4. pôstna nedeľa

 • Liturgický týždeň:
 Pondelok 28.3. — Féria
 Utorok 29.3. — Féria
 Streda 30.3. — Féria
 Štvrtok 31.3. — Féria
 Piatok 1.4. 1.piatok v mesiaci Féria
 Sobota 2.4. 1. sobota v mesiaci, Sv. Františka z Paoly, pustovník Féria
 Nedeľa 3.4.5. pôstna nedeľa Slávnosť
 • Modlitba za pokoj a mier.

Každý deň okrem piatka sa modlievame ruženec v kostole o 18:00 za mier vo svete a koniec vojny na Ukrajine. Krížové cesty sa modlievame v piatok o 17:50 a v nedeľu 14:00. Dnes (27.4.) bude krížová cesta vonku; pôjdeme von na „Turničku“, stretneme sa o 14:30 pri kostole. Srdečne všetkých pozývame.

 • Zbierky na Ukrajinu.

Ďakujeme za vašu štedrosť v hmotnej zbierke pre ukrajinské rodiny v uplynulý týždeň. Nech vám Pán vašu veľkodušnosť odmení.

– Tento týždeň od pondelka do stredy pokračujeme v koordinovanej hmotnej zbierke. Zbierame tieto konkrétne veci: deky, sprchovacie gély a hotové jedlá v konzervách; od pondelka do stredy medzi 18:00 – 18:30 v orlovni. Veci, môžete priniesť aj do oratória na Juhu v čase od 15:00-19:00. Viac v článku na našom webe.

Budúcu nedeľu (3.4.) bude po svätých omšiach zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.

 • Prvopiatkový týždeň.

Vrámci prvopiatkového týždňa spovedáme v stredu, štvrtok, piatok už od 17:30. V 1. piatok je sv. omša aj o 7:00 a v sobotu o 7:30 s Fatimskou pobožnosťou.

 • Duchovná obnova.

Budúcu nedeľu 3.4. bude duchovná obnova farnosti. Zastavíme sa pri ďalšej téme roku rodiny (Vychovávať deti: povolanie, výzva, radosť). Začnemekrížovou cestou o 14:00, po nej bude príhovor a tichá adorácia. Vrámci duchovnej obnovy bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

 • Záloha na púť do Ríma.

Drahí pútnici, ktorí ste sa prihlásili na púť našej farnosti do Ríma. Na základe predbežnej dohody s p. Dr. Hromjákom vám oznamujeme, že je potrebné zaplatiť zálohu 200 eur do konca marca (31.3.2022), ktorá bude sčasti použitá na rezerváciu ubytovania. Sumu môžete poukázať najlepšie na farský účet: IBAN SK36 0900 0000 0000 9327 6398, prosíme nezabudnúť na V.S.: 18062022, Možnosť je aj v hotovosti na farskom úrade v čase úradných hodín.

 • Milodary na kostol a zbierky farnosti cez platobný terminál.

Vo vchode do kostola je nová možnosť prispieť na potreby farnosti a kostola cez platobný terminál. Potrebné je zvoliť hodnotu a priložiť platobnú kartu v hornej časti terminálu. Budúcu nedeľu (3.4.) bude možnosť cez terminál podporiť vyhlásenú zbierku.

—-  Rôzne —

 • Synoda o synodalite Cirkvi. Článok k tejto téme nájdete aj so závermi z predošlých tém na našej stránke salezianipoprad.sk (TU). Modlime sa a hľadajme. Skúsme dať dokopy odpovede na otázky poslednej témy (tu si môžete stiahnuť).
 • Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť tu. Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu.  Alebo niečo z praxe z manželskej „dielne.
 • Aktuálne usmernenia z KBS vzhľadom na  slávenie svätých omši a bohoslužieb: V kostoloch zostáva v platnosti nosenie respirátorov. Táto povinnosť však neplatí pre ženícha a nevestu pri sobáši. Viac tu.
 • Modlitba za život a mier: Modlitba dieťaťa za pokoj vo svete.  Deti sa modlia ruženec – do našej výzvy na modlitbu ruženca za pokoj a mier sa zapájajú farnosti, školy a rodiny na celom Slovensku. Stále je dôležitá modlitba detí, zapojte sa. V kostole sa modlievame ruženec každý večer o 18:00 a v piatok o 17:50 krížovú cestu. V nedeľu sa modlievame krížovú cestu o 14:00. Po nej je pôstna katechéza.
 • Pôstny vtip: Malý chlapec sa modlí: „Pane Ježišu, netráp sa nad tým, že sa nemôžeš dočkať, kedy sa polepším. Mne je dobre tak, ako som“.