Stretnutie s don Ericom

Pomaly sa blíži mesiac október, ktorý je predovšetkým v našom vnímaní misijným mesiacom i mesiacom modlitby sv. ruženca aj za misie.

Na nedeľnej sv. omši (25.9.2022) o 7:00 sme mali návštevu našich spolubratov-misionárov don Palka Niznera a don Štefana Kormančíka, ktorí majú (okrem iného) na starosti organizáciu a prípravy misijných dobrovoľníkov. Spolu s nimi prišiel don Eric Mairura, salezián a kňaz, ekonóm východoafrickej saleziánskej provincie – Tanzánia, Keňa, Južný Sudán a Sudán.

Po svätej omši si mohli farníci posedieť v orlovni pri kávičke, aby sme pobudovali spoločenstvo a nahliadli za hranice našej farnosti i krajiny. Don Eric poďakoval rodičom i farnosti za dar, ktorí v súčasnosti majú v misijnej dobrovoľníčke Majke Lesičkovej a pospomínal na význam a prínos misionárov a dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú na školách a strediskách. To, čo si cení na Slovákoch najviac je ich hlboká zbožnosť (myslel tu na našich misijných dobrovoľníkov) a spontánna prítomnosť medzi mladými.

( 3. zľava don Štefan Kormančík. Spolubrata Erica si všimnete hneď. A don Palko Nizner – 2. sprava :-) )

Veľkou výzvou v týchto krajinách sú deti a mladí, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli na uliciach, alebo nemajú možnosť vzdelávania či zázemia Božej rodiny (rodiny i farnosti). Jednou z možností ako pomôcť sú saleziánske strediská. Tu sa im ponúka šanca objaviť hodnotu svojho života i začleniť sa do spoločnosti. Ak sa tieto deti a mladi dokážu učiť (mnohí sú poznačení drogami, ktoré zničili túto schopnosť), tak sa im pomáha so školami. Saleziáni na týchto územiach majú zopár veľkých škôl (počet žiakov je tam cez 1000). Otec Eric je jedným zo spolubratov saleziánov, ktorí sa starajú nielen o zabezpečenie saleziánskych komunít, ale aj o diela, ktoré zastrešujú.

O živote a činnosti našich misionárov a misijných dobrovoľníkoch sa môžete dozvedieť aj na stránke savio.sk.

Alebo niečo nájdete aj tu: http://dobrovolnici.saleziani.sk/