Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 9. deň

9. deň deviatnika: NA SLOBODE BEZ SLOBODY, KRÁČAJÚC DOMOV K OTCOVI…

Zo Svätého písma
„Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.“ (Rim 8, 35 – 36)

Podmienečne prepustený
Dňa 10. marca 1964 bol don Titus s podlomeným zdravím podmienečne prepustený z väzenia vo Valdiciach. S bratom Štefanom, ktorý preňho prišiel, pricestovali do Vajnor. Don Titus býval u Štefana a nasledovali roky slobody bez slobody. Nemohol slúžiť verejne ani svätú omšu a musel nastúpiť do zamestnania ako robotník. Keď sa trochu zotavil, stretol sa s príbuznými a našiel si zamestnanie ako skladový robotník. Napriek tomu, že žil v neistote a strachu, u brata, kde býval, slúžil svätú omšu a stretával sa s ľuďmi. Pomáhal im ako mohol. Až v roku 1968 dostal súhlas na verejné sväté omše a vysluhovanie sviatostí. Pri príchode vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 sa veľmi zľakol, že sa bude musieť vrátiť do väzenia. O krátky čas nato po opakovaných infarktoch 8. januára 1969 zomiera a ako verný služobník odchádza do domu Otca. Zomiera ako 54-ročný na následky krutého zachádzania vo väzení a psychického nátlaku po prepustení z väzenia.

Modlitba
Dobrotivý Otče, stvoril si nás na svoj obraz a svojho Syna si vydal na smrť za nás; daj nám milosť bedliť a modliť sa v každom čase, aby sme mohli očistení od hriechov odísť z tohto sveta a radostne spočinúť v náručí tvojho milosrdenstva. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia
Mučenícka smrť je priame usmrtenie niekoho pre vieru v Ježiša Krista alebo pre obranu mravov. Novodobé dejiny totalitných režimov však poznajú aj mučenícku smrť, ktorá nenastáva usmrtením, ale je následkom mučenia a krutého zaobchádzania a zvyčajne nastáva po prepustení z väzenia, aby prenasledovatelia ostali „čistí“. BlahoslavenéhoTitusa Zemana prepustili s podlomeným zdravím. Zomrel predčasne. Až do konca ostal verný svojmu povolaniu.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana:

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.