Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

Prečo krstiť?
Základne dôvody…

Čo k tomu potrebujeme?
Aspoň minimálne podmienky…

Kde a kedy sa prihlásiť?
Čo a kde treba urobiť včas…

Ako prebieha príprava?
Stretnutie s kňazom a pomôcka…

Sviatosť krstu vysluhujeme zvyčajne v nedeľu po svätej omši o 11:00 h. (cez veľké prázdniny po sv. omši o 9:30)

Katechéza pred krstom dieťaťa (príprava na krst, krstná náuka) sa spravidla koná v sobotu pred krstom o 17:00 na fare. Vždy sa však treba dohodnúť (aspoň mesiac predtým).  Zúčastnia sa na nej rodičia dieťaťa a krstní rodičia. Krstní rodičia, ktorí nebývajú Poprade – Veľkej, môžu absolvovať prípravu vo svojej farnosti. Stačí, ak prinesú potvrdenie.