Entries by

Don Bosco Show už v nedeľu

Pri príležitosti sviatku zakladateľa saleziánskej spoločnosti si naši mladí z Veľkej a z Oratka na sídlisku Juh aj tento rok pripravili zaujímavý program. V tohtoročnej Don Bosco Show bude prvý salezián spolu s patrónom rehole sv. Františkom Salezským hľadať, či sa medzi dnešnými saleziánmi a ich zverencami náhodou nestratilo srdce. Spolu s nimi to môžete […]

Deviatnik k sv. Jánovi Boscovi – 5. deň

5. deň deviatnika – Don Bosco a ťažkosti Nie je zriedkavé počuť mladých ľudí, ako sa sťažujú na život a prejavujú nespokojnosť. Sú nespokojní s tým, ako vyzerajú; s tým, že ich nemánikto rád; s tým, že isté veci nedokážu; s tým, žedruhí niečo majú a im to chýba… V živote nemôžeme mať všetko tak, […]

Deviatnik k sv. Jánovi Boscovi – 4. deň

4. deň deviatnika – Don Bosco a horlivosť za spásu duší Staráme sa o všetko možné aj nemožné. Vo všetkom sa vyznáme, máme potrebu k všetkému savyjadriť, zamudrovať, všetko okomentovať. Veľaráz zbytočne aj o tom, čo ani nemôžeme ovplyvniť. A zabúdame na to najhlavnejšie — starať sao vlastnú dušu, o jej smerovanie do neba. Tátostarosť […]

Deviatnik k sv. Jánovi Boscovi – 2. deň

2. deň deviatnika – Don Bosco sa modlí Modlitba je pre duchovný život to isté ako kyslík pre biologický život. Mnoho ľudí sa nemodlíz jednoduchého dôvodu: nemajú čas, alebo modlitbu považujú za stratu času. V dnešnej dobe,zameranej na produktivitu a výsledky, sa môžezdať, že je to skutočne zbytočný čas. Modlitba nieje cieľ duchovného života, ale […]

Deviatnik k sv. Jánovi Boscovi – 1. deň

1. deň deviatnika (22. januára) – Don Bosco a pokora Dnešným dňom začíname modlitbovú prípravu na sviatok Jána Bosca, zakladateľa saleziánskej spoločnosti. Súčasťou deviatnika, ktorého autorom je don František Kubovič SDB, je krátky príbeh zo života dona Bosca a povzbudenie od pápeža Františka. Občas žijeme vo vedomí, že veľké množstvo informácií nám pomôže spoznať pravdu […]

Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 9. deň

9. deň deviatnika: NA SLOBODE BEZ SLOBODY, KRÁČAJÚC DOMOV K OTCOVI… Zo Svätého písma„Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.“ (Rim 8, 35 – 36) Podmienečne prepustenýDňa 10. marca […]

Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 8. deň

8. deň deviatnika: KŇAZ A SALEZIÁN AJ VO VÄZENÍ Zo Svätého písma„Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som […]

Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 7. deň

7. deň deviatnika: TRINÁSŤROČNÉ KRUTÉ VÄZENIE Zo Svätého písmaJežiš povedal: „Otče odpusť im…“ (Lk 23, 34) Odpustil prenasledovateľom a pokorne trpelVýkon trestu dona Titusa vo väzení v Leopoldove, v Ilave, na Mírove, v Jáchymove a vo Valdiciach možno charakterizovať ako odpustenie a pokorné utrpenie. Nikdy nehovoril zle o tých, ktorí mu ubližovali a pokorne, s […]

Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 6. deň

6. deň deviatnika: ZAISTENÝ, MUČENÝ A ODSÚDENÝ Zo Svätého písma„Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, […]