Oznamy 3.5.

  • Zajtra v sobotu 4.5. o 9:00 sa uskutoční Revitalizácia Oratka. Vítaní sú všetci. V pláne je rekonštrukcia chodby a dvoch miestností.
  • V nedeľu naši chlapci budú bojovať o prvé miesto na celoslovenskej KAME. Držme im palce.
  • Pozývame všetky ženy na Kino pre ženy, ktoré sa uskutoční v nedeľu 5.5. o 17:00 v priestoroch Oratka.
  • V stredu 8.5. sa uskutoční stretnutie animátorov prípravkárov o 14:30.
  • V stredu 8.5. o 17:30 sa uskutoční duchovná obnova ASC a rodín.
  • Vo štvrtok odchádzajú ženy na duchovné cvičenie. Môžeme ich sprevádzať modlitbami.
  • Za mesiac apríl ste na splatenie strechy darovali 985 €. Prekročil sme hranicu 20 000 €, zostáva nám splatiť 19 920 €. Nech Pán odmení vašu štedrosť.
  • Energie za prvý quartál tvorili 615,33 €, ročný poplatok za smeti 97,34 €.
  • Dary na chod Oratka v mesiaci apríl spolu tvorili 323,4 €. Veľká vďaka všetkým darcom.
  • Budúci týždeň upratuje dievčenské stretko Bublinky.