Od 1.1.2021 do 24.1.2021 sú sv. omše iba online.

Usmernenie z kancelárie biskupského úradu na Spišskej kapitule (31.12. o 23:11)

Od 1. januára do 24. januára 2021 budú pozastavené verejné bohoslužby.

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania, a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.  

Touto cestou zároveň pripomíname a prosíme, aby ste počas svätých omší vysielaných “online” prečítali Pastiersky list KBS namiesto homílie a zároveň, aby ste ho zverejnili aj na vašich farských webových stránkách a na farských sociálnych sieťach.

____________________

Sv. omše budú iba online, podľa tabuľky:

Slávnosť Bohorodičky 1.1.2021 o 9:30

Druhá Vianočná nedeľa 3.1. o 9:30

Slávnosť Zjavenia Pána 6.1. o 9:30

Nedeľa Krstu Krista Pána 10.1. o 9:30

Teda je vyhlásený “tvrdý lockdown”.

Modlime sa a konajme pokánie – toto je základ každej pozitívnej zmeny – aby Pán mohol konať v našich srdciach, mysliach a cez ostatné dary, ktoré z Jeho dobroty už máme.

Pozývame Vás, aby ste si nachádzali čas na spoločnú modlitbu, čítanie a delenie sa o Božie slovo, aby ste rástli ako domáca cirkev – bunka Cirkvi a spoločnosti. Tu si môžete vypočuť malé povzbudenie a vysvetlenie tohto pojmu, ktorý bol v našej minulosti pomerne málo počuteľný.