26. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok 26.9.Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov Ľubovoľ. spomienka
 Utorok 27.9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza Spomienka
 Streda28.9.Sv. Václava, mučeníka ab. sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov Ľubovoľ. spomienky
 Štvrtok 29.9. Ssv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov Sviatok
 Piatok 30.9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Sobota  1.10.  Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux) Spomienka
 Nedeľa  2.10.  27. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Ďakujeme Bohu známym dobrodincom za 100 eur na kostol. Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Voľby do pastoračnej a hospodárskej farskej rady. Zvolení a menovaní sú títo radcovia (poradie je abecedné podľa mena):

Do pastoračnej rady:

1Jana Globinovská
2Jozef Petrenčík
3Ľuboš Stebnický (SDB)
4Mária Bolisegová
5Mária Hujsiová
6Mária Šelengová
7Mária Tomková
8Martina Dominiková
9Sestra Amabilis (OSF)
10Sestra Timotea (SNPM)
11Štefánia Banášová
12Tomáš Maguth
13Zuzana Kostolníková

Do hospodárskej rady:

1Jozef Brejčák
2Jozef Švagerko
3Klaudius Burger
4Martin Šimonov
5Ondrej Paciga
6Peter Dominik
7Peter Nadžady
8Slavomír Kiska
9Štefan Horník
  

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zúčastnili volieb do farskej rady a aj vám, ktorí ste prijali voľbu alebo menovanie. Zápisnica z volieb sa ukladá do farského archívu a zoznam radcov sa posiela na dekanát i na biskupský úrad. Najbližšia farská rada bude spoločná 4.10.2022 (utorok) po večernej sv. omši.

 • Duchovná obnova pre manželov a dospelých. Bude v tento štvrtok (29.9.) o 17:30 v kostole. Po prednáške bude krátke podelenie sa v orlovni. O 18:30 bude sv. omša a po nej adorácia. Od 18:30 bude možnosť pristúpiť aj ku sviatosť zmierenia. Vrele ju odporúčame všetkým, ktorí chcú duchovne rásť.
 • Duchovné cvičenia pre manželov a farskú rodinu budú v exercičnom dome v Prešove 13.-16.10.2022. Prihlásiť sa môžete u pani Márii Bolisegovej (0948 003 647, počet miest 20).
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva plánujú uzatvoriť Peter Urban bývajúci vo farnosti Poprad VeľkáStanislava Šebestová pochádzajúca z farnosti Hozelec (filiálka Švábovce). Podobne sa pripravujú na prijatie sviatosti manželstva Richard BaňasPopradu-VeľkejAndrea Škvareková zo Spišskej Belej. Kto by poznal nejakú prekážku nech ju oznámi na farskom úrade. Za snúbencov sa modlime.
 • Púte. Zisťujeme záujem o púť do Svätej zeme, ktorá by sa mala uskutočniť v mesiaci apríl alebo máj 2023.  Záujemci nech sa zapíšu do zoznamu v sakristii. Tiež by sme radi pripravili púť do Medžugoria  – v septembri. Možnosť je prihlásiť sa aj vo farnosti Poprad, v ktorej organizujú púť do Svätej Zeme od 16.2. do 23.2.2023. (Viac na ich stránke)
 • V sobotu 8.10. 2022 budú pri saleziánskej chate na Kvetnici preteky v cyklokrose. Chlapci budú súťažiť v troch vekových kategóriách. Viac sa dozviete v pozvánke na našej stránke.
 • Pozvánka na kávu. V nedele po sv. omši o 7:00 a 9:30 vás srdečne pozývame na kávu a malú chvíľku budovania farského spoločenstva. ( Po sv. omši o 7:00 bude možnosť stretnúť sa aj s kňazom saleziánom don Ericom Mairurom, ekonómom východoafrickej saleziánskej provincie – Tanzánia, Keňa, Južný Sudán a Sudán. V Tanzánii je v súčasnosti aj naša farníčka Mária Lesičková ako misijná dobrovoľníčka.)

