Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

Prihlasovanie na 1. sväté prijímanie

Info pred prípravou
Podmienky

Program Prípravy
Jednotlivé etapy

PRÍPRAVA

2022-23

Sväté omše (časy sv. omší):

Cez týždeň (pondelok až nedeľa) sú sv. omše o 18:30.

V nedeľu o 7:00, 9:30, 11:00 (cez letné prázdniny nie je) a o 18:30.

V 1. piatok (v mesiaci) je sv. omša aj o 7:00, a v 1. sobotu aj o 7:30.

Spovedanie – pri sv. omšiach okrem pondelka. V týždni prvého piatku spovedáme od 17:30 v stredu, štvrtok, piatok.

Eucharistia je sviatosť, ktorá buduje spoločenstvo ľudí s Bohom. To spoločenstvo začína v rodine, kde je základom manželstvo a krst. Rodina je bunkou – domácou cirkvou, ktorá je začlenená cez krst a manželstvo do farnosti v ktorej žijeme. Farnosti spolu tvoria diecézy a diecézy celú Cirkev. (porov. Exhortácia Familiaris consortio, JPII. 1981)

Celoročný program prípravy na prvé sväté prijímanie

Rodičia dostanú potrebné informácie pri osobnom stretnutí. Príprava prebieha formou školskej katechézy a farskej katechézy a domácej prípravy.

Prvé sväté prijímanie bude:  dátum upresníme (záleží aj od pripravenosti).

Pre deti sú zamerané každú nedeľu detské sväté omše, ktoré sú o 11:00. Tiež chlapci majú možnosť zapojiť sa do miništrovania alebo môžu spievať v detskom zbore. Dievčatá môžu spievať v detskom zbore, čítať prosby pri svätej omši, nosiť obetné dary. Pre deti je to jedinečná možnosť, ako si nadobudnúť osobný vzťah s Kristom, pochopiť slávenie svätej omše a zároveň zažiť spoločenstvo Cirkvi – farnosti. Skúška detského zboru je každú nedeľu o 10:15. v Orlovni (budova v areáli kostola –  vpravo od kostola).

O ochrane osobných údajov si prečítajte tu.

Ročná bezprostredná príprava na plnú účasť na eucharistii – jednotlivé etapy.

Na tomto mieste postupne pridávame materiály, pozvánky a spresňujúce informácie.

 1. Stretko je o modlitbe (11.9.2022)
 • Stretko o spytovaní svedomia a o sviatosti zmierenia (08.01.2023)
 1. Nasledujúca časť sa bude aktualizovať

 • Stretko (individuálne) – moja prvá svätá spoveď
  • Pripravím sa (poprosím niekoho, kto mi pomôže). Potom sa rodičia dohodnú s kňazom – kedy a kde bude moja prvá sviatosť zmierenia.
 • Týždeň po 1. sv. prijímaní – vovádzanie do tajomstva (mystagógia)
  • Po 1. sv. prijímaní sa stretáme každý deň na večernej sv. omši.
  • Po tomto týždni si nájdi pravidelný čas na svätú omšu aj cez týždeň. To je čas, keď nemusíš ísť na svätú omšu, ale rastieš v pirateľstve s Ježišom – lebo priatelia sa nemusia strátavať, ale chcú sa.
 • Slávnosť Božieho Tela a Krvi
  • Tu verejne prejavujeme vďačnosť a radosť z daru, ktorý nám Ježiš daroval v Eucharistii – z ktorej čerpáme Boží život.
  • Sv. omša bude o 18:30. Po nej je procesia k oltárikom.
 • Oslava pred koncom školského roka
  • Stretneme sa v nedeľu poobede, aby sme sa tešili zo spoločenstva, ktoré nám Pán daroval pri príprave na 1. sväté prijímanie. Nieči si spolu zahráme, niečo spolu zjeme a povieme si, aké sú možnosti pre ďalší rok aj pre rodičov (ako rozvíjať spoločenstvo vo farnosti) a aj pre deti (tým od prvého svätého prijímania pomaly začína príprava na sviatosť birmovania).