Pôstne predstavovanie animátorov

Kreslený Roman, ktorý nás sprevádza na našich sociálnych sieťach, pozýva všetkých na cestu spoznávania dobra a lásky, ktorú si (aj v tejto situácii) všímajú naši animátori.

Prečo sa chce Roman s nami vydať na túto cestu? Jeho snom bolo prežiť práve začínajúci pôst spolu s našimi animátormi, ale aj ostatnými zo saleziánskej rodiny. Preto vymyslel spôsob, ako na to počas momentálnej situácie.

Už nasledujúce dni budete mať možnosť lepšie spoznať radosti a motivácie našich animátorov, ktorí si uvedomujú, že “k svätosti je potrebné mať trvalú a umiernenú radosť, verné plnenie si stavovských povinností a povinností voči Bohu a svedeckú a apoštolskú prítomnosť medzi druhými.” A presne to vám chceme teraz dopriať.