Veľkonočné prianie

Spoločne s komunitou saleziánov a novicmi vám vyprosujeme požehnané veľkonočné sviatky!