Zahrejme ľudí na najchladnejšom mieste na Zemi

Ahojte priatelia, 

opäť tu máme možnosť podporiť misijné dielo vďaka projektu Tehlička. Tohtoročným zámerom je pomôcť dielu v Jakutsku. Dom v Aldane, ktorý bol počiatkom misijnej činnosti v Jakutsku, je v havarijnom stave a nutne potrebuje rekonštrukciu. Aby mohol byť miestom, kde mladí môžu stretnúť Don Bosca.

Najviac je potrebná vaša láska, či už vo forme modlitby alebo zhmotnená vo forme finančnej pomoci. Na stránke https://www.tehlicka.sk/ v sekcii „Spoznajme“ si môžete nájsť veľa zaujímavostí o Jakutsku a v sekcii „Pomôžme“ nájdete zopár nápadov ako za zapojiť. Zbierku je možné sledovať aj na sociálnych sieťach SAVIO.

Zbierku môžete podporiť darovaním online, zdieľaním výzvy na sociálnych sieťach alebo vytvorením vlastnej výzvy na jej podporu. Okrem toho je možné prispieť vkladom či prevodom finančného daru na číslo účtu IBAN: SK6911000000002620852641, variabilný symbol 2103035001.

Verejná zbierka potrvá od 17. februára 2021 do 14. apríla 2021. Avšak je možné ju finančne podporiť do 31. októbra 2021.

Za každú podporu ďakujeme.