Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

Prihlasovanie na 1. sväté prijímanie

Info pred prípravou
Podmienky

Program Prípravy
Jednotlivé etapy

Časy sv. omší

Sväté omše (časy sv. omší):

Cez týždeň (pondelok až nedeľa) sú sv. omše o 18:30.

V nedeľu o 7:00, 9:30, 11:00 (cez letné prázdniny nie je) a o 18:30.

V 1. piatok (v mesiaci) je sv. omša aj o 7:00, a v 1. sobotu aj o 7:30.

Spovedanie – pri sv. omšiach okrem pondelka. V týždni prvého piatku spovedáme od 17:30 v stredu, štvrtok, piatok.

Eucharistia je sviatosť, ktorá buduje spoločenstvo ľudí s Bohom. To spoločenstvo začína v rodine, kde je základom manželstvo a krst. Rodina je bunkou – domácou cirkvou, ktorá je začlenená cez krst a manželstvo do farnosti v ktorej žijeme. Farnosti spolu tvoria diecézy a diecézy celú Cirkev. (porov. Exhortácia Familiaris consortio, JPII. 1981)

Príprava

Celoročný program prípravy na prvé sväté prijímanie

Rodičia dostanú potrebné informácie pri osobnom stretnutí. Príprava prebieha formou školskej katechézy a farskej katechézy a domácej prípravy.

Prvé sväté prijímanie bude:  dátum upresníme (záleží aj od pripravenosti).

Pre deti sú zamerané každú nedeľu detské sväté omše, ktoré sú o 11:00. Tiež chlapci majú možnosť zapojiť sa do miništrovania alebo môžu spievať v detskom zbore. Dievčatá môžu spievať v detskom zbore, čítať prosby pri svätej omši, nosiť obetné dary. Pre deti je to jedinečná možnosť, ako si nadobudnúť osobný vzťah s Kristom, pochopiť slávenie svätej omše a zároveň zažiť spoločenstvo Cirkvi – farnosti. Skúška detského zboru je každú nedeľu o 10:15. v Orlovni (budova v areáli kostola –  vpravo od kostola).

O ochrane osobných údajov si prečítajte tu.

Ročná bezprostredná príprava na plnú účasť na eucharistii – jednotlivé etapy (priebežne upravované)

Na tomto mieste postupne pridávame materiály, pozvánky a spresňujúce informácie.

 1. Stretko je o modlitbe

2. Stretko o krste 

3. Stretko o Desatore I – 1. tri prikázania – môj vzťah k Bohu 

4. Stretko o Desatore II – 4-10. prikázanie (môj vzťah k blížnym)  a o príprave na Vianoce

5. Stretko o spytovaní svedomia a o sviatosti zmierenia

6. Stretko: Téma – Prvá svätá spoveď a ako zapojiť postupne do života farnosti 

7. Stretko o sv. omši a o tom ako sa mám teraz pripraviť na 1. sväté prijímanie (Téma je v Youcat-e pre deti na str. 118-130)

8. Stretko – upresníme vzhľadom na misie farnosti, ktoré budú prebiehať od 13.4.-21.4. … 

ďalej sú materiál z minulého roka – neaktualizované…

Skúška priateľstva s Ježišom. (niečo prebehne na stretku a niečo osobne na stretnutí s kňazom). Tu je prezentácia zo stretnutia s rodičmi.

Z dôvodu určitých nových informácii dopĺňame 8. stretko o aktivitu, ktorá je súčasťou prípravy na 1. sv. prijímanie. Spúšťame ju ku sviatku Dominika Savia, ktorý je 6.5.. Dominik Savio je patrónom prvoprijímajúcich. Ak ho poprosíme o pomoc, určite nám pomôže.

 • Zbierania kvietkov – čností je na každý deň (nie raz za týždeň) – najlepšie večer pri spytovaní svedomia.
 • Skôr ako začnete, pozorne si doma prečítajte príbeh a nájdite si spôsob, ako a v ktorú hodinu dňa budete na tejto kytici pracovať. Nemusíte ju vystrihovať, stačí, ak si ju postupne budete kresliť alebo lepiť na A4. Príbeh s návrhom nájdete TU,
 • Ak ste si príbeh s návrhom prečítali, tak zoznam kvietkov nájdete v skratke tu:  moja príprava – Kytica pre Pannu Máriu a Ježiša
 • Začíname doma 6.5. na sviatok Dominika Savia, najneskôr  však v nedeľu 7.5..
 • Aj ostatní v rodine môžu pracovať na svojej kytici. Radi ich využijeme ako obetný dar 24.5. na Sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov.
 • Kytice prvoprijímajúcich prinesiete v piatok pred 1. sv. prijímaním (19.5.2023). Pripravíme ich ako obetný dar na slávnosť prvého svätého prijímania.
 • Ak by ste niečomu nerozumeli, čím skôr sa opýtajte.

Stretnutie 14.5.2023

 • Týždeň po 1. sv. prijímaní – vovádzanie do tajomstva (mystagógia)
  • Po 1. sv. prijímaní sa stretáme každý deň na večernej sv. omši.
  • Po tomto týždni si nájdi pravidelný čas na svätú omšu aj cez týždeň. To je čas, keď rastieš v priateľstve s Ježišom – priatelia sa nemusia stretávať, ale chcú sa.
 • Slávnosť Božieho Tela a Krvi
  • Tu verejne prejavujeme vďačnosť a radosť z daru, ktorý nám Ježiš daroval v Eucharistii – daruje nám cez ňu účasť na svojom živote.
  • Sv. omša bude o 17:30 (o hodinu skôr ako zvyčajne – kvôli procesii). Po nej je procesia k oltárikom.
 • Oslava pred koncom školského roka
  • Stretneme sa v nedeľu (spravidla poslednú) poobede, aby sme sa tešili zo spoločenstva, ktoré nám Pán daroval pri príprave na 1. sväté prijímanie. Niečo si spolu zahráme, niečo spolu zjeme a povieme si, aké sú možnosti pre ďalší rok aj pre rodičov (ako rozvíjať spoločenstvo vo farnosti) a aj pre deti (tým od prvého svätého prijímania pomaly začína príprava na sviatosť birmovania).