Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

Prečo krstiť?
Základne dôvody…

Čo k tomu potrebujeme?
Aspoň minimálne podmienky…

Kde a kedy sa prihlásiť?
Čo a kde treba urobiť včas…

Ako prebieha príprava?
Stretnutie s kňazom a pomôcka…

Osobná príprava rodičov i krstných rodičov

 • Vrele odporúčame 14 dňovú prípravu rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa: 14 krokov ku krstu dieťaťa
 • Ak vnímate, že váš život s Bohom potrebuje prehĺbenie, či je akýsi nevýrazný, alebo zaostáva za inými hodnotami, tak ponúkame pár tém ako návrh na “obnovu života viery” – tu. Nebojte sa doň investovať svoj pravidelný čas, ide o veľa.

K pravidelnému životu kresťana patrí (predpokladá sa u rodičov a krstného rodiča, aby boli príkladom pre dieťa):

 •  pravidelná účasť na sv. omši – aspoň v nedele a prikázané sviatky (sila do života sa čerpá v prvom rade od oltára),
 •  sviatosť zmierenia (aby sa nepretrhlo spojenie s Bohom, alebo aby sa napravilo, čo bolo prerušené…)
 • čítanie Božieho Slova (strava pre dušu),
 • pravidelná modlitba (osobná, v rodine, v spoločenstve – aby duša dýchala).
 • život v spoločenstve veriacich rodín (do neba nik sám nepríde).

Príprava v spoločenstve s kňazom

K osobnej príprave patrí aj príprava v spoločenstve s kňazom, ktorý zodpovedá za správu farnosti (alebo je delegovaný farárom). Tú si treba včas dohodnúť, aby bol priestor aj na osobnú prípravu i na termín (aby kňaz v tom čase nebol obsadený).

Forma: dialóg, ktorý vedie k hlbšiemu pochopeniu krstného obradu a životu (začleneniu) vo vlastnej farnosti.

_______

O ochrane osobných údajov si môžete prečítať tu

_______

Otázky, na ktoré by bolo dobré mať odpoveď slovom i životom

 • Čo znamená byť “obrazom Boha”?
 • Aké sú prostriedky na výchovu dieťaťa, aby poznalo a milovalo Pána Boha?
 • Čoho sa rodičia zriekajú a čo vyznávajú?
 • Akú zodpovednosť (úlohu) berú rodičia v krste a akú krstní rodičia?
 • Akú úlohu tu má kňaz?
 • Kde sa prežíva spoločenstvo Božej rodiny?
 • Čo naznačuje pomazanie krizmou?
 • Čo naznačuje biela košieľka?
 • Čo naznačuje zapálená svieca?
 • Čo je obsahom jednotlivých prosieb v modlitbe Otče náš?
 • Kedy sa treba za dieťa modliť?
 • Ako ho naučiť chodiť do kostola a prečo je to potrebné?
 • Aká zmena nastáva v krste? (Čo končí a čo začína? Dá sa to stratiť? Čo z toho?)