5. nedeľa v cezročnom období (6.2.2022)

 • Prehľad liturgických slávení
Pondelok7.2. — Féria
Utorok8.2. Sv. Hieronyma Emilianiho, alebo  Sv. Jozefíny Bakhity, panny Ľub. spomienky
Streda  9.2. — Féria
Štvrtok10.2. Sv. Školastiky, panny Spomienka
Piatok11.2. Preblahoslavenej panny Márie Lurdskej Ľub. spomienka
Sobota 12.2. Prebl. Panny Márie v sobotu Ľub. spomienka
Nedeľa13.2.6. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Ďakujeme spolubratom saleziánom, animátorom, mladým i všetkým, ktorí pripravili peknú slávnosť na don Bosca i karneval na ľade cez polročné prázdniny. Tiež ďakujeme Bohu známym dobrodincom, ktorí prispeli na kostol sumou 150 eur. Všetkým srdečné Pán Boh odmeň.
 • Pobožnosť 1. nedele je v túto nedeľu (6.2.) o 14:00. 
 • Zapisovanie úmyslov na sv. omše na apríl bude v utorok medzi 15:00 – 17:00. Potom bude možnosť ešte doplniť v sakristii kostola.
 • Stretnutie prvoprijímajúcich bude na fare individuálne s jednotlivými rodinami podľa termínu, na ktorý sa prihlásite na našej stránke v časti pre prvoprijímajúcich.
 • V piatok 11.2.2022  je Svetový deň chorých. Aj naši chorí bratia a sestry majú plnú dôstojnosť ľudského života. Potrebujú našu blízkosť a starostlivosť, ale aj my potrebuje ich, aby sme sa priblížili k Ježišovi, ktorí nás pozýva prežívať milosrdnú lásku. Posolstvo Svätého Otca si môžete prečítať tu cez link v našich oznamoch.
 • Vysluhovanie sviatosti zmierenia a eucharistie pre imobilných. Pre tých, ktorí už kvôli chorobe a veku nemôžu chodiť do kostola otvárame ponuku pristupovať k svätej spovedi a k svätému prijímaniu pred prvým piatkom. Ak ešte ku vám nechodíme, stačí sa zapísať do zoznamu v sakristii. Ak by bol záujem o častejšie pristupovanie ku svätému prijímaniu, prosíme dať do poznámky.
 • Sväté omše a pastoračné podujatia sú podľa vyhlášky v režime OP tak ako doteraz. Treba mať so sebou potvrdenie a rešpektovať službu pri vstupe. Max. počet v kostole je 100 ľudí. Presnejšie informácie si môžete pozrieť tu alebo pri vstupe do kostola. Ďakujeme za ohľaduplnosť a pomoc pri dezinfekcii lavíc. Stále platí možnosť individuálnej pastorácie pre všetkých.

______________

 Zaujímavé ponuky blízkej budúcnosti si môžete prečítať vo výveske:
 

 • Farská adorácia. Okrem štvrtkových adorácii po sv.omši, máme farskú adoráciu, ktorá podľa rozpisu našej diecézy a farského direktória pripadá na utorok 15.2. od 14:00 do 18:20.
 • Mladých od 8. ročníka ZŠ do 2. ročníka SŠ pozývame na skvelú biblickú súťaž BIBLIQ 2022.Podrobnosti sú na www.bibliq.online. Ukončenie registrácie je 9.2..
 • Púť zaľúbených bude 19.2.2022. Program sa dozviete na stránke: zalubení.sk
 • Národný týždeň manželstva bude 14. – 20.2.2022. Ponuky a program si pozrite na stránke: ntm.sk
 • Pre snúbencov i manželov dávame do pozornosti stránku Ligy pár páru: lpp.sk. Venuje sa téme i kurzom prirodzeného plánovania rodičovstva.
 • Tehlička pre misie začne  od 2.3. – popolcovou stredou. Čo bude tento rok sa dozviete na https://www.tehlicka.sk/ (prihlásime sa aj za farnosť)

                   …
 

 • Vtip: Na hodine učiteľ vysvetľuje deťom tému o opiciach. Všimne si, že Zuzka nesleduje jeho výklad a baví sa. Preto ju napomína: „Zuzka, počúvaj pozorne a pozeraj na mňa, lebo inakšie nebudeš vedieť, ako vyzerá opica!“