Od 20.1.2023

V nedeľu 29.1. bude o 15:30 v Dome kultúry slávnostný program pri príležitosti sviatku sv. Jána Bosca pod názvom Don Bosco Show 2023. Všetci ste pozvaní. Počet miest v sále je limitovaný. Vstupenky na program sa dajú získať on-line, tak, ako sme sa prihlasovali na sv. omše. Vstupné je dobrovoľné. Prihlasuje sa v samostatnom článku na našom webe salezianipoprad.sk.

V sobotu 21.1. od 10:00 cca do 14:00 bude v oratku nácvik programu. Týka sa všetkých stretiek. Ďalší nácvik, 1. generálka bude o týždeň v sobotu 28.1. tu v oratku v rovnakom čase. Už vopred ďakujeme rodičom za ústretovosť a trpezlivosť. :)

V nedeľu 22.1. bude o 9:00 v oratku DO pre rodičov a ASC. Po prednáške bude tichá adorácia a možnosť prijať sviatosť zmierenia. Potom o 11:00 bude spoločná sv. omša. V nedeľu popoludní od 15:00 pozývame do rodinného oratka. :)

Vo štvrtky o 9:30 sa v oratku stretávajú mamičky na materskej spolu s deťmi. Pozývame.

Na stolíku pri dverách je najnovšie číslo časopisu Don Bosco dnes. Nech sa páči.

Ďakujeme vám všetkým za rôznorodé duchovné aj hmotné prejavy podpory a priazne.

Aj naďalej celé naše stredisko zverujeme do vašich modlitieb.

Vďační saleziáni a animátori. :)