Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 6. deň

6. deň deviatnika: ZAISTENÝ, MUČENÝ A ODSÚDENÝ

Zo Svätého písma
„Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“ (Lk 21, 12-19)

Nevydarený pokus o prekročenie hraníc
Tretia výprava bola neúspešná. Rozliata rieka Morava a premočený terén zabránili prechodu. Pri návrate boli don Titus a väčšina členov výpravy zaistení. Potom bolo kruté vypočúvanie spojené s neľudským mučením. Don Titus bol po dlhej vyšetrovacej väzbe 22. 2. 1952 odsúdený na 25 rokov väzenia nepodmienečne.

Modlitba
Pane a Bože náš, utvrdzuj nás vo vernosti pravde a posilňuj našich prenasledovaných bratov a sestry, aby vytrvalo niesli svoj kríž po stopách tvojho Syna a vo všetkých protivenstvách smelo vyznávali svoju vieru. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia
V dejinách Cirkvi bolo veľa nespravodlivo odsúdených. Trpeli pre svoju vieru, príslušnosť k Cirkvi a pre obranu mravov. Trpeli hrdinsky, lebo im Pán Boh dával mimoriadnu milosť. Nespravodlivo odsúdení sa tak pripodobnili Pánu Ježišovi. Mnohí z nich dokonca vedeli hneď odpustiť a modlili sa za svojich prenasledovateľov.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana:

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.