3. nedeľa v cezročnom období – Nedeľa Božieho slova

 Pondelok  23.1. — Feria
 Utorok  24.1. Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi Sviatok (u SDB)
 Streda  25.1. Obrátenie sv. Pavla, apoštola Sviatok
 Štvrtok  26.1. Sv. Timoteja a Títa, biskupov Spomienka
 Piatok  27.1. Sv. Angely Merici, panny Ľubov. spomienka
 Sobota  28.1. Sv. Tomáša Akvinského Spomienka
 Nedeľa  29.1. 4. nedeľa v cezročnom období   Slávnosť
 • Od stredy 18. do 25.1. máme týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Ekumenická bohoslužba bude, tak ako po iné roky, v nedeľu počas týždňa modlitieb za jednotu kresťanov – (dnes) 22. januára o 15. hodine v gréckokatolíckom chráme ( ktorý slávi 10. výročie posviacky). Srdečne sme pozvaní.
 • Deviatnik k donovi Boscovi začíname 22.1. (v túto nedeľu).
 • Budúcu nedeľu 29.1. pri sv. omšiach budeme prinášať obetné dary aj so záväzkom birmovancov, ktorí kandidáti na sviatosť birmovania prijímajú, aby ich príprava bola zmysluplná. Chceme povzbudiť všetkých veriacich vo farnosti, aby našich birmovancov, ich rodiny a animátorov skupín zahrnuli do svojich modlitieb.
 • Don Bosco Show. Mladí z Veľkej i oratória z Juhu pripravili oslavu dona Bosca svojim kultúrnym vystúpením na nedeľu 29.1. o 15:30. Počet miest v sále je limitovaný. Vstupenky na program sa budú dať získať on-line tak, ako sme sa prihlasovali na sv. omše. Prihlasovanie aj s návodom je v samostatnom článku na našom webe: https://salezianipoprad.sk/2023/01/18/rezervacia-miest-na-don-bosco-show/
 • Pri výstupe z kostola je pre vás pripravené nové číslo Don Bosco dnes, nech sa páči. Nájdete v ňom pekné podnety zo života saleziánskej rodiny aj pre vaše obohatenie.

To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti

 • Záväzok birmovanca. Tu je znenie záväzku – ktorý vyjadruje ochotu žiť dar viery a pripravovať sa na dary Ducha Svätého.
 • Nedeľa Božieho Slova – je veľmi vhodným časom pre obnovenie, alebo začiatok každodenného čítania Božieho Slova osobne, v rodine, či spoločenstva. Určite je veľmi správne mať tlačené Sväté Písmo, ak potrebujeme ticho bez mobilu. Pre prácu s Božím slovom sú však vhodné aj mobilné aplikácie: Zamyslenia+, alebo Lectio divina, alebo aj Sväté Písmo, či Biblia (YouVersion). Viera je z počutia a rastie poznávaním Božieho slova a životom podľa neho. O čom je vlastne nedeľa Božieho slova? – v tomto texte sa otvára jej bohatý zmysel.
 • Slávnosť dona Bosca. Svätá omša 31.1. bude o 17:00 vo farskom kostole. Príďte s nami osláviť tento pekný sviatok. Po sv. omši bude agapé – na farskom dvore.
 • Sviatok Sv. Františka Saleského pre saleziánsku rodinu je obzvlášť zaujímavý. Svätý otec pp. František napísal list k 400. výročiu smrti sv. Františka Saleského (28.12.2022): „Všetko patrí láske“ (TU si ho môžete prečítať).
 • Špeciálne pre mladých:
  • BIBLIQ – Neváhaj a čítaj Božie slovo. Registrácia pre tých, ktorí by chceli viac, prebieha do 1. februára alebo do naplnenia kapacity. Registračný formulár a všetky ďalšie dôležité informácie nájdeš v prílohe a na:  www.bibliq.online.
  • SMS – saleziánske miništrantské stretnutie, ktoré sa uskutoční v Žiline 24. – 26. februára. Tu je pozvánka – neváhajte sa ohláste sa. Je to super akcia :-)
 • Lektorský kurz a pár odporúčaní zo stretnutia 28.12. môžete nájsť v článku na našej stránke tu. Budeme radi, ak sa rady lektorov Božieho slova budú rozširovať, aby cez nich Pán mohol ohlasovať Božie Slovo. Zapísať sa na konkrétne sväté omše môžete v sakristii kostola.
 • Národný týždeň manželstva bude 13.-19.2.2023. Milí manželia, čo tak si niečo pripraviť niečo pre vzájomné povzbudenie, alebo aj pre iných manželov? Inšpiráciu môžete nájsť aj na stránkehttps://www.ntm.sk/ .
 • Oznam pre pútnikov do Svätej zeme. Dňa 17.2.2023 (piatok) nás chce navštíviť pán Vladimír Maštrla, riaditeľ Awertouru, aby sme si povedali organizačné pokyny k púti. Pozývame vás na sv. omšu (18:30) – po nej bude stretnutie v orlovni cca o 19:10.
 • Vtip: (Je lepšie vypnúť hru skôr, ako ti dôjdu baterky…)Sused, čo napísali pozostalí na náhrobný kameň tomu počítačovému maniakovi? – Jeho nočnú moru – GAME OVER.