Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

Prečo krstiť?
Základne dôvody…

Čo k tomu potrebujeme?
Aspoň minimálne podmienky…

Kde a kedy sa prihlásiť?
Čo a kde treba urobiť včas…

Ako prebieha príprava?
Stretnutie s kňazom a pomôcka…

  • Základný dôvod – ide o život, ktorý človek nevie dosiahnuť sám. Boh si nás dvíha do spoločenstva – do svojej rodiny. Jeho život po prijatí krstu nezastaví ani bolesť, ani ľudské zlo, ani smrť… Môže ho však zastaviť naše rozhodnutie – odmietnutie spoločenstva s Bohom (hriech).