Entries by

Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 9. deň

9. deň deviatnika: NA SLOBODE BEZ SLOBODY, KRÁČAJÚC DOMOV K OTCOVI… Zo Svätého písma„Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.“ (Rim 8, 35 – 36) Podmienečne prepustenýDňa 10. marca […]

Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 8. deň

8. deň deviatnika: KŇAZ A SALEZIÁN AJ VO VÄZENÍ Zo Svätého písma„Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som […]

Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 7. deň

7. deň deviatnika: TRINÁSŤROČNÉ KRUTÉ VÄZENIE Zo Svätého písmaJežiš povedal: „Otče odpusť im…“ (Lk 23, 34) Odpustil prenasledovateľom a pokorne trpelVýkon trestu dona Titusa vo väzení v Leopoldove, v Ilave, na Mírove, v Jáchymove a vo Valdiciach možno charakterizovať ako odpustenie a pokorné utrpenie. Nikdy nehovoril zle o tých, ktorí mu ubližovali a pokorne, s […]

Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 6. deň

6. deň deviatnika: ZAISTENÝ, MUČENÝ A ODSÚDENÝ Zo Svätého písma„Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, […]

Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 5. deň

5. deň deviatnika: PRENASLEDOVANIE CIRKVI A ZACHRAŇOVANIE POVOLANÍ Zo Svätého písma„Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“ (Mt 5, 11-12) Don Titus sa nebálZačalo sa to na […]

Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 4. deň

4. deň deviatnika: V SLUŽBE MLADÝM Zo Svätého písma„Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. A povedal im: […]

Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 3. deň

3. deň deviatnika: VYVOLENIE, PRÍPRAVA, ZASVÄTENIE A KŇAZSTVO Zo Svätého písma„Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.“ (Mt 9, 37 – […]

Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 2. deň

Pokračujeme ďalším dňom deviatnika, kde si priblížime cestu k povolaniu mladého Titusa. 2. deň deviatnika: PÁN VOLÁ… Zo Svätého písma„Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto […]

Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 1. deň

Dnešným dňom začíname prípravu na sviatok bl. Titusa Zemana modlitbou deviatnika k tomuto blahoslavenému. 1. deň deviatnika: KRESŤANSKÁ RODINA Zo Svätého písma„A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta […]