Salezián hosťom v diskusii s p. prezidentkou

Salezián don Peter Jacko bol hosťom v diskusii s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Nezávislá občianska iniciatíva Zastavme ich bratia! usporiadala 21. marca na pôde Činohry SND diskusiu s názvom Láska, pravda, chlieb a soľ. Moderátorka diskusie Zuzana Wienk privítala prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú, publicistu Martina Milana Šimečku a vikára provinciála saleziánov dona Petra Jacka, ktorý koordinuje pomoc Ukrajincom za saleziánov na Slovensku.

Viac TU. Celú diskusiu je možné vidieť TU.