Predstavenie animátorov z oratka

Gabika má zo Svätého písma najradšej Žalm 23, ktorý jej pripomína, že aj keď sa stratí, Pán je jej pastier, vedie ju po správnych chodníkoch a nenechá ju zablúdiť. Každý deň si pripomína svoju obľúbenú myšlienku, ktorá znie buď sám sebou. Čo robí Gabiku naozaj šťastnou? Hoci len chvíľka v oratku. Každú chvíľu, ktorú tam môže stráviť si neskutočne váži. Tiež ju robia šťastnou jej stretká, priatelia, zážitky, príroda, rodina, fotenie a rôzne maličkosti, ktoré sú krásne a nie samozrejmé. Animátorstvo je pre ňu životný štýl, bez ktorého si už nevie život ani predstaviť. Saleziáni jej úplne zmenili život už ako malej a je im za to neskutočne vďačná. Jej motiváciou je možnosť odovzdať ďalej, čo ju naučili. V mladšej generácii vidí seba kedysi, čo ju ešte viac motivuje sa im venovať a ukázať im cestu viery.

Zuzku zas motivuje, že môže viesť deti po ich ceste, učiť sa spolu s nimi nové veci a hlavne byť tu pre nich. Myšlienkou, ktorá ju sprevádza je táto – Zmyslom života je nechať sa milovať Bohom a túto lásku dávať ďalej. Lebo Boh vo svojej veľkej láske neprestajne vyslovuje tvoje meno. A s láskou súvisí aj jej úprimná radosť. Šťastnou ju robia hoci aj malé veci, ak sú robené s láskou. A jej obľúbený verš z Biblie? “Kto si dáva pozor na ústa je strážcom vlastného života.” (Prís 13,3) Pretože je správne, keď nehovoríme veľa, nie všetko je dobré povedať. Prípadne vôbec – počas silencia. To, čo povieme sa nedá vziať späť.

Jakubov obľúbený verš – Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. (Ž 127,1) Ktorý má rád, pretože nám Boh hovorí, že si nemusíme robiť starosti, ak ho budeme milovať o všetko sa postará. Ako svoju motiváciu byť animátorom vidí možnosť rozdávať druhým ľuďom radosť. S jeho prácou ako animátorom súvisí aj to, čo ho robí úprimne šťastným – samotné dobrovoľníctvo. Myšlienka, ktorou sa riadi počas svojich dní je Pán sa stará. A na to sa môžeme spoľahnúť naozaj všetci.Ester nemá jeden najobľúbenejší verš, ale rovno dva, ktoré ju veľmi oslovujú a vedú na ceste viery. “Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a to všetko vám bude pridané.” (Mt 6,33) “Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce” (Ž 37,4) Má ich v obľube pretože sú prísľubom toho, že ak sa odovzdáva Bohu, ten bude premieňať jej srdiečko. Vtedy môže byť naozaj šťastná, no nielen ona, ale všetci. Nemá dokonca ani obľúbené motto, ale najviac ju asi poháňa myšlienka, že nie my sme si prví vyvolili Jeho, ale On nás. Sme kresťania nie z vlastnej vôle ale z Jeho. Nie sme teda o nič lepší ako neveriaci, ale máme jeho nádej a otvárame sa Jeho láske a odpusteniu. A on tak môže prebývať v nás. A to je krásne. Do animátorstva ju motivuje, prekvapivo, don Bosco. Veľmi sa jej páči jeho charizma a spolupráca s Bohom, Pannou Máriou a dávanie vlastného príkladu. Je to ťažké, ale nie myslí si, že nie je dobrá animátorka. No bola by veľmi šťastná, ak by aspoň jedno dieťa pocítilo lásku, ktorá sa v tejto službe ukrýva. Úprimne šťastnou ju robí, keď niekomu pomôže a máme z toho obaja radosť.

Saška sa vo svojom živote riadi hláškou z rozprávky Hľadá sa Nemo – Keep swiiming, o ktorej si myslí, že nám dáva nádej v ťažkých časoch. Častokrát rýchlo vzdáme veci a zapustíme korene. Mali by sme však urobiť pravý opak. Nechajme sa unášať prúdom. Ježiš najlepšie vie čo potrebujeme. Jeho načasovanie je dokonalé. To najlepšie príde v ten najneočakávanejší okamih. Nechajme sa viesť Ježišom a len plávajme. Nevzdávajme nič. Odovzdajme to do jeho rúk. Jej obľúbeným veršom zo Svätého písma je z 1. listu Korinťanom. “Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.” (1 Kor 10,13) Je jej najobľúbenejším, pretože tento výrok z Biblie nám hovorí, že Boh nám dáva len tie skúšky, ktoré vie ze zvládneme. Nikdy nám nedá to, čo by sme nezvládli. Boh dáva najťažšie skúšky svojim najlepším bojovníkom. Motiváciu v animátorstve nachádza vo viacerých veciach. Medzi tie hlavné určite patrí radosť detí. Keď vidí, ako sa dokážu tešiť z úplnej maličkosti. Deti ju vždy dokážu veľmi namotivovať, potešiť alebo milo prekvapiť. Keď videla ako išiel jeden chlapec s radosťou na spoveď, aby mohol prijať Ježiša, vtedy si uvedomila, že to, čo robíme má naozaj veľkú cenu. Niekedy sa to ani nezdá a iba malé gesto dokáže konať veľké zázraky. Vždy sa veľmi teším z úplných maličkostí, medzi ktoré určite patrí dobrý čaj, západy slnka alebo zvuk dažďa. Najviac sa teším, keď pripravujeme tábor a vidím každým dňom ako sa deti tešia a zabávajú.