Letné prázdniny 2022

V lete 2022 naše mládežnícke stredisko plánuje tieto detské a mládežnícke podujatia:

3.-8.7. Chlapčenský pobytový tábor (chlapci 5.-8. roč. ZŠ)

PRIHLÁŠKA – Chlapčenský pobytový tábor 2022 Stiahnuť

4.-9.7. Dievčenský pobytový tábor (dievčatá 4.-8. roč. ZŠ)

PRIHLÁŠKA – Dievčenský pobytový tábor 2022 Stiahnuť

18.-22.7. Prímestský tábor Veľká (chlapci aj dievčatá 3.-8. roč. ZŠ)

18.-22.7. Prímestský tábor Oratko (chlapci aj dievčatá 3.-8. roč. ZŠ)

Účastnícke poplatky za tábory je možné uhradiť v hotovosti, alebo (po prijatí prihlášky) prevodom na účet popradského strediska Domky: SK1383300000002002228948.

Ďalšie podujatia:

28.-31.7. Účasť na Národnom stretnutí mládeže v Trenčíne (mladí 16+)

4.-7.8. animátorské Duchovné cvičenia 2

11.-14.8. animátorské DC 3

31.8. Bodka za prázdninami (chlapci 10+)