Predstavovanie popradských saleziánov

Tento týždeň Vám okrem sľúbeného predstavenia našich animátorov prinášame aj ďalších saleziánov z popradskej komunity. Tentokrát to bude ďalší Pavol, lebo ako už určite viete, v Poprade ich máme s týmto menom niekoľko. Čo nám teda o sebe prezradil?

Jeho obľúbeným citátom z Biblie je konkrétne z evanjelia podľa Jána a znie takto: “aby mali život a aby ho mali hojnejšie” (Jn 10,10). Páči sa mu, pretože je to úryvok z Ježišovej reči v Jánovom evanjeliu, kde o sebe vyhlási, že on je dobrým pastierom. Predstavuje Boží postoj, lásku a náklonnosť k človekovi s túžbou, aby každý človek prežíval plný radostný a požehnaný život. Preto, ak takto žijeme je to najväčšia oslava Boha. Aj on by rád privádzal mladých k hojnému prameňu vody života. To, že ho Pán povoláva prvýkrát Pavol pocítil na strednej škole – gymnáziu. Mal vtedy síce ešte veľa otázok a pochybností, ale poznanie duchovnosti don Bosca mu prinášalo radosť a pokoj.


Úprimne šťastným ho robí, keď vidí mladých a rodiny, ktoré naplno počítajú s Bohom, žijú jeho evanjeliový projekt a v ich živote vnímať ovocie činorodej lásky. Ale teší ho aj, ak pomôže niekomu povstať a povzbudí ho vo viere. Pali sa vo svojom každodennom živote snaží riadiť jednoduchým mottom, ktoré by sme mohli občas aplikovať do svojich životom aj my. Určite sme sa už všetci dostali do situácie, kedy bola táto myšlienka šitá na nás. Asi ste už zvedaví, čo vlastne hovorí, tak tu je – cudziu radu si vypočuj, vlastného rozumu sa drž.


Na záver jeden zážitok s deckami, ktorý síce nemohol uviesť do detailov, ale určite vás pobaví! “No pri návrate z jednej akcie sme na diaľnici museli postupne zastavovať na každej pumpe a odpočívadle, pretože sme potrebovali navštevovať sociálne zariadenia. Niektorí chlapci museli „obsadiť“ aj dámske sociálky inak by došlo ku katastrófe. Dodnes sa nad tým zakaždým smejeme pri spoločných stretnutiach!”