PánaSlávnosť
Piatok14.5.Sv. Mateja, apoštolaSviatok
Sobota15.5.Panny MárieĽub. spomienka
Nedeľa16.5.7. Veľkonočná nedeľaSlávnosť
  • Dnes (9.5.) je sv. omša a stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30.
  • Nezabudnime na naše mamy, ktoré majú dnes sviatok. Nech ich Pán požehnáva a napĺňa radosťou.
  • Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú ráno o 7:00, o 12:00, o 17:00 a o 18:30 (Prihlasovanie je iba na 18:30)
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
  • Intencie na júl, budeme zapisovať v utorok 11.5. medzi 15:00 – 17:00. (V máji sme našli zopár chýb v zapisovaní intencií, prosíme, aby ste si pozreli vo výveske, či je váš úmysel správne zapísaný – pri nezrovnalostiach prosíme, aby ste nás informovali.)
  • Celodenná farská adorácia je 11.5. v utorok. Začne vyložením sviatosti o 8:00 a bude trvať do 18:00. S tým, že sa preruší o 12:00 v čase sv. omše. Prosíme farníkov, aby sa zapísali na jednotlivé hodiny a pomohli zabezpečiť prítomnosť počas celého dňa. Prihlasovanie na adoráciu môžete urobiť cez formulár, kde sa prihlasuje na sv. omše. Úmysel je za obnovenie života rodín a farností v našej diecéze.
  • Sväté omše vo farskom kostole v Poprade Veľkej budú tak ako v uplynulý týždeň. S tým, že tých, ktorí sa prihlasujú na večernú sv. omšu pozývame aj na ruženec o 18:00, ktorý sa budeme modliť so Svätým Otcom a celou Cirkvou za ukončenie pandémie. (Prihlasovanie je na našej stránke salezianipoprad.sk, Na sv. omše o 12:00 a v nedeľu o 8:00 sa netreba hlásiť, ale pri vstupe do kostola si zoberiete lístok, aby ste vedeli, či je ešte voľné miesto. Deti do 10 rokov sa do počtu nerátajú.).
  • Spovedáme pri všetkých sv. omšiach, okrem pondelka.