Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

 Pondelok  10.4. Pondelok vo Veľkonočnej oktáve Sviatok
 Utorok  11.4. Utorok  vo Veľkonočnej oktáve Sviatok
 Streda  12.4. Streda  vo Veľkonočnej oktáve Sviatok
 Štvrtok  13.4. Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve Sviatok
 Piatok  14.4. Piatok vo Veľkonočnej oktáve Sviatok
 Sobota  15.4. Sobota vo Veľkonočnej oktáve Sviatok
 Nedeľa  16.4. 2. Veľkonočná nedeľa – Božieho milosrdenstva  Slávnosť
 • Ďakujeme celému tímu farskej rady, organistom, hudobníkom, spevákom, kvetinárkam, kostolníkom, miništrantom, rehoľným sestrám a komunite spolubratov saleziánov a novicov, ale aj celému farskému spoločenstvu, ktorí darovali svoje sily čas i prostriedky, aby sme mohli dôstojne sláviť Veľkonočné Trojdnie. Nech všetkých Pán naplní veľkonočnou radosťou a požehnaním. Tiež ďakujeme Bohu známym darcom za 150 eur na kostol a potreby farnosti.
 • Na Veľkonočný pondelok budú sv. omše iba doobeda o 7:00 a 9:30.
 • Adorácia v Nedeľu Božieho milosrdenstva (16.4.) bude o 15:00 v hodine Božieho milosrdenstva. Účasťou na nej za zvyčajných podmienok je možné získať úplné odpustky.
 • Stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie bude na budúcu nedeľu 16.4. o 16:00.
 • Púť do Krakowa – Lagiewnikov. Púť sa uskutoční v sobotu 6.5.2023. Prosíme záujemcov, aby sa zapísali v sakristii. Podrobné informácie (program, cena, odchod i čas návratu) budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Výlet na Veľkonočný utorok 11.4. Pozývame mladých aj rodiny na Veľkonočný výlet do Slovenského Raja. Trasa: Letanovce, Let. mlyn, Prielom Hornádu, Kláštorská roklina, Kláštorisko a späť. Odchod vlaku je 8:44 hod., lístok smer Letanovce si kupuje každý sám. Ak počasie dovolí, budeme mať hore aj sv. omšu. Predpokladaný návrat vlakom o 16:16 hod.
 • Púť detí – nielen pre prvoprijímajúcich. Púť detí na Levočskú horu bude v sobotu 13.5.2023. Z našej farnosti idú rodiny s deťmi, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie, no môžu sa pridať aj ďalší. Kto by mal záujem sa pridať, nech sa zapíše v sakristii kostola. Odchod autobusu od fary je o 7:30.Viac informácii nájdete na https://erko.sk/putdeti/ Poplatok na osobu 3 eurá.
 • Výchova. Pre rodičov, ako zo zvládať s deťmi visiacimi na mobile… „Digitálni rodičia“ alebo TU
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianipoprad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ).
 • Info o púti do Medžugoria nájdete TU v našich oznamoch alebo vo výveske. Plánujeme ju na september od 10.9.-16.9.2023. Prihlasovanie je v sakristii kostola.
 • Pútnické Taliansko. Pozvánka na púť od otca Ľuboslava Hromjáka. Kto by mal záujem od 8.6.-15.6. o púť po Talianskych pútnických miestach. Nech sa páči. Program nájdete TU v odkaze.
 • Modlitbový úmysel na apríl
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby prevládala kultúra pokoja a nenásilia, aby štáty a ich občania čoraz menej siahali po zbraniach.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme o nádeji a radosti vzkriesenia dokázali svedčiť v spoločnosti.
 • Vtip (nebezpečný): „Povedz mi miláčik, vyzerám na štyridsať?“ „Ale kdeže, Ruženka, už dávno nie!“