—  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi)—

 • Začala príprava saleziánskej rodiny na 100. výročie prítomnosti saleziánov na Slovensku. Viac na 100.saleziani.sk
 • Prihlasovania a prípravy na prijatie sviatostí + niečo z kalendára farnosti. V septembri sa otvárajú kurzy príprav na tieto sviatosti:
  • Príprava dospelých na krst a iniciačné sviatosti (krst, birmovanie, plná účasť na svätej omši) – prihlasovanie je v septembri na farskom úrade.
  • Príprava detí na 1. sv. prijímanie – 1. stretnutie bolo v nedeľu 11.9. o 16:00 – začiatok v kostole. (prihlasovanie: vyplniť formulár cez stránku TU + treba prísť na farský úrad; termíny stretnutí o 16:00: 11.9., 9.10., 13.11., 11.12., 8.1., 12.2., 12.3., 16.4., 14.5., Nácvik a príprava 19.5., 20.5; Slávnosť 21.5., Mystagógia: 22.5.-28.5., Slávnosť Božieho Tela a Krvi 8.6.)
  • Príprava birmovancov (termíny): V 1. polroku mesačné stretnutia: 9.9., 7.10., 4.11., 9.12., + po každom stretku si do 2 týždňov dohodne skupinka na fare konzultáciu. V 2. polroku začína kurz „Vyvolený“: Bude spravidla každú druhú nedeľu: 15.1., 29.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4. (Palmová nedeľa), 22.4. – sobota – výlet birmovanci, 7.5.,  4.6., 18.6., Teen-tábor (birmovanecký) tábor: 21.-25.8.2023
  • Príprava na manželstvo – prihlasovanie je v septembri na fare – spôsob dohodneme.
 • Duchovné obnovy pre rodiny a farníkov budú bývať spravidla vo štvrtok pred prvým piatkom. Začiatok o 17:30 v kostole prednáška s možnosťou podelenia sa v orlovni, krátka svätá omša a adorácia po nej s možnosťou sviatosti zmierenia. (Termíny: 29.9.2022, 3.11., 1.12., 2.2.2023,  2.3., 30.3., 4.5., 1.6.)
 • Duchovné cvičenia pre manželov a farskú rodinu 13.-16.10.2022.
 • Tábory, púte a pobyty pre deti a mladých:
  • Púť do Svätej zeme (apríl, máj???)
  • Púť (do Levoče 1.-2.7.)
  • Pobytové tábory 3-7.7. (chlapčenský a dievčenský)
  • Prímestský tábor 17.-21.7.
  • Lisabon (Svetové stretnutie mládeže 31.7.- 6.8.)
  • Teen- tábor + birmovanci (21.8.-25.8.2023)
  • Bodka za prázdninami v Levoči (pre chlapcov 31.8.)
  • Púť do Medžugorie (september 2023???)
 • Príprava pastoračného roka (záver augusta) a Dňa farnosti 3.9.2023

Pár pozvánok spoza hraníc našej farnosti:

 • Výstava “Dary pápežov Slovensku”. Informujeme vás o otvorení výstavy “Dary pápežov Slovensku”, ktorú pri príležitosti 1. výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku pripravilo SNM – Historické múzeum a KBS. Výstava bude trvať od 15. septembra 2022 do 16. apríla 2023. Plagát s informáciami nájdete vo výveske kostola.
 • Víkendová oáza pre bezdetné páry. Víkendovka sa uskutoční v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch od 14. do 16. októbra 2022. Plagát s informáciami nájdete TU (alebo vo výveske kostola).
 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade upozorňuje verejnosť, najmä seniorov, na neustále páchanie podvodov na senioroch prostredníctvom zaužívaných legiend. Viac informácií nájdete na výveske a na týchto odkazoch:

 • Vtip: Stanko dokončuje vymenovanie hriechov: – …  loptou  som rozbil susedovi okno. Kňaz sa pýta: – Čo na to povedal tvoj sused? – Mám vynechať škaredé slová? – Samozrejme. – Tak potom nepovedal nič .