5. Veľkonočná nedeľa

Pondelok3.5.Sv. Filipa a Jakuba, apoštolovSviatok
Utorok4.5.Sv. Floriána, mučeníkaĽub. spomienka
Streda5.5.Feria
Štvrtok6.5.Sv. Dominika Savia, Spomienka
Piatok7.5.1. piatok v mesiaci 
Sobota8.5.Panny MárieĽub. spomienka
Nedeľa9.5.6. Veľkonočná nedeľaSlávnosť
  • Zbierka na seminár vyniesla minulý týždeň 592,42 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.
  • Sväté omše vo farskom kostole v Poprade Veľkej budú tak ako v uplynulý týždeň. S tým, že tých, ktorí sa prihlasujú na večernú sv. omšu pozývame aj na ruženec o 18:00, ktorý sa budeme modliť so sv. otcom a celou Cirkvou za ukončenie pandémie. (Prihlasovanie je na našej stránke salezianipoprad.sk, Na sv. omše o 12:00 a v nedeľu o 8:00 sa netreba hlásiť, ale pri vstupe do kostola si zoberiete lístok, aby ste vedeli, či je ešte voľné miesto. Deti do 10 rokov sa do počtu nerátajú.)
  • Na modlitbu sv. ruženca pozývame všetkých veriacich, aby sme sa pripojili k pozvánke svätého Otca modliť sa ruženec za zastavenie pandémie.  Svätý Otec túži, aby mesiac máj bol venovaný maratónu modlitby v duchu motta zo Skutkov apoštolov: „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu“ (Sk 12,5). Každodenným pozvaním k modlitbe vždy o 18. hodine nášho času jednotlivé svätyne určené na celom svete napomôžu tomu, aby sa počas mariánskeho mesiaca spojili „veriaci, rodiny a komunity v modlitbe ruženca na zastavenie pandémie.“
  • Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich bude v nedeľu 9.5. o 16:30 na sv. omši, po ktorej si povieme niečo o záverečnej príprave. Konkrétnejšie info posielame mailom.
  • Budúci týždeň je prvý piatok. Sv. omša bude aj ráno o 7:00 a v aj sobotu o 7:30 s Fatimskou pobožnosťou. Na tieto sv. omše bude vstup na lístok – teda podľa počtu voľných miest.
  • Spovedáme pri všetkých sv. omšiach, okrem pondelka.