Oznamy 17.5.

  • Po sv. omši odchádzajú mladí na duchovnú obnovu. Môžeme na nich myslieť v modlitbe.
  • Budúcu nedeľu 26.5. o 11:00 bude v Oratku oslava Panny Márie Pomocnice. Začíname sv. omšou, po ktorej všetkých srdečne pozývame na guľáš a kofolu. Zároveň pozývame sa zapojiť do súťaže o najlepšiu tortu. Pre deti s rodičmi a mladých sú pripravené stanoviská. Viac info na plagáte.
  • V nedeľu 2.6. sa uskutoční dámske kino o 17:00 v Oratku. Srdečne sú pozvané všetky ženy.
  • Budúci týždeň bude sv. omša v piatok vo farskom kostole o 18:30.
  • Do pozornosti  dávame publikáciu Viera do vrecka s titulom „Nad hlavou“. Prináša tému kresťanského pohľadu na vesmír, vzťahu k človeku a jeho miesta v Božom stvorení. Príspevok je 2,5€.
  • K dispozícií k voľnému zobratiu je nové číslo Don Bosco Dnes. Nájdete v ňom článok o histórií saleziánskeho strediska na Miletičovej, ďalší diel preventívneho výchovného systému, pokračovanie digitálnej výchovy a mnoho ďalšieho zaujímavého.
  • Budúci týždeň upratuje skupina Ženy 1.