Deviatnik k Panne Márii Pomocnici

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici: Sen, ktorý podnecuje k snívaniu – Máriino tajomstvo.

Celá saleziánska rodina a ctitelia Panny Márie Pomocnice sa každý rok pripravujú na jej sviatok 24. mája modlitbou novény (15. – 23.5.). Tohtoročnou novénou s názvom Sen, ktorý podnecuje k snívaniu – Máriino tajomstvo nás prevedie hlavný predstavený kard. Ángel Fernández Artime. Jeho príhovory doplnia svedectvá členov saleziánskej rodiny a záverečná modlitba.

https://saleziani.sk/deviatnik-k-panne-marii-pomocnici-sen-ktory-podnecuje-k-snivaniu-mariino-tajomstvo