Varíme ako na misijách – súťaž

31. január, sviatok don Bosca sa na saleziánskom misijnom oddelení slávi aj ako Saleziánsky misijný deň. Možno už máte doma na stene Saleziánsky misijný kalendár. To je fajn. Pretože je tu pozvánka do celoročnej kuchárskej výzvy Varíme so saleziánskym misijným kalendárom. Vieme, že popradské stredisko má skvelú kuchársku aj cukrársku základňu. Budú víťazi súťaže z Popradu? To sa ukáže. :)

Čo sa celý rok “varí” na saleziánskom misijnom oddelení? O tom je toto krátke video, ktoré zhŕňa našu každodennú činnosť na Slovensku aj vo svete. Detailnejšie informácie o našej práci sú na novej webovej stránke www.saleziani.sk/misie.

Počas pôstu nás čaká aj sedemnásty ročník zbierky Tehlička, ktorú tento rok SAVIO o.z. realizuje s cieľom podporiť vzdelanie mladých v meste Kakuma v Keni.

Sme veľmi radi, že aj naša činnosť tvorí súčasť celoslovenského saleziánskeho diela a teší nás, že posledný rok sa nám darí o našej práci hovoriť viac aj medzi vami všetkými. Ďakujeme za vašu podporu a tešíme sa aj na ďalšiu spoluprácu.

 Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia

Misijné oddelenie

misie@saleziani.sk