Getsemany – Bdenie s Ježišom

Na Zelený štvrtok sa Ježiš po poslednej večeri utiahne s apoštolmi na Olivovú horu do Getsemanskej záhrady. Tam strávi večer v modlitbe a v úplnej odovzdanosti svojmu Otcovi. Cesta kríža bola neodvrátiteľná. Prenasledovatelia sa blížia. Ježiš v úzkostí prichádzajúceho utrpenia prosí učeníkov, aby s ním bdeli. Nevyzýva ich brániť ho s mečmi. Prosí o blízkosť človeka, o blízkosť priateľa.

Príď stráviť večer s Ježišom pred jeho zajatím a umučením – v tichu, modlitbe a speve. V Oratku na Juhu, 28. marca 2024 o 21:00. Buď Ježišovi nablízku, pretože On je stále pri Tebe.